Fremmedord

Fremmedord, ord fra et fremmed språk som har beholdt trekk ved dette språkets struktur og ikke er blitt tilpasset språket det er lånt inn i fullt ut.. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Børge Nordbø

Redaktør

Erik Bolstad

Inneholder 3569 artikler:

A

 1. ab
 2. ab – handelsspråk
 3. ab – hebraisk 'far'
 4. abakus
 5. abalienasjon
 6. abdikasjon
 7. abduksjon
 8. abdusere
 9. abecedarius
 10. aber
 11. aberrant
 12. abiturient
 13. abjekt
 14. abjunksjon
 15. ablaktasjon
 16. ablegøyer
 17. abnegasjon
 18. abnorm
 19. abnormal
 20. abominabel
 21. abondere
 22. abonnement
 23. abonnent
 24. abonnere
 25. abordere
 26. abortere
 27. abrogere
 28. abrupt
 29. absens
 30. absent
 31. absentasjon
 32. absentere seg
 33. absolvere
 34. absorbent
 35. absorbere
 36. abstinent
 37. abstrahere
 38. abstrakt
 39. abstrudere
 40. abstrus
 41. absurd
 42. absurdisme
 43. absurditet
 44. absurdum
 45. adagiarius
 46. adagiologi
 47. adaptere
 48. adaptiv
 49. addendum
 50. addibilitet
 51. addisjonell
 52. additament
 53. ade
 54. adekvat
 55. adelfisme
 56. adenoid
 57. adept
 58. adherens
 59. adherent
 60. adhortasjon
 61. adiafan
 62. adipidere
 63. adipøs
 64. adjisere
 65. adjungere
 66. adjurasjon
 67. adjustere
 68. adjø
 69. administrasjon
 70. administrativ
 71. administrator
 72. administratorium
 73. administrere
 74. admirabel
 75. admirasjon
 76. admisjon
 77. admissibel
 78. admittatur
 79. admittere
 80. admonere
 81. admonisjon
 82. adonnere
 83. adorabel
 84. adornere
 85. adressant
 86. adressat
 87. adresse
 88. adrett
 89. adsorpsjon
 90. adstadig
 91. adstringere
 92. adulasjon
 93. adulator
 94. adult
 95. adulter
 96. adulterasjon
 97. adulterium
 98. adumbrasjon
 99. adusere
 100. adversitet
 101. advis
 102. advisere
 103. advokatorisk
 104. adynami
 105. aerobat
 106. aerobatikk
 107. aeromobil
 108. affabel
 109. affeksjon
 110. affeksjonsverdi
 111. affektasjon
 112. affektert
 113. affektiv
 114. affinal
 115. affisere
 116. affliksjon
 117. affrontere
 118. affusjon
 119. affære
 120. afilantrop
 121. aflogistisk
 122. afobi
 123. afon
 124. afori
 125. aforisme
 126. aforistiker
 127. aforistisk
 128. agatologi
 129. agenda
 130. agens
 131. agere
 132. agglomerat
 133. agglomerere
 134. agglutinere
 135. aggravasjon
 136. aggregasjon
 137. aggressiv
 138. aggressivitet
 139. aggressor
 140. agil
 141. agilitet
 142. agitatorisk
 143. agnoscere
 144. agnosi
 145. agonist
 146. agonist – egentlig
 147. agonistikere
 148. agonistikk
 149. agreabel
 150. agreere
 151. agrement
 152. agrikultur
 153. agyni
 154. ah
 155. aimabel
 156. ajourføre
 157. ajournement
 158. ajustoir
 159. akademiker
 160. akademisk
 161. akardi
 162. akatafasi
 163. akatalektisk
 164. akefal
 165. akklamasjon
 166. akklamere
 167. akkolade
 168. akkommodabel
 169. akkommodant
 170. akkommodement
 171. akkommodere
 172. akkreditere
 173. akkreditør
 174. akkumulasjon
 175. akkurat
 176. akkuratesse
 177. akkusator
 178. akkusere
 179. akkviescere
 180. akkvisisjon
 181. akkvisitør
 182. aklastisk
 183. akmatisk
 184. akribi
 185. akrisi
 186. akroamatisk
 187. akroamatisk bevis
 188. akroamatisk metode
 189. akronym
 190. akrosofi
 191. akrotisme
 192. akselerator
 193. akselerere
 194. aksentuasjon
 195. aksentuere
 196. akseptabel
 197. akseptant
 198. akseptere
 199. akseptibilitet
 200. aksess
 201. aksessibel
 202. aksessorier
 203. aksial
 204. aksidens
 205. aksidentell
 206. aksiomatisk
 207. aksjon
 208. aksjonere
 209. aksjonist
 210. aksjonær
 211. akt
 212. akt – handling
 213. aktivere
 214. aktivist
 215. aktivitet
 216. aktualiter
 217. aktuell
 218. aktør
 219. akutt
 220. akvarist
 221. alamodisk
 222. alarm
 223. alarm – apparat
 224. alarm – varselsignal
 225. aleksandrinsk
 226. alert
 227. alfons
 228. alfonseri
 229. alias
 230. alibi
 231. alienasjon
 232. alienasjon – fremmedgjøring
 233. alienasjon – psykologi
 234. alimentasjon
 235. alimenter
 236. alimentær
 237. alkoholisere
 238. allegori
 239. alliere
 240. alliert
 241. allikere
 242. allitterere
 243. allodoksi
 244. allogen
 245. allograf
 246. allokere
 247. allokton
 248. allolali
 249. allongere
 250. allonym
 251. allotria
 252. allouere
 253. alludere
 254. allusjon
 255. allusorisk
 256. almisse
 257. alogi
 258. alogisk
 259. alterasjon
 260. alterere
 261. alternasjon
 262. alternasjon – matematikk
 263. alternat
 264. alternativ
 265. alternere
 266. alumn
 267. amabilitet
 268. amalgamering
 269. amatør
 270. ambidekster
 271. ambiguitet
 272. ambisiøs
 273. ambisjon
 274. ambivalens
 275. ambivalent
 276. ambrosisk
 277. ambulant
 278. ambulatorisk
 279. ambulere
 280. ameliorasjon
 281. ametri
 282. amfiatlantisk
