Fremmedord

Fremmedord er et ord fra et fremmed språk som har beholdt trekk ved dette språkets struktur og ikke er blitt tilpasset språket det er lånt inn i fullt ut.. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Anja Zawadzka Persvold

Redaktør

Erik Bolstad

Inneholder 3538 artikler:

A

 1. ab
 2. ab – handelsspråk
 3. ab – hebraisk 'far'
 4. ab-
 5. abalienasjon
 6. abdikasjon
 7. abduksjon
 8. abecedarius
 9. aber
 10. aberrant
 11. aberrasjon
 12. abiturient
 13. abjekt
 14. abjunksjon
 15. ablaktasjon
 16. ablasjon
 17. ablegøyer
 18. abnegasjon
 19. abnorm
 20. abnormal
 21. abominabel
 22. abondere
 23. abonnement
 24. abonnent
 25. abonnere
 26. abordere
 27. abortere
 28. abrasjon
 29. abrogere
 30. abrupt
 31. absent
 32. absentasjon
 33. absentere seg
 34. absolvere
 35. absorbent
 36. absorbere
 37. abstinent
 38. abstrahere
 39. abstrakt
 40. abstrudere
 41. abstrus
 42. absurd
 43. absurdisme
 44. absurditet
 45. absurdum
 46. adagiarius
 47. adagiologi
 48. adaptere
 49. adaptiv
 50. addendum
 51. addibilitet
 52. addisjonell
 53. additament
 54. ade
 55. adekvat
 56. adelfisme
 57. adept
 58. adherens
 59. adherent
 60. adhortasjon
 61. adiafan
 62. adipidere
 63. adipøs
 64. adjisere
 65. adjungere
 66. adjurasjon
 67. adjustere
 68. adjø
 69. administrasjon
 70. administrativ
 71. administrator
 72. administratorium
 73. administrere
 74. admirabel
 75. admirasjon
 76. admisjon
 77. admissibel
 78. admittatur
 79. admittere
 80. admonere
 81. admonisjon
 82. adonnere
 83. adorabel
 84. adornere
 85. adressant
 86. adressat
 87. adresse
 88. adrett
 89. adsorpsjon
 90. adstadig
 91. adstringere
 92. adulasjon
 93. adulator
 94. adult
 95. adulter
 96. adulterasjon
 97. adulterium
 98. adumbrasjon
 99. adusere
 100. adversitet
 101. advis
 102. advisere
 103. advokatorisk
 104. adynami
 105. aerobat
 106. aerobatikk
 107. aeromobil
 108. affabel
 109. affeksjon
 110. affeksjonsverdi
 111. affektasjon
 112. affektert
 113. affektiv
 114. affinal
 115. affisere
 116. affliksjon
 117. affrontere
 118. affusjon
 119. affære
 120. afilantrop
 121. aflogistisk
 122. afobi
 123. afon
 124. afori
 125. aforisme
 126. aforistiker
 127. aforistisk
 128. agatologi
 129. agenda
 130. agens
 131. agere
 132. agglomerat
 133. agglomerere
 134. agglutinere
 135. aggravasjon
 136. aggregasjon
 137. aggressiv
 138. aggressivitet
 139. aggressor
 140. agil
 141. agilitet
 142. agitatorisk
 143. agnoscere
 144. agnosi
 145. agonist
 146. agonistikere
 147. agonistikk
 148. agreabel
 149. agreere
 150. agrement
 151. agrikultur
 152. agyni
 153. ah
 154. aimabel
 155. ajourføre
 156. ajournement
 157. ajustoir
 158. akademiker
 159. akademisk
 160. akardi
 161. akatafasi
 162. akatalektisk
 163. akefal
 164. akklamasjon
 165. akklamere
 166. akkolade
 167. akkommodabel
 168. akkommodant
 169. akkommodement
 170. akkommodere
 171. akkreditere
 172. akkreditør
 173. akkumulasjon
 174. akkurat
 175. akkuratesse
 176. akkusator
 177. akkusere
 178. akkviescere
 179. akkvisisjon
 180. akkvisitør
 181. aklastisk
 182. akmatisk
 183. akribi
 184. akrisi
 185. akroamatisk
 186. akroamatisk bevis
 187. akroamatisk metode
 188. akronym
 189. akrosofi
 190. akrotisme
 191. akselerator
 192. akselerere
 193. aksentuasjon
 194. aksentuere
 195. akseptabel
 196. akseptant
 197. akseptere
 198. akseptibilitet
 199. aksess
 200. aksessibel
 201. aksessorier
 202. aksial
 203. aksidens
 204. aksidentell
 205. aksiomatisk
 206. aksjon
 207. aksjonere
 208. aksjonist
 209. aksjonær
 210. akt
 211. akt – handling
 212. aktivere
 213. aktivist
 214. aktivitet
 215. aktualiter
 216. aktuell
 217. aktør
 218. akutt
 219. akvarist
 220. alamodisk
 221. alarm
 222. alarm – apparat
 223. alarm – varselsignal
 224. aleksandrinsk
 225. alert
 226. alfons
 227. alfonseri
 228. alias
 229. alibi
 230. alienasjon
 231. alienasjon – fremmedgjøring
 232. alienasjon – psykologi
 233. alimentasjon
 234. alimenter
 235. alimentær
 236. alkoholisere
 237. allegori
 238. alliere
 239. alliert
 240. allikere
 241. allitterere
 242. allodoksi
 243. allogen
 244. allograf
 245. allokere
 246. allokton
 247. allolali
 248. allongere
 249. allonym
 250. allotria
 251. allouere
 252. alludere
 253. allusjon
 254. allusorisk
 255. almisse
 256. alogi
 257. alogisk
 258. alterasjon
 259. alterere
 260. alternasjon
 261. alternasjon – matematikk
 262. alternat
 263. alternativ
 264. alternere
 265. alumn
 266. amabilitet
 267. amalgamering
 268. amatør
 269. ambidekster
 270. ambiguitet
 271. ambisiøs
 272. ambisjon
 273. ambivalens
 274. ambivalent
 275. ambrosisk
 276. ambulant
 277. ambulatorisk
 278. ambulere
 279. ameliorasjon
 280. ametri
 281. amfiatlantisk
 282. amfiboli
 283. amfiguri
 284. amoralsk
 285. amorf
 286. amorøs
 287. ampelografi
 288. ampelurgi
 289. amplifikasjon
 290. anabatisk
 291. anagog
 292. anagogisk
 293. anaklase
 294. anakronisme
 295. anakronistisk
 296. analektisk
 297. analemmatisk
 298. analeptisk
 299. analfabet
 300. analfabetisk
 301. analogi
 302. analogisk
 303. analyse
 304. analysere
 305. analytiker
 306. analytisk
 307. anamorfisk
 308. anamorfose
 309. anandrisk
 310. anaproselytt
 311. anbelange
 312. andinsk
 313. androfag
 314. androide
 315. anglisere
 316. anglofili
 317. anglofobi
 318. anglomani
 319. animal
 320. animalier
 321. animalsk
 322. animasjon
 323. animere
 324. animert
 325. animositet
 326. anisomorfi
 327. ankus
 328. ankylometer
 329. anløping
 330. annektere
 331. annihilasjon
 332. anniversarium
 333. annotasjon
 334. annullere
 335. anomali
 336. anonym
 337. anonymisere
 338. anonymitet
 339. anonymus
 340. anorganisk
 341. anormal
 342. anretning
 343. anslag – bevilgning
 344. anslag – hemmelig plan
 345. anslag – løs forhåndsberegning
 346. anslag – reaksjon
 347. anslag – treff
 348. anstand
 349. anstendig
 350. anstendighet
 351. antagonisme
 352. antagonist
 353. antagonist – stoff som motvirker
 354. antecedens
 355. antecedere
 356. antedatere
 357. antediluvial
 358. antelapsarisk
 359. antenat
 360. anteposisjon
 361. anteriora
 362. antesipasjon
 363. antevenere
 364. antichambrere
 365. antiklimaks
 366. antikronisme
 367. antiktoner
 368. antikvar
 369. antikvariat
 370. antikvarisk
 371. antikvert
 372. antimetatese
 373. antipatetisk
 374. antipati
 375. antipoder
 376. antisipasjon
 377. antisosial
 378. antistase
 379. antitypi
 380. antoiker
 381. antonym
 382. antropofag
 383. antropogenese
 384. antropografi
 385. antropoid
 386. antropomorf
 387. aparte
 388. apatisk
 389. apeks – spiss topp
 390. apiri – uendelighet
 391. apiri – uerfarenhet
 392. aplomb
 393. aplomb – musikk
 394. apokalyptiker
 395. apokalyptisk
 396. apokryf
 397. apologetisk
 398. apologisere
 399. apologisme
 400. apologist
 401. apomekometer
 402. apori
 403. apostel – forkjemper
 404. apostille
 405. apparens
 406. apparisjon
 407. appartement
 408. appell
 409. appell – fart og sikkerhet
 410. appell – tiltrekning
 411. appell – å appellere
 412. appellere
 413. appendiks
 414. appersipere
 415. appertinenser
 416. applaus
 417. applikasjon
 418. applikasjon – broderi av lapper
 419. applikator
 420. applikere
 421. applisere
 422. apprehensjon
 423. appresiasjon
 424. appresiasjon – verdiøkning
 425. appresiasjon – verdsettelse
 426. approfondere
 427. apropos
 428. arabesk
 429. arbiter
 430. arbitrere
 431. arbitrær
 432. arborator
 433. arborist
 434. ardent
 435. ardør
 436. arena
 437. aretologi
 438. argumentasjon
 439. argumentere
 440. argutere
 441. aristofanisk
 442. aristokrat
 443. aristokratisk
 444. aristokratisme
 445. arkadisk
 446. arkaisk
 447. arkana
 448. arketyp
 449. arketyp – urform
 450. arketypisk
 451. arkitektonisk
 452. arkivere
 453. armamentarium
 454. armarium
 455. armere
 456. armipotens
 457. armistice
 458. aromatisk
 459. arrangement
 460. arrivere
 461. arrivisme
 462. arroganse
 463. arrondere
 464. artifisiell
 465. artikkel – avsnitt, paragraf
 466. artikkel – salgsgjenstand
 467. artikkel – skriftstykke
 468. artikulasjon
 469. artikulere
 470. artist
 471. artisteri
 472. artropod
 473. aseksual
 474. asket
 475. askribere
 476. asomatisk
 477. asosial
 478. aspergere
 479. aspirant
 480. aspirasjon
 481. aspirere
 482. assistanse
 483. assortere
 484. assosiabel
 485. assosiasjon
 486. assosiere
 487. astral
 488. astrati
 489. astrolatri
 490. asylant
 491. asympati
 492. atelier
 493. atletisk
 494. atletomani
 495. atoksisk
 496. attakk
 497. attenuasjon
 498. atterrere
 499. attestant
 500. attestasjon
 501. attestere
 502. attisk
 503. attityde
 504. attityde – innstilling
 505. attityde – kroppsstilling
 506. attraksjon
 507. attraksjon – fysikk
 508. attrapp
 509. attrappere
 510. attribuere
 511. attributiv
 512. attributt
 513. attrisjon
 514. attrisjon – teologi
 515. atypi
 516. atypisk
 517. audiens
 518. auditorium
 519. augmentasjon
 520. auksilier
 521. autodidakt
 522. autodynamisk
 523. autogen
 524. autograf
 525. autokrat
 526. autokton
 527. autolatri
 528. autonym
 529. autonym – eget navn
 530. autonym – ord som tildeles en klasse
 531. autor
 532. autorisasjon
 533. autorisere
 534. autoritativ
 535. autoteli
 536. autumnal
 537. avansement
 538. avansere
 539. aversjon
 540. aversjonalsum
 541. avertere
 542. avertissement
 543. aviatikk
 544. avid
 545. avifauna
 546. avindskjold
 547. avokasjon
 548. avuere
 549. avulsjon