 283. amfiboli
 284. amfiguri
 285. amoralsk
 286. amorf
 287. amorøs
 288. ampelografi
 289. ampelurgi
 290. amplifikasjon
 291. anabatisk
 292. anagog
 293. anagogisk
 294. anaklase
 295. anakronisme
 296. anakronistisk
 297. analektisk
 298. analemmatisk
 299. analeptisk
 300. analfabet
 301. analfabetisk
 302. analogi
 303. analogisk
 304. analyse
 305. analysere
 306. analytiker
 307. analytisk
 308. anamorfisk
 309. anamorfose
 310. anandrisk
 311. anaproselytt
 312. anbelange
 313. andinsk
 314. androfag
 315. androide
 316. anglisere
 317. anglofili
 318. anglofobi
 319. anglomani
 320. animal
 321. animalier
 322. animalsk
 323. animasjon
 324. animere
 325. animert
 326. animositet
 327. anisomorfi
 328. ankus
 329. ankylometer
 330. anløping
 331. annektere
 332. annihilasjon
 333. anniversarium
 334. annotasjon
 335. annullere
 336. anomali
 337. anonym
 338. anonymisere
 339. anonymitet
 340. anonymus
 341. anorganisk
 342. anormal
 343. anretning
 344. anslag – bevilgning
 345. anslag – hemmelig plan
 346. anslag – løs forhåndsberegning
 347. anslag – reaksjon
 348. anslag – treff
 349. anstand
 350. anstendig
 351. anstendighet
 352. antagonisme
 353. antagonist
 354. antagonist – stoff som motvirker
 355. antecedens
 356. antecedere
 357. antedatere
 358. antediluvial
 359. antelapsarisk
 360. antenat
 361. anteposisjon
 362. anteriora
 363. antesipasjon
 364. antevenere
 365. antichambrere
 366. antiklimaks
 367. antikronisme
 368. antiktoner
 369. antikvar
 370. antikvariat
 371. antikvarisk
 372. antikvert
 373. antimetatese
 374. antipatetisk
 375. antipati
 376. antipoder
 377. antisipasjon
 378. antisosial
 379. antistase
 380. antitypi
 381. antoiker
 382. antonym
 383. antropofag
 384. antropogenese
 385. antropografi
 386. antropoid
 387. antropomorf
 388. aparte
 389. apatisk
 390. apeks – spiss topp
 391. apiri – uendelighet
 392. apiri – uerfarenhet
 393. aplomb
 394. aplomb – musikk
 395. apokalyptiker
 396. apokalyptisk
 397. apokryf
 398. apologetisk
 399. apologisere
 400. apologisme
 401. apologist
 402. apomekometer
 403. apori
 404. apostel – forkjemper
 405. apostille
 406. apparens
 407. apparisjon
 408. appartement
 409. appell
 410. appell – fart og sikkerhet
 411. appell – tiltrekning
 412. appell – å appellere
 413. appellere
 414. appendiks
 415. appersipere
 416. appertinenser
 417. applaus
 418. applikasjon
 419. applikasjon – broderi av lapper
 420. applikator
 421. applikere
 422. applisere
 423. apprehensjon
 424. appresiasjon
 425. appresiasjon – verdiøkning
 426. appresiasjon – verdsettelse
 427. approfondere
 428. apropos
 429. aptere
 430. arabesk
 431. arbiter
 432. arbitrere
 433. arbitrær
 434. arborator
 435. arborist
 436. ardent
 437. ardør
 438. arena
 439. aretologi
 440. argumentasjon
 441. argumentere
 442. argutere
 443. aristofanisk
 444. aristokrat
 445. aristokratisk
 446. aristokratisme
 447. arkadisk
 448. arkaisk
 449. arkana
 450. arketyp
 451. arketyp – urform
 452. arketypisk
 453. arkitektonisk
 454. arkivere
 455. armamentarium
 456. armarium
 457. armere
 458. armipotens
 459. armistice
 460. aromatisk
 461. arrangement
 462. arrivere
 463. arrivisme
 464. arroganse
 465. arrondere
 466. artifisiell
 467. artikkel – avsnitt, paragraf
 468. artikkel – salgsgjenstand
 469. artikkel – skriftstykke
 470. artikulasjon
 471. artikulere
 472. artist
 473. artisteri
 474. artropod
 475. aseksual
 476. asket
 477. askribere
 478. asomatisk
 479. asosial
 480. aspergere
 481. aspirant
 482. aspirasjon
 483. aspirere
 484. assistanse
 485. assortere
 486. assosiabel
 487. assosiasjon
 488. assosiere
 489. astral
 490. astrati
 491. astrolatri
 492. asylant
 493. asympati
 494. atelier
 495. atletisk
 496. atletomani
 497. atoksisk
 498. attakk
 499. attenuasjon
 500. atterrere
 501. attestant
 502. attestasjon
 503. attestere
 504. attisk
 505. attityde
 506. attityde – innstilling
 507. attityde – kroppsstilling
 508. attraksjon
 509. attraksjon – fysikk
 510. attrapp
 511. attrappere
 512. attribuere
 513. attributiv
 514. attributt
 515. attrisjon
 516. attrisjon – teologi
 517. atypi
 518. atypisk
 519. audiens
 520. auditorium
 521. augmentasjon
 522. auksilier
 523. autodafé – bokbrenning
 524. autodidakt
 525. autodynamisk
 526. autogen
 527. autograf
 528. autokrat
 529. autokton
 530. autolatri
 531. autonym
 532. autonym – eget navn
 533. autonym – ord som tildeles en klasse
 534. autor
 535. autorisasjon
 536. autorisere
 537. autoritativ
 538. autoteli
 539. autumnal
 540. avansement
 541. avansere
 542. aversjon
 543. aversjonalsum
 544. avertere
 545. avertissement
 546. aviatikk
 547. avid
 548. avifauna
 549. avindskjold
 550. avokasjon
 551. avuere
 552. avulsjon

B

 1. Bar – sønn
 2. babling – tullprat
 3. bagatell
 4. bagatellisere
 5. baguette
 6. bai
 7. bajas
 8. bakkant
 9. bakkantisk
 10. bakse
 11. bakse – flytte med håndkraft
 12. bakse – kjempe
 13. balanse – balansehjul
 14. balanse – likevekt
 15. balanse – vektstang
 16. ballade – spetakkel
 17. ballhornisere
 18. ballistisk
 19. ballotere
 20. balstyrig
 21. banal
 22. banalisere
 23. banalitet
 24. bande – flokk
 25. banditt
 26. bankett
 27. bankett – del av veibane
 28. bankett – festmåltid
 29. barattere
 30. barbar
 31. barbari
 32. barbarisere
 33. barbarisk
 34. barbarisme
 35. bardus
 36. barytymi
 37. bas
 38. basal
 39. basar
 40. base
 41. basere
 42. basis
 43. basseng
 44. basseng – Kunstig vanndam
 45. basseralle
 46. basta
 47. bastant
 48. bastardere
 49. batalje
 50. batos
 51. baun
 52. bekreftelse
 53. belletrist
 54. belletristikk,
 55. benauet
 56. benefaktor
 57. bengel
 58. bentonisk
 59. beramme
 60. berme
 61. berse
 62. beskikkelse
 63. best
 64. bestialitet
 65. bestikk
 66. bestikk – instrumenter
 67. besyv
 68. biartikulert
 69. bibliofil
 70. bibliofili
 71. bibliolatri
 72. bibliomani
 73. bibliomanti
 74. bibliometri
 75. biblioterapi
 76. bidaktylus
 77. bierhane
 78. biform
 79. bifrons
 80. bigott
 81. billet – seddel
 82. billett
 83. bimedial
 84. bimorfisk
 85. binær
 86. biograf
 87. biografisk
 88. bionikk
 89. biped
 90. bipolar – to ytterligheter
 91. bisarr
 92. bisentrisk
 93. bislåperske
 94. bissekremmer
 95. bivåne
 96. blakkert
 97. blamabel
 98. blamasje
 99. blamere
 100. blasert
 101. blendverk
 102. blondine
 103. bohem
 104. bom – ikke treff
 105. bombast
 106. bomme – låne
 107. bommen
 108. bommert
 109. boms
 110. bon – godt
 111. bongbong
 112. bonifikasjon
 113. bonsens
 114. bonvivant
 115. borg – kreditt
 116. bornert
 117. borteskamotere
 118. bovin
 119. brakylogi
 120. brander – vits
 121. bravade
 122. brife
 123. brifing
 124. brigand
 125. briljans
 126. briljere
 127. broiler – ung stjerne
 128. bruk
 129. brunett
 130. brutal
 131. brutalisere
 132. budoar
 133. buffer
 134. bufferstat
 135. bukolisk
 136. bule – bevertningssted
 137. bulevard
 138. bullbiter
 139. bulletin
 140. bumle
 141. bundsforvandt
 142. bursjoasi
 143. buse
 144. business
 145. buskagitasjon
 146. butelje
 147. butler
 148. byrå
 149. byråkrat
 150. bølle
 151. bønhas
 152. børs – felles kasse
 153. børstebinder
 154. bøs
 155. bøsse