B

 1. Bar – sønn
 2. babling – tullprat
 3. bagatell
 4. bagatellisere
 5. bai
 6. bajas
 7. bakkant
 8. bakkantisk
 9. bakse
 10. bakse – flytte med håndkraft
 11. bakse – kjempe
 12. balanse – balansehjul
 13. balanse – likevekt
 14. balanse – vektstang
 15. ballade – spetakkel
 16. ballhornisere
 17. ballistisk
 18. ballotere
 19. balstyrig
 20. banal
 21. banalisere
 22. banalitet
 23. bande – flokk
 24. banditt
 25. bankett
 26. bankett – del av veibane
 27. bankett – festmåltid
 28. barattere
 29. barbar
 30. barbari
 31. barbarisere
 32. barbarisk
 33. barbarisme
 34. bardus
 35. barytymi
 36. bas
 37. basal
 38. basar
 39. base
 40. basere
 41. basis
 42. basseng
 43. basseng – Kunstig vanndam
 44. basseralle
 45. basta
 46. bastant
 47. bastardere
 48. batalje
 49. batos
 50. baun
 51. bekreftelse
 52. belletrist
 53. belletristikk,
 54. benauet
 55. benefaktor
 56. bengel
 57. bentonisk
 58. beramme
 59. berme
 60. berse
 61. beskikkelse
 62. best
 63. bestialitet
 64. bestikk
 65. bestikk – instrumenter
 66. besyv
 67. biartikulert
 68. bibliofil
 69. bibliofili
 70. bibliolatri
 71. bibliomani
 72. bibliomanti
 73. bibliometri
 74. biblioterapi
 75. bidaktylus
 76. bierhane
 77. biform
 78. bifrons
 79. bigott
 80. billet – seddel
 81. billett
 82. bimedial
 83. bimorfisk
 84. binær
 85. biograf
 86. biografisk
 87. bionikk
 88. biped
 89. bipolar – to ytterligheter
 90. bisarr
 91. bisentrisk
 92. bislåperske
 93. bissekremmer
 94. bivåne
 95. blakkert
 96. blamabel
 97. blamasje
 98. blamere
 99. blasert
 100. blendverk
 101. blondine
 102. bohem
 103. bom – ikke treff
 104. bombast
 105. bomme – låne
 106. bommen
 107. bommert
 108. boms
 109. bon – godt
 110. bongbong
 111. bonifikasjon
 112. bonsens
 113. bonvivant
 114. borg – kreditt
 115. bornert
 116. borteskamotere
 117. bovin
 118. brakylogi
 119. brander – vits
 120. bravade
 121. brife
 122. brifing
 123. brigand
 124. briljans
 125. briljere
 126. broiler – ung stjerne
 127. bruk
 128. brunett
 129. brutal
 130. brutalisere
 131. budoar
 132. buffer
 133. bufferstat
 134. bukolisk
 135. bule – bevertningssted
 136. bulevard
 137. bullbiter
 138. bulletin
 139. bumle
 140. bundsforvandt
 141. bursjoasi
 142. buse
 143. business
 144. buskagitasjon
 145. butelje
 146. butler
 147. byrå
 148. byråkrat
 149. bølle
 150. bønhas
 151. børs – felles kasse
 152. børstebinder
 153. bøs
 154. bøsse