D

 1. Den evige stad
 2. Donnerwetter
 3. dandere
 4. dandy
 5. dandyisme
 6. dank
 7. danoman
 8. danomani
 9. dansant
 10. darband
 11. dass
 12. datere
 13. dato
 14. davit
 15. debauchere
 16. deblokkere
 17. debut
 18. debutant
 19. debutere
 20. decepsjon
 21. decernent
 22. decerpsjon
 23. decesjon
 24. dedikasjon
 25. dedikere
 26. dedisere
 27. deduksjon
 28. deduktiv
 29. defavorabel
 30. defekt
 31. defekt – mangel
 32. defekt – mangelfull
 33. defendere
 34. defensiv
 35. defensjon
 36. deficient
 37. defigurasjon
 38. defigurere
 39. definere
 40. definitiv
 41. definitorisk
 42. deform
 43. deformasjon
 44. deformere
 45. defraudasjon
 46. degenerere
 47. deger
 48. degradering
 49. degresjon
 50. dehumanisere
 51. dejurere
 52. dekadanse
 53. dekapitasjon
 54. dekapitere
 55. deklamator
 56. deklamatorisk
 57. deklamere
 58. deklarasjon – erklæring
 59. deklarere
 60. deklassere
 61. deklinabel
 62. deklinere
 63. dekode
 64. dekolletasje
 65. dekolletert
 66. dekolorasjon
 67. dekolorere
 68. dekorasjon – utmerkelse
 69. dekorum
 70. dekreditere
 71. dekrement – matematikk
 72. dekret
 73. dekretere
 74. deksiografi
 75. dekstral
 76. dekupere
 77. delegat
 78. delegere
 79. delegert
 80. delektabel
 81. delektasjon
 82. delektere
 83. deliberasjon
 84. deliberere
 85. delikat
 86. delikt
 87. delikvescere
 88. delimitere
 89. delineasjon
 90. delinkvent
 91. deludere
 92. delusjon
 93. delusorisk
 94. demagog
 95. demagog – folkeleder
 96. demagog – manipulator
 97. demagogi
 98. demagogisk
 99. demarkasjon
 100. demaskere
 101. dementere
 102. dementi
 103. demeritere
 104. demisjon
 105. demonisk
 106. demonstrabel
 107. demonstrant
 108. demonstrator
 109. demonstratør
 110. demonstrere
 111. demonstrere – Vise
 112. demonstrere – forklare
 113. demontere
 114. demontere – ta fra hverandre
 115. demoskopi
 116. denaturalisere
 117. dendrittisk
 118. dental
 119. dental – tann-
 120. dentelert
 121. dependens
 122. dependent
 123. dependere
 124. depensatorisk
 125. depensere
 126. depilere
 127. deplantasjon
 128. deplasere
 129. deplorabel
 130. deplorere
 131. deponere
 132. deponi
 133. depopulasjon
 134. depopulere
 135. depositar
 136. depositum
 137. depossedere
 138. depossesjon
 139. depot – forsyningslager
 140. depravasjon
 141. depravere
 142. depressiv
 143. depressivitet
 144. deprimere
 145. deprimert
 146. deprivasjon
 147. deprivatisere
 148. deprivere
 149. depurgasjon
 150. depurgere
 151. deputasjon
 152. deputert
 153. derangere
 154. derivasjon
 155. derivativ
 156. deroutere
 157. desapprobasjon
 158. desavuere
 159. desegregasjon
 160. desertør
 161. desiderabel
 162. desideratum
 163. desidere
 164. desidere – avgi desisjon om
 165. desidere – avgjøre
 166. desiderium
 167. desidert
 168. designasjon
 169. designativ
 170. designer
 171. designere
 172. desillusjon
 173. desimasjon
 174. desinformasjon
 175. desinteressere
 176. desisiv
 177. deskripsjon
 178. desorganisasjon
 179. desorientere
 180. desperado
 181. desperasjon
 182. desperat
 183. despot
 184. despotisk
 185. dessein
 186. dessin
 187. dessinere
 188. destinasjon
 189. destinere
 190. destituere
 191. destituert
 192. destitusjon
 193. destruere
 194. destruksjon
 195. destruktibilitet
 196. destruktiv
 197. desudasjon
 198. desultorisk
 199. detalj
 200. detalj – handelsfag
 201. detaljere
 202. detaljert
 203. detektere
 204. detensjon
 205. deteriorasjon
 206. deteriorere
 207. determinabel
 208. determinasjon
 209. determinativ
 210. determinere
 211. detestabel
 212. detestere
 213. detonere
 214. detriment
 215. detronisere
 216. detronisering, detronisasjon
 217. deuterogami
 218. deuterogamist
 219. devastasjon
 220. devestere
 221. devestitur
 222. deviere
 223. devolutiv
 224. devolvere
 225. devovere
 226. diadrom
 227. diafan
 228. diagnostisere
 229. diagram
 230. diaklastisk
 231. diakrise
 232. dialektologi
 233. dialog
 234. dianoetisk
 235. diaporese
 236. diasyrm
 237. diaterman
 238. didaktisk
 239. diegese
 240. diegetisk
 241. diehard
 242. diffamasjon
 243. differanse
 244. differensiasjon
 245. differensiere
 246. different
 247. differere
 248. difficil
 249. diffluens
 250. diffluent
 251. diffluere
 252. difform
 253. difformitet
 254. diffus
 255. digestibel
 256. dignitar
 257. dignitet
 258. digonisk
 259. digresjon
 260. dikkedarer
 261. dikokkisk
 262. dikotom
 263. dikotomi
 264. diksjon
 265. diktamen
 266. diktat
 267. diktatorisk
 268. diktere
 269. dilatabel
 270. dilatorisk
 271. dilettant
 272. dilettantere
 273. dilettantisme, dilettanteri
 274. diluvial
 275. dimensjon
 276. dimensjonal
 277. dimensjonere
 278. diminuere
 279. dimisjon
 280. dinere
 281. dingeldangel
 282. dings
 283. diplomat – figurativ betydning
 284. diplomatarisk
 285. diplomatisk
 286. direksjon
 287. direkte
 288. direktiv
 289. direktivitet
 290. direktrise
 291. direktrise – kvinnelig direktør
 292. dirigent – Møteleder
 293. disengasjement
 294. disfavør
 295. disharmonere
 296. disiplin – Vitenskapsgren
 297. disiplin – orden
 298. disiplinere
 299. disiplinær
 300. disjungere
 301. diskografi
 302. diskontinuerlig
 303. diskontinuitet
 304. diskordans
 305. diskordant
 306. diskreditere
 307. diskrepans
 308. diskrepant
 309. diskresjon
 310. diskret
 311. diskré
 312. diskusjon
 313. diskutabel
 314. diskutere
 315. dislokasjon
 316. dislokere
 317. disparat
 318. dispensasjon
 319. dispenser
 320. dispensere
 321. dispensere – frita
 322. displantasjon
 323. display
 324. disponent
 325. disponere
 326. disponibel
 327. disposisjon – ordning
 328. disproporsjon
 329. disproporsjonal
 330. disproporsjonalitet
 331. disputabel
 332. disputt
 333. disreputasjon
 334. dissens
 335. dissentere
 336. dissertasjon
 337. dissidentisme
 338. dissidere
 339. dissimilere
 340. dissimulere
 341. dissipasjon
 342. dissipasjon – teknikk
 343. dissipere
 344. dissolubel
 345. dissolubilitet
 346. dissolusjon
 347. dissolvere
 348. dissosiativ
 349. distanse
 350. distendere
 351. distensjon
 352. distikisk
 353. distingvere
 354. distingvert
 355. distinksjon
 356. distinksjon – atskillelse
 357. distinkt
 358. distrahere
 359. distraksjon
 360. distribuere
 361. distributør
 362. distrikt – landlig område
 363. distré
 364. disyllab
 365. ditt og datt
 366. ditto
 367. dittografi
 368. dityrambisk
 369. diva – kvinnelig kunstner
 370. divergens
 371. divergent
 372. divergere
 373. divers
 374. diverse
 375. diversifikasjon
 376. diversifisere
 377. diversitet
 378. divertissement
 379. divinere
 380. dogmatiker
 381. dokimasi
 382. dokimologi
 383. doktrinarisme
 384. doktrine
 385. doktrinær
 386. dokument
 387. dokumentere
 388. domene
 389. domene – område
 390. domestikk – tjener
 391. dominans
 392. dominant
 393. dominere
 394. domptør
 395. donasjon
 396. donatar
 397. donatbommert
 398. donator – giver
 399. donere
 400. dont
 401. dorme
 402. dosere – foreskrive dose
 403. dosmer
 404. dotal
 405. dragoman
 406. dravat
 407. drenke
 408. drillkorps
 409. drive-in
 410. drop-in
 411. dubiosa
 412. dubiøs
 413. dublere
 414. dublett
 415. dublé
 416. duell – konkurranse mellom to
 417. duellant
 418. duellere
 419. duenna
 420. dummy
 421. dumrian
 422. dunk
 423. duo
 424. dupere
 425. duplikasjon
 426. duplikat
 427. duplisere
 428. durabel
 429. durkdreven
 430. dus – mild
 431. dus – si du
 432. dusement
 433. dusør
 434. dyade
 435. dynamisk
 436. dynast
 437. dynasti
 438. dynastisk
 439. dysfemi
 440. dåse – eske
 441. dødelade
 442. døgenikt

E

 1. echappere
 2. edisjon
 3. edukand
 4. edukasjon
 5. edukt
 6. efemer
 7. effasere seg
 8. effekt
 9. effekt – virkning
 10. effekter
 11. effektiv
 12. effektivisere
 13. effektivitet
 14. effektuere
 15. effilere
 16. effisiens
 17. effisient
 18. egal
 19. egalisere
 20. egalitet
 21. egalitær
 22. egoist
 23. egoistisk
 24. egosentrisitet
 25. egosentrisk
 26. egotisme
 27. eisenfresser
 28. ejisere
 29. ekkogram
 30. eklatant
 31. eklektisk
 32. ekorsjere
 33. ekpyrose
 34. eksakt
 35. eksaltert
 36. eksegetisk
 37. eksellense
 38. eksellent
 39. eksellere
 40. eksempel
 41. eksemplar
 42. eksemplarisk
 43. eksemplaritet
 44. eksemplifikasjon
 45. eksemplifisere
 46. eksentrisitet
 47. eksentrisitet – originalitet
 48. eksentrisk
 49. eksepsjonell
 50. ekserpere
 51. ekserpt
 52. eksess
 53. eksessiv
 54. eksfoliering
 55. ekshalere
 56. eksigens
 57. eksigere
 58. eksistens
 59. eksistensiell
 60. eksistent
 61. eksistere
 62. eksitabel
 63. eksitasjon
 64. ekskavasjon
 65. ekskavere
 66. eksklamasjon
 67. ekskludere
 68. eksklusiv
 69. eksklusiv(e)
 70. eksklusivitet
 71. ekskulpabel
 72. ekskulpasjon
 73. ekskulpere
 74. ekskurs
 75. ekskursjon
 76. ekskvisitt
 77. eksorbitans
 78. eksorbitant
 79. eksorbitere
 80. eksoterisk
 81. eksotisk
 82. eksotisme
 83. ekspandere
 84. ekspansiv
 85. ekspatriasjon
 86. ekspatriere
 87. ekspatriere seg
 88. ekspedere
 89. ekspedient
 90. ekspedisjon
 91. ekspedisjon – Det å ekspedere
 92. ekspedisjon – forretningsavdeling
 93. ekspedisjon – større reise
 94. ekspeditt
 95. ekspektanse
 96. ekspektant
 97. ekspendere
 98. eksperimentator
 99. eksperimentell
 100. eksperimentere
 101. ekspert
 102. ekspertise
 103. ekspilasjon
 104. ekspirasjon
 105. eksplanatorisk
 106. ekspletiv
 107. eksplikasjon
 108. eksplikere, eksplisere
 109. eksplisitt
 110. eksplisitt – matematikk
 111. eksploatere
 112. eksploatering
 113. eksplorere
 114. ekspolere
 115. eksponent
 116. eksponere
 117. eksposisjon
 118. eksposisjon – fremstilling
 119. eksposisjon – musikk
 120. eksposé
 121. ekspresjon
 122. ekspress
 123. ekspressiv
 124. ekspulsiv
 125. ekspulsjon
 126. ekspurgasjon
 127. ekspurgere
 128. ekstemporal
 129. ekstemporere
 130. ekstendere
 131. ekstensibel
 132. ekstensibilitet
 133. ekstensitet
 134. ekstensiv
 135. eksteriør
 136. ekstern
 137. eksternalisere
 138. ekstorkvere
 139. ekstorsjon
 140. ekstra
 141. ekstrahere
 142. ekstraksjon
 143. ekstrakt – utdrag
 144. ekstraktiv
 145. ekstraordinær
 146. ekstravaganse
 147. ekstravagant
 148. ekstrem
 149. ekstremer
 150. ekstremisme
 151. ekstremist
 152. ekstremistisk
 153. ekstuberans
 154. eksuberant
 155. eksultasjon
 156. ekvestrisk
 157. ekvidistant
 158. ekvilibrisme
 159. ekvilibristisk
 160. ekvilibrium
 161. ekvipere
 162. ekvipollens
 163. ekvipollent
 164. ekvivalere
 165. ekvivokk
 166. elaborasjon
 167. elastisitet – spenstighet
 168. eleganse
 169. elegant
 170. eleksjon
 171. elektor
 172. elektoral
 173. elektorat
 174. elektrisere – overført betydning
 175. element – grunnbestanddel
 176. elementær
 177. elevere
 178. elevert
 179. elidere
 180. eligere
 181. eligibel
 182. eligibilitet
 183. eliksir
 184. elitær
 185. elokasjon
 186. elokere
 187. elokusjon
 188. elokvens
 189. elokvent
 190. elongere
 191. eludere
 192. elusiv
 193. elusorisk
 194. elyseisk
 195. emansipasjon – 2
 196. emansipert
 197. embonpoint
 198. emendasjon
 199. emergens – oppkomling
 200. emergere
 201. emeritere
 202. emigrasjon
 203. emigrere
 204. eminense
 205. eminent
 206. emirat
 207. emittans
 208. emittere – utstede
 209. emploi
 210. emporium
 211. empyrose
 212. emunitas
 213. enallage
 214. encyklopedisk
 215. endemisme
 216. endonym
 217. endrektig
 218. enervere
 219. engasjement
 220. engasjere
 221. engasjere seg
 222. engasjerende
 223. engasjert
 224. enigma
 225. enigmatisk
 226. enkrati
 227. enorm
 228. enormitet
 229. ensretting
 230. entledige
 231. entreprise
 232. entré
 233. entusiasme
 234. entusiast
 235. entusiastisk
 236. enunsiasjon
 237. enunsiere
 238. epagoge
 239. epibiontisk – zoologi
 240. epimenier
 241. episodisk
 242. epistolarisk
 243. epitome
 244. eradikasjon
 245. eradikere
 246. ergasterium
 247. ergastulum
 248. ergo
 249. ergonomisk
 250. ergotere
 251. ergotør
 252. erigere
 253. eristikk
 254. erlegge
 255. erosiv
 256. erotika
 257. erratisk
 258. erubescens
 259. erudisjon
 260. eskalere
 261. eskamotasje
 262. eskamotere
 263. eskamotør
 264. eskapade
 265. esoteriker
 266. esoterisk
 267. essensiell
 268. estimabel
 269. estimasjon
 270. estime
 271. estimere
 272. etablere
 273. etablerer
 274. etablissement
 275. etalasje
 276. etalere
 277. etappe
 278. etappe – delstrekning
 279. eterisk
 280. eternitet
 281. etikette
 282. etui
 283. eufemisme
 284. eufoni
 285. eufonisk
 286. eufuist
 287. euglenoid
 288. eukrasi
 289. eurytmisk
 290. eustasi
 291. eutymi
 292. evaporabel
 293. evaporasjon
 294. evaporere
 295. evasiv
 296. evasjon
 297. evenement
 298. event
 299. eventualitet
 300. eventuell
 301. eventuelt
 302. evers
 303. eversiv
 304. eversjon
 305. evidens
 306. evident
 307. evokabel
 308. evokasjon
 309. evokere
 310. evolvere
 311. evre
 312. exlex
 313. exuberans