D

 1. Den evige stad
 2. Donnerwetter
 3. dandere
 4. dandy
 5. dandyisme
 6. dank
 7. danoman
 8. danomani
 9. dansant
 10. darband
 11. dass
 12. datere
 13. dato
 14. davit
 15. debauchere
 16. deblokkere
 17. debut
 18. debutant
 19. debutere
 20. decepsjon
 21. decernent
 22. decerpsjon
 23. decesjon
 24. dedikasjon
 25. dedikere
 26. dedisere
 27. deduksjon
 28. deduktiv
 29. defavorabel
 30. defekt
 31. defekt – mangel
 32. defekt – mangelfull
 33. defendere
 34. defensiv
 35. defensjon
 36. deficient
 37. defigurasjon
 38. defigurere
 39. definere
 40. definitiv
 41. definitorisk
 42. deform
 43. deformasjon
 44. deformere
 45. defraudasjon
 46. degenerere
 47. deger
 48. degradering
 49. degresjon
 50. dehumanisere
 51. dejurere
 52. dekadanse
 53. dekapitasjon
 54. dekapitere
 55. deklamator
 56. deklamatorisk
 57. deklamere
 58. deklarasjon – erklæring
 59. deklarere
 60. deklassere
 61. deklinabel
 62. deklinere
 63. dekode
 64. dekolletasje
 65. dekolletert
 66. dekolorasjon
 67. dekolorere
 68. dekorasjon – utmerkelse
 69. dekorum
 70. dekreditere
 71. dekrement – matematikk
 72. dekret
 73. dekretere
 74. deksiografi
 75. dekstral
 76. dekupere
 77. delegat
 78. delegere
 79. delegert
 80. delektabel
 81. delektasjon
 82. delektere
 83. deliberasjon
 84. deliberere
 85. delikat
 86. delikt
 87. delikvescere
 88. delimitere
 89. delineasjon
 90. delinkvent
 91. deludere
 92. delusjon
 93. delusorisk
 94. demagog
 95. demagogi
 96. demagogisk
 97. demarkasjon
 98. demaskere
 99. dementere
 100. dementi
 101. demeritere
 102. demisjon
 103. demonisk
 104. demonstrabel
 105. demonstrant
 106. demonstrator
 107. demonstratør
 108. demonstrere
 109. demonstrere – Vise
 110. demonstrere – forklare
 111. demontere
 112. demontere – ta fra hverandre
 113. demoskopi
 114. denaturalisere
 115. dendrittisk
 116. dental
 117. dental – tann-
 118. dentelert
 119. dependens
 120. dependent
 121. dependere
 122. depensatorisk
 123. depensere
 124. depilere
 125. deplantasjon
 126. deplasere
 127. deplorabel
 128. deplorere
 129. deponere
 130. deponi
 131. depopulasjon
 132. depopulere
 133. depositar
 134. depositum
 135. depossedere
 136. depossesjon
 137. depot – forsyningslager
 138. depravasjon
 139. depravere
 140. depressiv
 141. depressivitet
 142. deprimere
 143. deprimert
 144. deprivasjon
 145. deprivatisere
 146. deprivere
 147. depurgasjon
 148. depurgere
 149. deputasjon
 150. deputert
 151. derangere
 152. derivasjon
 153. derivativ
 154. deroutere
 155. desapprobasjon
 156. desavuere
 157. desegregasjon
 158. desertør
 159. desiderabel
 160. desideratum
 161. desidere
 162. desidere – avgi desisjon om
 163. desidere – avgjøre
 164. desiderium
 165. desidert
 166. designasjon
 167. designativ
 168. designer
 169. designere
 170. desillusjon
 171. desimasjon
 172. desinformasjon
 173. desinteressere
 174. desisiv
 175. deskripsjon
 176. desorganisasjon
 177. desorientere
 178. desperado
 179. desperasjon
 180. desperat
 181. despot
 182. despotisk
 183. dessein
 184. dessin
 185. dessinere
 186. destinasjon
 187. destinere
 188. destituere
 189. destituert
 190. destitusjon
 191. destruere
 192. destruksjon
 193. destruktibilitet
 194. destruktiv
 195. desudasjon
 196. desultorisk
 197. detalj
 198. detalj – handelsfag
 199. detaljere
 200. detaljert
 201. detektere
 202. detensjon
 203. deteriorasjon
 204. deteriorere
 205. determinabel
 206. determinasjon
 207. determinativ
 208. determinere
 209. detestabel
 210. detestere
 211. detonere
 212. detriment
 213. detronisere
 214. detronisering, detronisasjon
 215. deuterogami
 216. deuterogamist
 217. devastasjon
 218. devestere
 219. devestitur
 220. deviere
 221. devolutiv
 222. devolvere
 223. devovere
 224. diadrom
 225. diafan
 226. diagnostisere
 227. diagram
 228. diaklastisk
 229. diakrise
 230. dialektologi
 231. dialog
 232. dianoetisk
 233. diaporese
 234. diasyrm
 235. diaterman
 236. didaktisk
 237. diegese
 238. diegetisk
 239. diehard
 240. diffamasjon
 241. differanse
 242. differensiasjon
 243. differensiere
 244. different
 245. differere
 246. difficil
 247. diffluens
 248. diffluent
 249. diffluere
 250. difform
 251. difformitet
 252. diffus
 253. digestibel
 254. dignitar
 255. dignitet
 256. digonisk
 257. digresjon
 258. dikkedarer
 259. dikokkisk
 260. dikotom
 261. dikotomi
 262. diksjon
 263. diktamen
 264. diktat
 265. diktatorisk
 266. diktere
 267. dilatabel
 268. dilatorisk
 269. dilettant
 270. dilettantere
 271. dilettantisme, dilettanteri
 272. diluvial
 273. dimensjon
 274. dimensjonal
 275. dimensjonere
 276. diminuere
 277. dimisjon
 278. dinere
 279. dingeldangel
 280. dings
 281. diplomat – figurativ betydning
 282. diplomatarisk
 283. diplomatisk
 284. direksjon
 285. direkte
 286. direktiv
 287. direktivitet
 288. direktrise – kvinnelig direktør
 289. dirigent – Møteleder
 290. disengasjement
 291. disfavør
 292. disharmonere
 293. disiplin – Vitenskapsgren
 294. disiplin – orden
 295. disiplinere
 296. disiplinær
 297. disjungere
 298. diskografi
 299. diskontinuerlig
 300. diskontinuitet
 301. diskordans
 302. diskordant
 303. diskreditere
 304. diskrepans
 305. diskrepant
 306. diskresjon
 307. diskret
 308. diskré
 309. diskusjon
 310. diskutabel
 311. diskutere
 312. dislokasjon
 313. dislokere
 314. disparat
 315. dispensasjon
 316. dispenser
 317. dispensere
 318. dispensere – frita
 319. displantasjon
 320. display
 321. disponent
 322. disponere
 323. disponibel
 324. disposisjon – ordning
 325. disproporsjon
 326. disproporsjonal
 327. disproporsjonalitet
 328. disputabel
 329. disputt
 330. disreputasjon
 331. dissens
 332. dissentere
 333. dissertasjon
 334. dissidentisme
 335. dissidere
 336. dissimilere
 337. dissimulere
 338. dissipasjon
 339. dissipasjon – teknikk
 340. dissipere
 341. dissolubel
 342. dissolubilitet
 343. dissolusjon
 344. dissolvere
 345. dissosiativ
 346. distanse
 347. distendere
 348. distensjon
 349. distikisk
 350. distingvere
 351. distingvert
 352. distinksjon
 353. distinkt
 354. distrahere
 355. distraksjon
 356. distribuere
 357. distributør
 358. distrikt – landlig område
 359. distré
 360. disyllab
 361. ditt og datt
 362. ditto
 363. dittografi
 364. dityrambisk
 365. diva – kvinnelig kunstner
 366. divergens
 367. divergent
 368. divergere
 369. divers
 370. diverse
 371. diversifikasjon
 372. diversifisere
 373. diversitet
 374. divertissement
 375. divinere
 376. dogmatiker
 377. dokimasi
 378. dokimologi
 379. doktrinarisme
 380. doktrine
 381. doktrinær
 382. dokument
 383. dokumentere
 384. domene
 385. domene – område
 386. domestikk – tjener
 387. dominans
 388. dominant
 389. dominere
 390. domptør
 391. donasjon
 392. donatar
 393. donatbommert
 394. donator – giver
 395. donere
 396. dont
 397. dorme
 398. dosere – foreskrive dose
 399. dosmer
 400. dotal
 401. dragoman
 402. dravat
 403. drenke
 404. drillkorps
 405. drive-in
 406. drop-in
 407. dubiosa
 408. dubiøs
 409. dublere
 410. dublett
 411. dublé
 412. duell – konkurranse mellom to
 413. duellant
 414. duellere
 415. duenna
 416. dummy
 417. dumrian
 418. dunk
 419. duo
 420. dupere
 421. duplikasjon
 422. duplikat
 423. duplisere
 424. durabel
 425. durkdreven
 426. dus – mild
 427. dus – si du
 428. dusement
 429. dusør
 430. dyade
 431. dynamisk
 432. dynast
 433. dynasti
 434. dynastisk
 435. dysfemi
 436. dåse – eske
 437. dødelade
 438. døgenikt