F

 1. fabrikant
 2. fabrikasjon
 3. fabrikat
 4. fabrikkere
 5. fabula
 6. fabulant
 7. fabulist
 8. fadese
 9. fagotrof
 10. faible
 11. faiblesse
 12. fair play
 13. fakter
 14. faktor
 15. faktor – bestanddel
 16. faktotum
 17. faktum
 18. fakultativ
 19. fallibel
 20. fallibilitet
 21. fallos
 22. falsifikasjon
 23. falsifikasjon – forfalskning
 24. falsifikat
 25. falsifikator
 26. familiaritet
 27. familiær
 28. famøs
 29. fan
 30. fanatiker
 31. fanatisk
 32. fanatisme
 33. fancy
 34. fanerisk
 35. fant
 36. fantasmagori – Fantasibilde
 37. fantasme
 38. fantast
 39. fantastisk
 40. fantom
 41. farm
 42. fascikkel
 43. fascinasjon
 44. fascinere
 45. fase
 46. fasil
 47. fasilitet
 48. fasit
 49. fasjonabel
 50. fasong
 51. fastidiøs
 52. fatal
 53. fatalitet
 54. faut – bedrageri
 55. favorisere
 56. favoritt
 57. favør
 58. favør – Fordel
 59. favør – Gunst
 60. favør – handelsfag
 61. fazenda
 62. feinschmecker
 63. felt
 64. felt – Areal
 65. feminin
 66. feminisere
 67. fennofil
 68. fenomenal
 69. ferle
 70. ferm
 71. fervescere
 72. festivitas
 73. festivitet
 74. fetere
 75. fiasko
 76. fibel
 77. fidel
 78. fidus
 79. fiff
 80. fighter – Stridsmann
 81. figur
 82. figur – Anskuelig illustrasjon
 83. figur – Menneskekroppens form
 84. figur – uttrykk
 85. figurasjon
 86. figurere
 87. figurlig
 88. fiks
 89. fiks – Flink
 90. fiks – elegant
 91. fiks – fast
 92. fiksjon – innbilning
 93. fiktiv
 94. filantrop
 95. filantropi
 96. filantropisk
 97. filiasjon
 98. filipine
 99. filister
 100. filisteri
 101. filleproletariat
 102. filogyn
 103. filolog
 104. filur
 105. filureri
 106. finalist
 107. finesse
 108. finesse – finhet
 109. fingere
 110. finish
 111. finkultur
 112. finte
 113. finte – fingert slag
 114. finte – spydig bemerkning
 115. finurlig
 116. fiol – flaske
 117. fisjonere
 118. flagrant
 119. flakong
 120. flanere
 121. flankere
 122. flanør
 123. flattere
 124. flau
 125. flekke
 126. fleksibel
 127. fleksibilitet
 128. flikke
 129. flitter
 130. flokking
 131. florentinsk
 132. florere
 133. florisant
 134. floskel
 135. flottenheimer
 136. fluktuasjon
 137. fluktuere
 138. flørt
 139. fokal
 140. fokusere
 141. fonasjon
 142. fond – bakgrunn
 143. fonisk
 144. forblommet
 145. forborgen
 146. forloren
 147. formalia
 148. formalist
 149. formalistisk
 150. formaliter
 151. formalitet
 152. formell
 153. formell – Som er bare form
 154. formell – Som følger vedtatte regler
 155. formell – i samsvar med formen(e)
 156. formidabel
 157. formular
 158. formulere
 159. forse
 160. forsere
 161. forsere – Tvinge gjennom
 162. forsere – Tyde (en kode)
 163. forsere – anspenne
 164. forsert
 165. forsett
 166. forskrivning
 167. forst
 168. forum – Der en sak hører hjemme
 169. forvalter
 170. forvanskning
 171. fotogen
 172. fotolytisk
 173. fragment
 174. fragmentarisk
 175. fragmentere
 176. fragrans
 177. fragrant
 178. fraksjon
 179. frankofil
 180. frankofob
 181. frappant
 182. frappere
 183. frapperende
 184. frase
 185. frase – talemåte uten innhold
 186. frase – uttrykk
 187. fraseologi
 188. fratern
 189. fraternisere
 190. fraternitet
 191. fraudasjon
 192. fraudulent
 193. frekvent
 194. frekventere
 195. fremmedord
 196. frenesi
 197. frenetisk
 198. friksjon – Uoverensstemmelse mellom mennesker
 199. frisere – det å legge noe flatt
 200. frivol
 201. fro
 202. frontal
 203. frottere
 204. fruentimmer
 205. frugal
 206. frugalitet
 207. frøken
 208. fuks
 209. fulminant
 210. fulminere
 211. fundamental
 212. fundamentere
 213. fundere
 214. fungere
 215. fungiform
 216. funke
 217. funksjon – virksomhet
 218. funksjonell
 219. funksjonere
 220. furnere
 221. furore
 222. furtiv
 223. fusentast
 224. fuske
 225. fuske – Gjøre dårlig arbeid
 226. fuske – Jukse
 227. fuske – Om motor
 228. fustasje
 229. futil
 230. futilitet
 231. futteral
 232. futurolog
 233. fyrabend
 234. fysiognosi
 235. fysisk
 236. fysisk – Sanselig ('fysisk kjærlighet')
 237. fysisk – Som føles
 238. fysisk – som angår fysikken

I

 1. Inferno
 2. ideal
 3. idealisere
 4. identifisere
 5. identifisering
 6. ideolog
 7. idiom
 8. idiotikon
 9. idol
 10. idyllisk
 11. ignoranse
 12. ignorant
 13. ignorere
 14. illegal
 15. illegitim
 16. illiberal
 17. illitterat
 18. illitterær
 19. illojal
 20. illojalitet
 21. illudere
 22. illuminere
 23. illusjonist
 24. illusorisk
 25. illustrativ
 26. illustre
 27. illustrere
 28. image
 29. imaginasjon
 30. imaginær
 31. imitere
 32. immaterialisere
 33. immateriell
 34. immigrant
 35. immigrasjon
 36. immigrere
 37. imminens – truende
 38. imminent
 39. immobil
 40. immortalisere
 41. impassabel
 42. impenetrabel
 43. imperfeksjon
 44. impertinens
 45. impertinent
 46. implementere
 47. implikasjon
 48. implisere
 49. implisert
 50. implisitt
 51. imponere
 52. imposant
 53. impost
 54. impresjon
 55. in suspenso
 56. inadekvat
 57. inappellabel
 58. inaugurasjon
 59. inaugurere
 60. incitament
 61. indefinabel
 62. indefinitt
 63. indeks – Register
 64. indifferent
 65. indignasjon
 66. indignert
 67. indikasjon
 68. indikere
 69. indirekte
 70. indiskresjon
 71. indiskret
 72. indisponert
 73. indisponibel
 74. indisputabel
 75. individualisere
 76. individuell
 77. indoktrinere
 78. indolens
 79. indologi
 80. induksjon
 81. ineffektiv
 82. inerti
 83. infallibel
 84. infallibilitet
 85. infam
 86. inferioritet
 87. infernalsk
 88. infiltrasjon
 89. infiltrere
 90. infleksibilitet
 91. influere
 92. informant
 93. informasjon
 94. informativ
 95. informere
 96. ingrediens
 97. inhalere
 98. inherens
 99. inherent
 100. inhibere
 101. inhibisjon
 102. inhibitorisk
 103. inhuman
 104. initiere
 105. inkapabel
 106. inkarnere
 107. inklinasjon
 108. inkludere
 109. inklusiv
 110. inklusiv(e)
 111. inklusjon
 112. inkognito
 113. inkoherent
 114. inkolentnavn
 115. inkompatibel
 116. inkompetanse
 117. inkompetent
 118. inkongruens
 119. inkongruent
 120. inkonsekvens
 121. inkonsekvent
 122. inkonsistens
 123. inkonsistent
 124. inkurie
 125. inkvisitorisk
 126. insider
 127. insinuant
 128. insinuasjon
 129. insinuere
 130. insistere
 131. inskripsjon
 132. insolent
 133. inspeksjon
 134. inspektorat
 135. inspektør
 136. inspirere
 137. inspisere
 138. installasjon
 139. installere
 140. installere – Anbringe
 141. installere – Legge inn
 142. installere – høytidelig
 143. instinktiv
 144. instituere
 145. instruere
 146. instruks
 147. instruksjon
 148. instruksjon – Det å instruere
 149. instruktør
 150. instrument
 151. instrumentell
 152. insubordinasjon
 153. insuffisiens
 154. insuffisient
 155. insulær
 156. insurgent
 157. insurgere
 158. insurreksjon
 159. integrasjon
 160. integrere
 161. integrerende
 162. integritet
 163. intellekt
 164. intellektuell
 165. intellektuelle
 166. intelligent
 167. intelligibel
 168. intendant
 169. intens
 170. intensiv
 171. intensivere
 172. interaktivitet
 173. intercedent
 174. intercedere
 175. intercity
 176. interdisiplinær
 177. interessent
 178. interim
 179. interimistisk
 180. interkontinental
 181. interlinear
 182. intermediær
 183. intermesso
 184. intern
 185. internasjonal
 186. interpret
 187. interpretere
 188. intervenere
 189. intim
 190. intimere
 191. intimidasjon
 192. intimidere
 193. intimitet
 194. intoleranse
 195. intolerant
 196. intransigent
 197. intrigant
 198. intrige – anslag
 199. intrikat
 200. introduksjon
 201. introdusere
 202. inundasjon
 203. invalid
 204. invalidisere
 205. invektiv
 206. invensjon
 207. inventar
 208. invitasjon
 209. invitere
 210. invitt
 211. invokasjon
 212. involvere
 213. irada
 214. ireniker
 215. irisere
 216. ironiker
 217. irrasjonell
 218. irreal
 219. irreell
 220. irregularitet
 221. irregulær
 222. irrelevans
 223. irrelevant
 224. irreligiøs
 225. irreparabel
 226. irritabel
 227. irritabel – dagligtale
 228. irritament
 229. irritasjon
 230. irritere
 231. isenkram
 232. isolering
 233. isomorf
 234. isotropi
 235. istme
 236. it – tiltrekningskraft
 237. item – enkelthet
 238. item – likeså
 239. iterant
 240. iterasjon
 241. iterere
 242. iterere – matematikk
 243. itinerarium

K

 1. Kapp – landform
 2. kabal
 3. kabal – komplott
 4. kabinettformat
 5. kadaver
 6. kadaverdisiplin
 7. kader
 8. kadusere
 9. kalabalikk
 10. kalamitet
 11. kalas
 12. kaleidoskopisk
 13. kalokagathi
 14. kalumni
 15. kameraderi
 16. kamerat
 17. kampanje
 18. kampanologi
 19. kampere
 20. kamuflasje
 21. kanalje
 22. kanban
 23. kandelaber
 24. kanister
 25. kanne – kar
 26. kanonisk
 27. kanossagang
 28. kantine
 29. kaos
 30. kaospilot
 31. kaotisk
 32. kapabel
 33. kapabilitet
 34. kapasitet – rom
 35. kapital – stor
 36. kapittel
 37. kapittel – avdeling
 38. kapitulere
 39. kapring
 40. kaprise
 41. kaprisiøs
 42. kaptatorisk
 43. kaptiøs
 44. kaputt
 45. karakter
 46. karakter – pedagogikk
 47. karakterisere
 48. karakteristikk
 49. karakteristikk – fremstilling
 50. karakteristikon
 51. karakteristisk
 52. karens
 53. karisma
 54. karismatisk
 55. karnøffel
 56. karnøfle
 57. kartell – oppfordring
 58. kartotek
 59. kasba
 60. kassabel
 61. kassere
 62. kastellan
 63. kasuell
 64. katabasis
 65. katabatisk
 66. kataklysme
 67. katastrofe
 68. kategorisk
 69. katzenjammer
 70. kaudervelsk
 71. kaustisk
 72. kavaler
 73. kavalkade
 74. kavere
 75. kaveringsmann
 76. kick-off – igangsetting
 77. kjendis
 78. kladd
 79. klassisistisk
 80. klassisk
 81. klenodie
 82. kleresi – samling
 83. klient
 84. klikk
 85. klimaks
 86. klimakterisk
 87. klisjé
 88. knebel
 89. knebel – bart
 90. knebel – kolv
 91. knebel – tøystykke
 92. knekt
 93. knekt – holder
 94. knekt – soldat
 95. knickerbocker
 96. knowhow
 97. koaksial
 98. koalisjon
 99. kobler – person
 100. kobleri
 101. kode
 102. kode – metode
 103. kode – regelverk
 104. kode – skriftsystem
 105. kodilje
 106. kogle
 107. koherens
 108. koinsidens
 109. koinsident
 110. koinsidere
 111. kokett
 112. kokettere
 113. koketteri
 114. kokotte
 115. kollaboratør
 116. kollaborere
 117. kollasjon – sammenstilling
 118. kollega
 119. kollegial
 120. kollegium
 121. kolleksjon
 122. kollektiv
 123. kolli
 124. koloni – samling
 125. kolonisasjon
 126. kolonist
 127. kolossal
 128. kombinasjon
 129. kombinasjon – sammenstilling
 130. kombinat
 131. kombinatorisk
 132. kombinere
 133. komfort
 134. komfortabel
 135. komitadsji
 136. kommandere
 137. kommensurabel
 138. kommentar – forklarende
 139. kommentere
 140. kommers
 141. kommerseråd
 142. kommersialisere
 143. kommissarisk
 144. kommittent
 145. kommittere
 146. kommunikant
 147. kommunisere
 148. kommutabel
 149. kompakt
 150. kompaktere
 151. komparabel
 152. kompendium
 153. kompensasjon
 154. kompensator
 155. kompensatorisk
 156. kompensere
 157. kompetanse
 158. kompetent
 159. kompilasjon
 160. kompilere
 161. kompleks
 162. kompleksitet
 163. komplement
 164. komplementær
 165. komplett
 166. komplettere
 167. komplikasjon
 168. kompliment
 169. komplimentere
 170. komplisere
 171. komposisjon
 172. kompositorisk
 173. kompound
 174. komprimere
 175. kompromiss
 176. kompromittere
 177. kompulsiv
 178. komputabel
 179. komputasjon
 180. kondemnere
 181. kondensere
 182. kondolanse
 183. kondolere
 184. konduite
 185. konduktiv
 186. konferanse
 187. konferere
 188. konfetti
 189. konfidensiell
 190. konfigurasjon
 191. konfirmere
 192. konfluere
 193. konfluks
 194. konform
 195. konformisme
 196. konformist
 197. konformistisk
 198. konformitet
 199. konfrontere
 200. konfundere
 201. konfus
 202. konfusjon – forvirring
 203. kongenial
 204. kongenital
 205. konisk
 206. konjektur
 207. konjugal
 208. konkludere
 209. konklusiv
 210. konklusjon
 211. konklusjon – slutning
 212. konkordant
 213. konkordie
 214. konkret
 215. konkretisere
 216. konkurranse
 217. konkurrent
 218. konkurrere
 219. konneksjon
 220. konnektiv
 221. konsedere
 222. konsekutiv
 223. konsekvent
 224. konsens
 225. konsentrat
 226. konsentrere
 227. konsept
 228. konseptualisering
 229. konservativ
 230. konservere
 231. konservering
 232. konsiderasjon
 233. konsipere
 234. konsis
 235. konsistens
 236. konskribere
 237. konsolidere
 238. konsorter
 239. konspirasjon
 240. konspirere
 241. konstatere
 242. konstellasjon
 243. konsternasjon
 244. konsternere
 245. konstruere
 246. konstruksjon
 247. konstruktiv
 248. konsultativ
 249. konsultere
 250. konsumere
 251. kontaminere
 252. kontemplasjon
 253. kontemplativ
 254. kontemplere
 255. kontenanse
 256. kontinental
 257. kontingent
 258. kontinuasjon
 259. kontinuere
 260. kontra
 261. kontradiksjon
 262. kontrafei
 263. kontrafeier
 264. kontrahent
 265. kontrahere
 266. kontraktør
 267. kontrarevolusjon
 268. kontrarevolusjonær
 269. kontrast
 270. kontravotering
 271. kontribuere
 272. kontroll
 273. kontrollere
 274. kontrovers
 275. kontroversiell
 276. konurbasjon
 277. konveks
 278. konvenabel
 279. konvenere
 280. konveniens
 281. konvensjon
 282. konvensjonalisme
 283. konvensjonell
 284. konversasjon
 285. konversere
 286. konvertere
 287. kooperasjon
 288. kooperere
 289. koordinere
 290. kopi
 291. kopiere
 292. kopiøs
 293. kopulativ
 294. kordial
 295. kordialitet
 296. kordong
 297. kordong – kondom
 298. korona
 299. korporativ
 300. korporlig
 301. korps
 302. korpulent
 303. korpus
 304. korreks
 305. korrekse
 306. korrekt
 307. korrektiv
 308. korrespondanse
 309. korrespondanse – brevveksling
 310. korrespondanse – forbindelse
 311. korrespondanse – samkvem
 312. korrespondent
 313. korrespondent – brevveksler
 314. korrespondent – funksjonær
 315. korrespondere – brevveksle
 316. korrespondere – samsvare
 317. korresponderende medlem
 318. korrigere
 319. korrumpere
 320. korrupsjon – filologi
 321. korrupt
 322. kortesje
 323. kosmetisk
 324. kosmisk
 325. kosmopolitisme
 326. kosmopolitt
 327. koteri
 328. krabat
 329. krakilsk
 330. krapyl
 331. kreativ
 332. kreativitet
 333. kreatur
 334. kredense
 335. kreere
 336. krepere
 337. krets
 338. krise
 339. kriterium
 340. kritiker
 341. kritikk
 342. kritisere
 343. kritisk
 344. kromatisk
 345. kronologisk
 346. kruditet
 347. krummelurer
 348. krutt – plante
 349. kryptisk
 350. kudos
 351. kujon
 352. kulant
 353. kuli
 354. kulminere
 355. kult – overdreven beundring
 356. kultivere
 357. kultivert
 358. kulør
 359. kumulativ
 360. kumulere
 361. kupere
 362. kupert
 363. kupol
 364. kupp
 365. kur – oppvartning
 366. kurant – lettsolgt; enkel
 367. kurer
 368. kuriositet
 369. kuriosum
 370. kuriøs
 371. kursere
 372. kursorisk
 373. kurtisane
 374. kurtise
 375. kurtoasi
 376. kurvatur
 377. kusine
 378. kustus
 379. kutyme
 380. kuvert
 381. kvalifikasjon
 382. kvalifisere
 383. kvalifisert
 384. kvantifisere
 385. kvantitativ
 386. kvantitet
 387. kvantitet – mengde
 388. kvantum
 389. kvartal
 390. kvartan
 391. kvartanfeber
 392. kvartisk
 393. kvasi
 394. kvaternær
 395. kverulere
 396. kvesthus
 397. kvint – fem-
 398. kvintessens
 399. kvote
 400. kvotere
 401. kvotering
 402. kynisk
 403. kynisk – hører til kynikerne
 404. kynisk – illusjonsløs
 405. kynisme
 406. kysk
 407. kåsere
 408. kåseri
 409. kåsør