E

 1. echappere
 2. edisjon
 3. edukand
 4. edukasjon
 5. edukt
 6. efemer
 7. effasere seg
 8. effekt – virkning
 9. effekter
 10. effektiv
 11. effektivisere
 12. effektivitet
 13. effektuere
 14. effilere
 15. effisiens
 16. effisient
 17. egal
 18. egalisere
 19. egalitet
 20. egalitær
 21. egoist
 22. egoistisk
 23. egosentrisitet
 24. egosentrisk
 25. egotisme
 26. eisenfresser
 27. ejisere
 28. ekkogram
 29. eklatant
 30. eklektisk
 31. ekorsjere
 32. ekpyrose
 33. eksakt
 34. eksaltert
 35. eksegetisk
 36. eksellense
 37. eksellent
 38. eksellere
 39. eksempel
 40. eksemplar
 41. eksemplarisk
 42. eksemplaritet
 43. eksemplifikasjon
 44. eksemplifisere
 45. eksentrisitet
 46. eksentrisitet – originalitet
 47. eksentrisk
 48. eksepsjonell
 49. ekserpere
 50. ekserpt
 51. eksess
 52. eksessiv
 53. eksfoliering
 54. ekshalere
 55. eksigens
 56. eksigere
 57. eksistens
 58. eksistensiell
 59. eksistent
 60. eksistere
 61. eksitabel
 62. eksitasjon
 63. ekskavasjon
 64. ekskavere
 65. eksklamasjon
 66. ekskludere
 67. eksklusiv
 68. eksklusiv(e)
 69. eksklusivitet
 70. ekskulpabel
 71. ekskulpasjon
 72. ekskulpere
 73. ekskurs
 74. ekskursjon
 75. ekskvisitt
 76. eksorbitans
 77. eksorbitant
 78. eksorbitere
 79. eksoterisk
 80. eksotisk
 81. eksotisme
 82. ekspandere
 83. ekspansiv
 84. ekspatriasjon
 85. ekspatriere
 86. ekspatriere seg
 87. ekspedere
 88. ekspedient
 89. ekspedisjon
 90. ekspedisjon – Det å ekspedere
 91. ekspedisjon – forretningsavdeling
 92. ekspedisjon – større reise
 93. ekspeditt
 94. ekspektanse
 95. ekspektant
 96. ekspendere
 97. eksperimentator
 98. eksperimentell
 99. eksperimentere
 100. ekspert
 101. ekspertise
 102. ekspilasjon
 103. ekspirasjon
 104. eksplanatorisk
 105. ekspletiv
 106. eksplikasjon
 107. eksplisere
 108. eksplisitt
 109. eksplisitt – matematikk
 110. eksploatere
 111. eksploatering
 112. eksplorere
 113. ekspolere
 114. eksponent
 115. eksponere
 116. eksposisjon
 117. eksposé
 118. ekspresjon
 119. ekspress
 120. ekspressiv
 121. ekspulsiv
 122. ekspulsjon
 123. ekspurgasjon
 124. ekspurgere
 125. ekstemporal
 126. ekstemporere
 127. ekstendere
 128. ekstensibel
 129. ekstensibilitet
 130. ekstensitet
 131. ekstensiv
 132. eksteriør
 133. ekstern
 134. eksternalisere
 135. ekstorkvere
 136. ekstorsjon
 137. ekstra
 138. ekstrahere
 139. ekstraksjon
 140. ekstrakt – utdrag
 141. ekstraktiv
 142. ekstraordinær
 143. ekstravaganse
 144. ekstravagant
 145. ekstrem
 146. ekstremer
 147. ekstremisme
 148. ekstremist
 149. ekstremistisk
 150. ekstuberans
 151. eksuberant
 152. eksultasjon
 153. ekvestrisk
 154. ekvidistant
 155. ekvilibrisme
 156. ekvilibristisk
 157. ekvilibrium
 158. ekvipere
 159. ekvipollens
 160. ekvipollent
 161. ekvivalere
 162. ekvivokk
 163. elaborasjon
 164. elastisitet – spenstighet
 165. eleganse
 166. elegant
 167. eleksjon
 168. elektor
 169. elektoral
 170. elektorat
 171. elektrisere – overført betydning
 172. element – grunnbestanddel
 173. elementær
 174. elevere
 175. elevert
 176. elidere
 177. eligere
 178. eligibel
 179. eligibilitet
 180. eliksir
 181. elitær
 182. elokasjon
 183. elokere
 184. elokusjon
 185. elokvens
 186. elokvent
 187. elongere
 188. eludere
 189. elusiv
 190. elusorisk
 191. elyseisk
 192. emansipasjon – 2
 193. emansipert
 194. embonpoint
 195. emendasjon
 196. emergens – oppkomling
 197. emergere
 198. emeritere
 199. emigrasjon
 200. emigrere
 201. eminense
 202. eminent
 203. emirat
 204. emittans
 205. emittere – utstede
 206. emploi
 207. emporium
 208. empyrose
 209. emunitas
 210. enallage
 211. encyklopedisk
 212. endemisme
 213. endrektig
 214. enervere
 215. engasjement
 216. engasjere
 217. engasjere seg
 218. engasjerende
 219. engasjert
 220. enigma
 221. enigmatisk
 222. enkrati
 223. enorm
 224. enormitet
 225. ensretting
 226. entledige
 227. entreprise
 228. entré
 229. entusiasme
 230. entusiast
 231. entusiastisk
 232. enunsiasjon
 233. enunsiere
 234. epagoge
 235. epibiontisk – zoologi
 236. epimenier
 237. episodisk
 238. epistolarisk
 239. epitome
 240. eradikasjon
 241. eradikere
 242. ergasterium
 243. ergastulum
 244. ergo
 245. ergonomisk
 246. ergotere
 247. ergotør
 248. erigere
 249. eristikk
 250. erlegge
 251. erosiv
 252. erotika
 253. erratisk
 254. erubescens
 255. erudisjon
 256. eskalere
 257. eskamotasje
 258. eskamotere
 259. eskamotør
 260. eskapade
 261. esoteriker
 262. esoterisk
 263. essensiell
 264. estimabel
 265. estimasjon
 266. estime
 267. estimere
 268. etablere
 269. etablerer
 270. etablissement
 271. etalasje
 272. etalere
 273. etappe
 274. etappe – delstrekning
 275. eterisk
 276. eternitet
 277. etikette
 278. etui
 279. eufemisme
 280. eufoni
 281. eufonisk
 282. eufuist
 283. euglenoid
 284. eukrasi
 285. eurytmisk
 286. eustasi
 287. eutymi
 288. evaporabel
 289. evaporasjon
 290. evaporere
 291. evasiv
 292. evasjon
 293. evenement
 294. event
 295. eventualitet
 296. eventuell
 297. eventuelt
 298. evers
 299. eversiv
 300. eversjon
 301. evidens
 302. evident
 303. evokabel
 304. evokasjon
 305. evokere
 306. evolvere
 307. evre
 308. exlex
 309. exuberans

F

 1. fabrikant
 2. fabrikasjon
 3. fabrikat
 4. fabrikkere
 5. fabula
 6. fabulant
 7. fabulist
 8. fadese
 9. fagotrof
 10. faible
 11. faiblesse
 12. fair play
 13. fakter
 14. faktor
 15. faktor – bestanddel
 16. faktotum
 17. faktum
 18. fallibel
 19. fallibilitet
 20. fallos
 21. falsifikasjon
 22. falsifikasjon – forfalskning
 23. falsifikat
 24. falsifikator
 25. familiaritet
 26. familiær
 27. famøs
 28. fan
 29. fanatiker
 30. fanatisk
 31. fanatisme
 32. fancy
 33. fanerisk
 34. fant
 35. fantasmagori – Fantasibilde
 36. fantasme
 37. fantast
 38. fantastisk
 39. fantom
 40. farm
 41. fascikkel
 42. fascinasjon
 43. fascinere
 44. fase
 45. fasil
 46. fasilitet
 47. fasit
 48. fasjonabel
 49. fasong
 50. fastidiøs
 51. fatal
 52. fatalitet
 53. faut – bedrageri
 54. favorisere
 55. favoritt
 56. favør
 57. favør – Fordel
 58. favør – Gunst
 59. favør – handelsfag
 60. fazenda
 61. feinschmecker
 62. felt
 63. felt – Areal
 64. feminin
 65. feminisere
 66. fennofil
 67. fenomenal
 68. ferle
 69. ferm
 70. fervescere
 71. festivitas
 72. festivitet
 73. fetere
 74. fiasko
 75. fibel
 76. fidel
 77. fidus
 78. fiff
 79. fighter – Stridsmann
 80. figur
 81. figur – Anskuelig illustrasjon
 82. figur – Menneskekroppens form
 83. figur – uttrykk
 84. figurasjon
 85. figurere
 86. figurlig
 87. fiks
 88. fiks – Flink
 89. fiks – elegant
 90. fiks – fast
 91. fiksjon – innbilning
 92. fiktiv
 93. filantrop
 94. filantropi
 95. filantropisk
 96. filiasjon
 97. filipine
 98. filister
 99. filisteri
 100. filleproletariat
 101. filogyn
 102. filolog
 103. filur
 104. filureri
 105. finalist
 106. finesse
 107. finesse – finhet
 108. fingere
 109. finish
 110. finkultur
 111. finte
 112. finte – fingert slag
 113. finte – spydig bemerkning
 114. finurlig
 115. fiol – flaske
 116. fisjonere
 117. flagrant
 118. flakong
 119. flanere
 120. flankere
 121. flanør
 122. flattere
 123. flau
 124. flekke
 125. fleksibel
 126. fleksibilitet
 127. flikke
 128. flitter
 129. flokking
 130. florentinsk
 131. florere
 132. florisant
 133. floskel
 134. flottenheimer
 135. fluktuasjon
 136. fluktuere
 137. flørt
 138. fokal
 139. fokusere
 140. fonasjon
 141. fond – bakgrunn
 142. fonisk
 143. forblommet
 144. forborgen
 145. forloren
 146. formalia
 147. formalist
 148. formalistisk
 149. formaliter
 150. formalitet
 151. formell
 152. formell – Som er bare form
 153. formell – Som følger vedtatte regler
 154. formell – i samsvar med formen(e)
 155. formidabel
 156. formular
 157. formulere
 158. forse
 159. forsere
 160. forsere – Tvinge gjennom
 161. forsere – Tyde (en kode)
 162. forsere – anspenne
 163. forsert
 164. forsett
 165. forskrivning
 166. forst
 167. forum – Der en sak hører hjemme
 168. forvalter
 169. forvanskning
 170. fotogen
 171. fotolytisk
 172. fragment
 173. fragmentarisk
 174. fragmentere
 175. fragrans
 176. fragrant
 177. fraksjon
 178. frankofil
 179. frankofob
 180. frappant
 181. frappere
 182. frapperende
 183. frase
 184. fraseologi
 185. fratern
 186. fraternisere
 187. fraternitet
 188. fraudasjon
 189. fraudulent
 190. frekvent
 191. frekventere
 192. fremmedord
 193. frenesi
 194. frenetisk
 195. friksjon – Uoverensstemmelse mellom mennesker
 196. frisere – det å legge noe flatt
 197. frivol
 198. fro
 199. frontal
 200. frottere
 201. fruentimmer
 202. frugal
 203. frugalitet
 204. frøken
 205. fuks
 206. fulminant
 207. fulminere
 208. fundamental
 209. fundamentere
 210. fundere
 211. fungere
 212. fungiform
 213. funke
 214. funksjon – virksomhet
 215. funksjonell
 216. funksjonere
 217. furnere
 218. furore
 219. furtiv
 220. fusentast
 221. fuske
 222. fuske – Gjøre dårlig arbeid
 223. fuske – Jukse
 224. fuske – Om motor
 225. fustasje
 226. futil
 227. futilitet
 228. futteral
 229. futurolog
 230. fyrabend
 231. fysiognosi
 232. fysisk
 233. fysisk – Sanselig ('fysisk kjærlighet')
 234. fysisk – Som føles
 235. fysisk – som angår fysikken

I

 1. Inferno
 2. ideal
 3. idealisere
 4. identifisere
 5. identifisering
 6. ideolog
 7. idiom
 8. idiotikon
 9. idol
 10. idyllisk
 11. ignoranse
 12. ignorant
 13. ignorere
 14. illegal
 15. illegitim
 16. illiberal
 17. illitterat
 18. illitterær
 19. illojal
 20. illojalitet
 21. illudere
 22. illuminere
 23. illusjonist
 24. illusorisk
 25. illustrativ
 26. illustre
 27. illustrere
 28. image
 29. imaginasjon
 30. imaginær
 31. imitere
 32. immaterialisere
 33. immateriell
 34. immigrant
 35. immigrasjon
 36. immigrere
 37. imminens – truende
 38. imminent
 39. immobil
 40. immortalisere
 41. impassabel
 42. impenetrabel
 43. imperfeksjon
 44. impertinens
 45. impertinent
 46. implementere
 47. implikasjon
 48. implisere
 49. implisert
 50. implisitt
 51. imponere
 52. imposant
 53. impost
 54. impresjon
 55. in suspenso
 56. inadekvat
 57. inappellabel
 58. inaugurasjon
 59. inaugurere
 60. incitament
 61. indefinabel
 62. indefinitt
 63. indeks – Register
 64. indifferent
 65. indignasjon
 66. indignert
 67. indikasjon
 68. indikere
 69. indirekte
 70. indiskresjon
 71. indiskret
 72. indisponert
 73. indisponibel
 74. indisputabel
 75. individualisere
 76. individuell
 77. indoktrinere
 78. indolens
 79. indologi
 80. induksjon
 81. ineffektiv
 82. inerti
 83. infallibel
 84. infallibilitet
 85. infam
 86. inferioritet
 87. infernalsk
 88. infiltrasjon
 89. infiltrere
 90. infleksibilitet
 91. influere
 92. informant
 93. informasjon
 94. informativ
 95. informere
 96. ingrediens
 97. inhalere
 98. inherens
 99. inherent
 100. inhibere
 101. inhibisjon
 102. inhibitorisk
 103. inhuman
 104. initiere
 105. inkapabel
 106. inkarnere
 107. inklinasjon
 108. inkludere
 109. inklusiv
 110. inklusiv(e)
 111. inklusjon
 112. inkognito
 113. inkoherent
 114. inkolentnavn
 115. inkompatibel
 116. inkompetanse
 117. inkompetent
 118. inkongruens
 119. inkongruent
 120. inkonsekvens
 121. inkonsekvent
 122. inkonsistens
 123. inkonsistent
 124. inkurie
 125. inkvisitorisk
 126. insider
 127. insinuant
 128. insinuasjon
 129. insinuere
 130. insistere
 131. inskripsjon
 132. insolent
 133. inspeksjon
 134. inspektorat
 135. inspektør
 136. inspirere
 137. inspisere
 138. installasjon
 139. installere
 140. installere – Anbringe
 141. installere – Legge inn
 142. installere – høytidelig
 143. instinktiv
 144. instituere
 145. instruere
 146. instruks
 147. instruksjon
 148. instruktør
 149. instrument
 150. instrumentell
 151. insubordinasjon
 152. insuffisiens
 153. insuffisient
 154. insulær
 155. insurgent
 156. insurgere
 157. insurreksjon
 158. integrasjon
 159. integrere
 160. integrerende
 161. integritet
 162. intellekt
 163. intellektuell
 164. intellektuelle
 165. intelligent
 166. intelligibel
 167. intendant
 168. intens
 169. intensiv
 170. intensivere
 171. interaktivitet
 172. intercedent
 173. intercedere
 174. intercity
 175. interdisiplinær
 176. interessent
 177. interim
 178. interimistisk
 179. interkontinental
 180. interlinear
 181. intermediær
 182. intermesso
 183. intern
 184. internasjonal
 185. interpret
 186. interpretere
 187. intervenere
 188. intim
 189. intimere
 190. intimidasjon
 191. intimidere
 192. intimitet
 193. intoleranse
 194. intolerant
 195. intransigent
 196. intrigant
 197. intrige – anslag
 198. intrikat
 199. introduksjon
 200. introdusere
 201. inundasjon
 202. invalid
 203. invalidisere
 204. invektiv
 205. invensjon
 206. inventar
 207. invertering
 208. invitasjon
 209. invitere
 210. invitt
 211. invokasjon
 212. involvere
 213. irada
 214. ireniker
 215. irisere
 216. ironiker
 217. irrasjonell
 218. irreal
 219. irreell
 220. irregularitet
 221. irregulær
 222. irrelevans
 223. irrelevant
 224. irreligiøs
 225. irreparabel
 226. irritabel
 227. irritabel – dagligtale
 228. irritament
 229. irritasjon
 230. irritere
 231. isenkram
 232. isolering
 233. isomorf
 234. isotropi
 235. istme
 236. it – tiltrekningskraft
 237. item – enkelthet
 238. item – likeså
 239. iterant
 240. iterasjon
 241. iterere
 242. iterere – matematikk
 243. itinerarium

K

 1. Kapp – landform
 2. kabal
 3. kabal – komplott
 4. kabinettformat
 5. kadaver
 6. kadaverdisiplin
 7. kader
 8. kadusere
 9. kalabalikk
 10. kalamitet
 11. kalas
 12. kaleidoskopisk
 13. kalokagathi
 14. kalumni
 15. kameraderi
 16. kamerat
 17. kampanje
 18. kampanologi
 19. kampere
 20. kamuflasje
 21. kanalje
 22. kanban
 23. kandelaber
 24. kanister
 25. kanne – kar
 26. kanonisk
 27. kanossagang
 28. kantine
 29. kaos
 30. kaospilot
 31. kaotisk
 32. kapabel
 33. kapabilitet
 34. kapasitet – rom
 35. kapital – stor
 36. kapittel
 37. kapittel – avdeling
 38. kapitulere
 39. kapring
 40. kaprise
 41. kaprisiøs
 42. kaptatorisk
 43. kaptiøs
 44. kaputt
 45. karakter
 46. karakter – pedagogikk
 47. karakterisere
 48. karakteristikk
 49. karakteristikk – fremstilling
 50. karakteristikon
 51. karakteristisk
 52. karens
 53. karisma
 54. karismatisk
 55. karnøffel
 56. karnøfle
 57. kartell – oppfordring
 58. kartotek
 59. kasba
 60. kassabel
 61. kassere
 62. kastellan
 63. kasuell
 64. katabasis
 65. katabatisk
 66. kataklysme
 67. katastrofe
 68. kategorisk
 69. katzenjammer
 70. kaudervelsk
 71. kaustisk
 72. kavaler
 73. kavalkade
 74. kavere
 75. kaveringsmann
 76. kick-off – igangsetting
 77. kjendis
 78. kladd
 79. klassisistisk
 80. klassisk
 81. klenodium
 82. kleresi – samling
 83. klient
 84. klikk
 85. klimaks
 86. klimakterisk
 87. klisjé
 88. knebel
 89. knebel – bart
 90. knebel – kolv
 91. knebel – tøystykke
 92. knekt
 93. knekt – holder
 94. knekt – soldat
 95. knickerbocker
 96. knowhow
 97. koaksial
 98. koalisjon
 99. kobler – person
 100. kobleri
 101. kode
 102. kode – metode
 103. kode – regelverk
 104. kode – skriftsystem
 105. kodilje
 106. kogle
 107. koherens
 108. koinsidens
 109. koinsident
 110. koinsidere
 111. kokett
 112. kokettere
 113. koketteri
 114. kokotte
 115. kollaboratør
 116. kollaborere
 117. kollasjon – sammenstilling
 118. kollega
 119. kollegial
 120. kollegium
 121. kolleksjon
 122. kollektiv
 123. kolli
 124. koloni – samling
 125. kolonisasjon
 126. kolonist
 127. kolossal
 128. kombinasjon
 129. kombinasjon – sammenstilling
 130. kombinat
 131. kombinatorisk
 132. kombinere
 133. komfort
 134. komfortabel
 135. komitadsji
 136. kommandere
 137. kommensurabel
 138. kommentar – forklarende
 139. kommentere
 140. kommers
 141. kommerseråd
 142. kommersialisere
 143. kommissarisk
 144. kommittent
 145. kommittere
 146. kommunikant
 147. kommunisere
 148. kommutabel
 149. kompakt
 150. kompaktere
 151. komparabel
 152. kompendium
 153. kompensasjon
 154. kompensator
 155. kompensatorisk
 156. kompensere
 157. kompetanse
 158. kompetent
 159. kompilasjon
 160. kompilere
 161. kompleks
 162. kompleksitet
 163. komplement
 164. komplementær
 165. komplett
 166. komplettere
 167. komplikasjon
 168. kompliment
 169. komplimentere
 170. komplisere
 171. komposisjon
 172. kompositorisk
 173. kompound
 174. komprimere
 175. kompromiss
 176. kompromittere
 177. kompulsiv
 178. komputabel
 179. komputasjon
 180. kondemnere
 181. kondensere
 182. kondisjon
 183. kondolanse
 184. kondolere
 185. konduite
 186. konduktiv
 187. konferanse
 188. konferere
 189. konfetti
 190. konfidensiell
 191. konfigurasjon
 192. konfirmere
 193. konfluere
 194. konfluks
 195. konform
 196. konformisme
 197. konformist
 198. konformistisk
 199. konformitet
 200. konfrontere
 201. konfundere
 202. konfus
 203. konfusjon – forvirring
 204. kongenial
 205. kongenital
 206. konisk
 207. konjektur
 208. konjugal
 209. konkludere
 210. konklusiv
 211. konklusjon
 212. konklusjon – slutning
 213. konkordant
 214. konkordie
 215. konkret
 216. konkretisere
 217. konkurranse
 218. konkurrent
 219. konkurrere
 220. konneksjon
 221. konnektiv
 222. konsedere
 223. konsekutiv
 224. konsekvent
 225. konsens
 226. konsentrat
 227. konsentrere
 228. konsept
 229. konseptualisering
 230. konservativ
 231. konservere
 232. konservering
 233. konsiderasjon
 234. konsipere
 235. konsis
 236. konsistens
 237. konskribere
 238. konsolidere
 239. konsorter
 240. konspirasjon
 241. konspirere
 242. konstatere
 243. konstellasjon
 244. konsternasjon
 245. konsternere
 246. konstruere
 247. konstruksjon
 248. konstruktiv
 249. konsultativ
 250. konsultere
 251. konsumere
 252. kontaminere
 253. kontemplasjon
 254. kontemplativ
 255. kontemplere
 256. kontenanse
 257. kontinental
 258. kontingent
 259. kontinuasjon
 260. kontinuere
 261. kontinuitet
 262. kontra
 263. kontradiksjon
 264. kontrafei
 265. kontrafeier
 266. kontrahent
 267. kontrahere
 268. kontraktør
 269. kontrarevolusjon
 270. kontrarevolusjonær
 271. kontrast
 272. kontravotering
 273. kontribuere
 274. kontroll
 275. kontrollere
 276. kontrovers
 277. kontroversiell
 278. konurbasjon
 279. konveks
 280. konvenabel
 281. konvenere
 282. konveniens
 283. konvensjon
 284. konvensjonalisme
 285. konvensjonell
 286. konversasjon
 287. konversere
 288. konvertere
 289. kooperasjon
 290. kooperere
 291. koordinere
 292. kopi
 293. kopiere
 294. kopiøs
 295. kopulativ
 296. kordial
 297. kordialitet
 298. kordong
 299. kordong – kondom
 300. korona
 301. korporativ
 302. korporlig
 303. korps
 304. korpulent
 305. korpus
 306. korreks
 307. korrekse
 308. korrekt
 309. korrektiv
 310. korrespondanse
 311. korrespondent
 312. korrigere
 313. korrumpere
 314. korrupsjon – filologi
 315. korrupt
 316. kortesje
 317. kosmetisk
 318. kosmisk
 319. kosmopolitisme
 320. kosmopolitt
 321. koteri
 322. krabat
 323. krakilsk
 324. krapyl
 325. kreativ
 326. kreativitet
 327. kreatur
 328. kredense
 329. kreere
 330. krepere
 331. krets
 332. krise
 333. kriterium
 334. kritiker
 335. kritikk
 336. kritisere
 337. kritisk
 338. kromatisk
 339. kronologisk
 340. kruditet
 341. krummelurer
 342. krutt – plante
 343. kryptisk
 344. kudos
 345. kujon
 346. kulant
 347. kuli
 348. kulminere
 349. kult – overdreven beundring
 350. kultivere
 351. kultivert
 352. kulør
 353. kumulativ
 354. kumulere
 355. kupere
 356. kupert
 357. kupol
 358. kupp
 359. kur – oppvartning
 360. kurant – lettsolgt; enkel
 361. kurer
 362. kuriositet
 363. kuriosum
 364. kuriøs
 365. kursere
 366. kursorisk
 367. kurtisane
 368. kurtise
 369. kurtoasi
 370. kurvatur
 371. kusine
 372. kustus
 373. kutyme
 374. kuvert
 375. kvalifikasjon
 376. kvalifisere
 377. kvalifisert
 378. kvantifisere
 379. kvantitativ
 380. kvantitet
 381. kvantitet – mengde
 382. kvantum
 383. kvartal
 384. kvartan
 385. kvartanfeber
 386. kvartisk
 387. kvasi
 388. kvaternær
 389. kverulere
 390. kvesthus
 391. kvint – fem-
 392. kvintessens
 393. kvote
 394. kvotere
 395. kvotering
 396. kynisk
 397. kynisme
 398. kysk
 399. kåsere
 400. kåsør

P

 1. pamfilius
 2. pamflett
 3. pamp
 4. panegyrikk
 5. panel – debattpanel
 6. panikk
 7. panoptikon
 8. paradoks
 9. parafernalier
 10. paraklet
 11. parat
 12. parentes
 13. paritetisk
 14. parlamentere
 15. parodi
 16. parole
 17. partiell
 18. partikularisme
 19. partikulær
 20. partisk – som tar parti
 21. partitiv
 22. pasifisere
 23. pasigrafi
 24. pasjon
 25. paskvill
 26. passabel
 27. passasje
 28. passasjer
 29. passere
 30. passiar
 31. passiv – uvirksom
 32. passivere
 33. passé
 34. pastisj
 35. pastoral
 36. patent – bevitnelse
 37. paternal
 38. paternalisme
 39. patetisk
 40. patina – figurlig
 41. patriot
 42. patrisiat
 43. patrisisk
 44. patronymikon
 45. paulun
 46. pauperisme
 47. pause
 48. pedant
 49. pedologi
 50. pekuniær
 51. pendant
 52. penetrasjon
 53. penetrasjon – teknikk
 54. penetrere
 55. penibel
 56. pennal
 57. peremptorisk
 58. perfeksjon
 59. perfekt
 60. perforere
 61. perifer
 62. perkusjon
 63. permanent
 64. permanent – vedvarende
 65. permisjon
 66. permissiv
 67. permutabel
 68. permutere
 69. perorasjon
 70. perpendikkel
 71. perpetuere
 72. perseptibel
 73. persipere
 74. persistent
 75. personalia
 76. personasje
 77. personifikasjon
 78. pertentlig
 79. pertinent
 80. pervers
 81. pestilens
 82. petrifikasjon
 83. pidestall
 84. pietet
 85. piknik
 86. piktogram
 87. pinsett
 88. pioner – nybygger
 89. pipe – rørformet del
 90. pirat
 91. pittoresk
 92. pièce – artikkel
 93. plakk
 94. plan
 95. plan – fremgangsmåte.
 96. plansjett – landmålerbord
 97. plansjett – tegnebrett
 98. plastikk
 99. plastisk
 100. platityde
 101. plattform – Utgangsposisjon
 102. plebeiisk
 103. pledere
 104. pluralitet
 105. pluvial
 106. poeng
 107. poeng – eg. punkt
 108. poeng – fremtredende trekk
 109. pokker
 110. pol – i overført betydning
 111. polarisering
 112. polemikk
 113. polisk
 114. pollett
 115. polster
 116. poltergeist
 117. polyhistor
 118. polysyllabisk
 119. polyteknisk
 120. pomp
 121. pompøs
 122. ponderabilier
 123. pop
 124. popularisere
 125. popularitet
 126. populær
 127. porsjon
 128. portabel
 129. portefølje
 130. portfolio
 131. portør
 132. porøs
 133. pose
 134. posere
 135. posisjon
 136. positur
 137. post – Stilling
 138. postament
 139. postdatere
 140. posthum
 141. postoperativ
 142. postulant
 143. postulat
 144. postulere
 145. posør
 146. potens
 147. potensial
 148. potensiell
 149. potent
 150. potentat
 151. prado
 152. pragmatiker
 153. pragmatikk
 154. pragmatisk
 155. praktika
 156. praktikant
 157. praktiker
 158. praktikk
 159. praktikus
 160. praktisere
 161. prange
 162. predestinasjon
 163. predikere
 164. predisponere
 165. predominans
 166. prefekt
 167. preferanse
 168. pregnant – om ord el. uttrykk
 169. prehistorisk
 170. prekavere
 171. prekær
 172. preliminær
 173. premie
 174. prenumerere
 175. preparant
 176. presenning
 177. present
 178. presentere
 179. preservativ
 180. preservere
 181. presidere
 182. presis
 183. presisjon
 184. prestasjon
 185. prestisje
 186. presumere
 187. presumptiv
 188. pretendent
 189. pretensiøs
 190. pretensjon
 191. primær
 192. prinsipal
 193. prinsipiell
 194. pris – snus
 195. privat
 196. privatisere
 197. privet
 198. pro
 199. probat
 200. probere
 201. problem
 202. produktiv
 203. produsent
 204. produsere
 205. profan
 206. profesjon
 207. profesjonell
 208. profil
 209. profil – dagligtale
 210. profitt
 211. program – forestillings
 212. programmering
 213. progresjon
 214. progresjon – fremskritt
 215. progressiv
 216. prohibitiv
 217. proklamasjon
 218. prokurator
 219. prolongere
 220. promemoria
 221. promissorisk
 222. promosjon
 223. promotor
 224. propagere
 225. proponere
 226. proporsjonal
 227. proporsjonere
 228. proprietær
 229. prosesjon
 230. prosess
 231. prospekt
 232. prospekt – gate
 233. prospekt – trykt plan
 234. prospekt – trykt redegjørelse
 235. prospekt – utsyn
 236. prospektiv
 237. prosternasjon
 238. proteksjon
 239. protokoll
 240. protokoll – referat
 241. proviant
 242. provins
 243. provisorisk
 244. provisorium
 245. provokasjon
 246. provos
 247. provosere
 248. publikasjon
 249. publikum
 250. publisere
 251. publisitet
 252. pulje
 253. pulsere
 254. puner
 255. pur
 256. pyramidal
 257. pyramidal – Ualminnelig stor
 258. pyramidal – pyramideformet
 259. pøbel

R

 1. rabulist
 2. radere
 3. raggar
 4. rakker
 5. rallar
 6. ramponere
 7. rangering – rekkefølge
 8. rappell
 9. rapport
 10. raptus
 11. raritet
 12. rasjon
 13. rasjon – tilmålt porsjon
 14. rasjonal
 15. rasjonell
 16. reagere
 17. reaksjon – tilbakevirkning
 18. reaktiv
 19. real
 20. real – som angår sak eller vesen
 21. realist
 22. realitet
 23. recensere
 24. red
 25. reduksjon
 26. redundans
 27. redusere
 28. reell
 29. referanse
 30. referanse – henvisning
 31. referanse – person
 32. referat
 33. referere
 34. reflektere
 35. reform
 36. reformasjon
 37. reformator
 38. reformere
 39. regel
 40. regional
 41. register
 42. register – (alfabetisk) fortegnelse
 43. registrere
 44. registrere – føre inn i register
 45. registrering
 46. reglement
 47. regressiv
 48. regulant
 49. regulere
 50. regulær
 51. rehabilitering – oppreisning
 52. reklamere
 53. rekombinasjon
 54. rekommandere
 55. rekondisjonere
 56. rekonstruere
 57. rekurrent
 58. rekvirere
 59. rekvisita
 60. relasjon
 61. relativ
 62. relevant
 63. relikt
 64. remedie
 65. reminisens
 66. renegat – overløper
 67. renonsere
 68. repatriere
 69. repetere
 70. replikk
 71. representant
 72. representere
 73. reproduktiv
 74. reprodusere – frembringe
 75. reprodusere – gjenskape
 76. reputasjon
 77. res publica
 78. resent
 79. resent – geologi
 80. resent – moderne
 81. reservasjon
 82. reserve
 83. reserve – forråd
 84. reservere
 85. reservoar
 86. reservoar – beholder
 87. residere
 88. resignasjon
 89. resipient
 90. resipient – av forurensing
 91. resiprok
 92. resirkulere
 93. resitere
 94. resolutt
 95. resonnement
 96. resonnere
 97. respekt
 98. ressurs
 99. restituere
 100. restriksjon
 101. restriktiv
 102. resultat
 103. retributivisme
 104. retroaktiv
 105. retrospektiv
 106. retur
 107. reverens
 108. revidere
 109. rigid
 110. rigorisme
 111. rille
 112. risikabel
 113. romantikk
 114. romantisk
 115. rosett
 116. rotere
 117. roué
 118. rubrikk
 119. rudiment
 120. rudiment – begynnelse
 121. rudimentær
 122. ruin
 123. rural
 124. russifisere
 125. rustikk
 126. rutine
 127. rutine – øvelse
 128. rytme

S

 1. São
 2. safari
 3. safari – jaktekspedisjon
 4. safari – karavanereise
 5. sammensurium
 6. sanere
 7. saporosjer
 8. sardonisk
 9. sarg
 10. sarkasme
 11. sats.
 12. seanse
 13. sedat
 14. segment
 15. sekretariat
 16. seksa
 17. seksjon
 18. sekulær
 19. sekundant
 20. sekundere
 21. sekundere – jakt
 22. sekundær
 23. sekvens
 24. sekvens – rekke
 25. selektere
 26. selektiv
 27. selskap
 28. semester
 29. senium
 30. sensasjon
 31. sensibel
 32. sensitiv
 33. sensor
 34. sensor – føler
 35. sensualitet
 36. sensurere
 37. sentens
 38. sentiment
 39. sentimental
 40. sentral
 41. sentrum
 42. separat
 43. separatisme
 44. separere
 45. seremoni
 46. serpentin – buktet strekning
 47. servil
 48. sesong
 49. signere
 50. signifikans
 51. sikksakk
 52. simplifisere
 53. simulant
 54. simulator
 55. simulere
 56. simultan
 57. sinekyre
 58. singularitet
 59. singulær
 60. sinus
 61. sirkulasjon
 62. sirkulere
 63. sirkulære
 64. sitat
 65. sitere
 66. sivil
 67. sivil kurasje
 68. sivilist
 69. sjalte
 70. sjargong
 71. sjarlatan
 72. sjekke
 73. sjenanse
 74. sjenere
 75. sjikane
 76. sjikt
 77. sjokk
 78. sjokkere
 79. sjåvinisme
 80. skabelon – sjablon
 81. skabelon – skikkelse
 82. skaberakk
 83. skaberakk – (spøkefullt)
 84. skaberakk – teppe
 85. skabilken
 86. skala – gradinndeling
 87. skalerbar
 88. skalere
 89. skalte og valte
 90. skandale
 91. skeptiker
 92. skeptisk
 93. skjerm
 94. skjerm – beskyttelse
 95. skjerv
 96. skjærmyssel
 97. skjønnånd – litteratur
 98. skjørlevnet
 99. skolier
 100. skranke
 101. skrin
 102. skruppel
 103. slabberas
 104. slendrian
 105. slibrig
 106. sløyfe
 107. smedeskrift
 108. snitt – glass
 109. snobb
 110. soaré
 111. sofisme
 112. soignere
 113. solid
 114. solidarisk
 115. solitær
 116. solitær – diamant
 117. solitær – spill
 118. solitær – tre
 119. somatisk
 120. sonal
 121. sonde
 122. sone
 123. sonor
 124. sortere
 125. sosiabel
 126. sosietet
 127. spandere
 128. spektakulær
 129. spesial
 130. spesialisere
 131. spesifikasjon
 132. spesifisere
 133. spesimen
 134. spillfekteri
 135. spiral
 136. spirituell
 137. spissborger
 138. spital
 139. spolere
 140. sponsor
 141. spontan
 142. spor
 143. sporadisk
 144. spuns
 145. spuns – i planke
 146. spuns – i tøy
 147. spuns – tretapp
 148. spuns – tønnehull
 149. stabil
 150. stabilisere
 151. stagnasjon
 152. standard
 153. stasjon
 154. stasjonær
 155. statare
 156. statarisk
 157. stativ
 158. statuere
 159. statur
 160. statutt
 161. stenograf
 162. stereotypi
 163. steril – gold
 164. stigmatisere
 165. stikkprøve
 166. stil
 167. stil – skriftlig
 168. stimulere
 169. stipulere
 170. stodder
 171. stoff
 172. strabas
 173. stratenrøver
 174. stratus
 175. stringens
 176. struktur
 177. stråle
 178. stråmann
 179. stuasje
 180. studentikos
 181. studio
 182. studio – Arbeidsrom for musikere
 183. studio – Filmatelier
 184. studio – for radio- og fjernsynssending
 185. stymper
 186. subakvatisk
 187. subjektiv
 188. subordinasjon
 189. subsidiær
 190. subskribere
 191. substans
 192. substansiell
 193. substituere
 194. substitutt
 195. substrat
 196. subtil
 197. subvensjon
 198. subversiv
 199. suggerere
 200. sukkulens
 201. suksedere
 202. suksesjon
 203. suksesjon – følgerekke
 204. suksessiv
 205. summarisk
 206. suppleant
 207. supplement
 208. supplere
 209. supplikant
 210. supponere
 211. supprimere
 212. surrogat
 213. susceptibel
 214. suspekt
 215. sutenere
 216. suvenir
 217. svada
 218. svesisme
 219. syklisk
 220. symmetrisk
 221. sympati
 222. sympatisere med
 223. sympatisk
 224. symptomatisk
 225. synekdoke
 226. synergi
 227. synkron
 228. synopsis
 229. syntese
 230. system.

Æ

 1. æra