P

 1. pamfilius
 2. pamflett
 3. pamp
 4. panegyrikk
 5. panel – debattpanel
 6. panikk
 7. panoptikon
 8. paradoks
 9. parafernalier
 10. paraklet
 11. parat
 12. parentes
 13. paritetisk
 14. parlamentere
 15. parodi
 16. parole
 17. partiell
 18. partikularisme
 19. partikulær
 20. partisk – som tar parti
 21. partitiv
 22. pasifisere
 23. pasigrafi
 24. pasjon
 25. paskvill
 26. passabel
 27. passasje
 28. passasjer
 29. passere
 30. passiar
 31. passiv – uvirksom
 32. passivere
 33. passé
 34. pastisj
 35. pastoral
 36. patent – bevitnelse
 37. paternal
 38. paternalisme
 39. patetisk
 40. patina – figurlig
 41. patriot
 42. patrisiat
 43. patrisisk
 44. patronymikon
 45. paulun
 46. pauperisme
 47. pause
 48. pedant
 49. pedologi
 50. pendant
 51. penetrasjon
 52. penetrasjon – teknikk
 53. penetrere
 54. penibel
 55. pennal
 56. peremptorisk
 57. perfeksjon
 58. perfekt
 59. perforere
 60. perifer
 61. perkusjon
 62. permanent
 63. permanent – vedvarende
 64. permisjon
 65. permissiv
 66. permutabel
 67. permutere
 68. perorasjon
 69. perpendikkel
 70. perpetuere
 71. perseptibel
 72. persipere
 73. persistent
 74. personalia
 75. personasje
 76. personifikasjon
 77. pertentlig
 78. pertinent
 79. pervers
 80. pestilens
 81. petrifikasjon
 82. pidestall
 83. pietet
 84. piknik
 85. piktogram
 86. pinsett
 87. pioner – nybygger
 88. pipe – rørformet del
 89. pirat
 90. pittoresk
 91. pièce – artikkel
 92. plakk
 93. plan
 94. plan – fremgangsmåte.
 95. plansjett – landmålerbord
 96. plansjett – tegnebrett
 97. plastikk
 98. plastisk
 99. platityde
 100. plattform – Utgangsposisjon
 101. plebeiisk
 102. pledere
 103. pluralitet
 104. pluvial
 105. poeng
 106. poeng – eg. punkt
 107. poeng – fremtredende trekk
 108. pokker
 109. pol – i overført betydning
 110. polarisering
 111. polemikk
 112. polisk
 113. pollett
 114. polster
 115. poltergeist
 116. polyhistor
 117. polysyllabisk
 118. polyteknisk
 119. pomp
 120. pompøs
 121. ponderabilier
 122. pop
 123. popularisere
 124. popularitet
 125. populær
 126. porsjon
 127. portabel
 128. portefølje
 129. portfolio
 130. portør
 131. porøs
 132. pose
 133. posere
 134. posisjon
 135. positur
 136. post – Stilling
 137. postament
 138. postdatere
 139. posthum
 140. postoperativ
 141. postulant
 142. postulat
 143. postulere
 144. posør
 145. potens
 146. potensial
 147. potensiell
 148. potent
 149. potentat
 150. prado
 151. pragmatiker
 152. pragmatikk
 153. pragmatisk
 154. praktika
 155. praktikant
 156. praktiker
 157. praktikk
 158. praktikus
 159. praktisere
 160. prange
 161. predestinasjon
 162. predikere
 163. predisponere
 164. predominans
 165. prefekt
 166. preferanse
 167. pregnant – om ord el. uttrykk
 168. prehistorisk
 169. prekavere
 170. prekær
 171. preliminær
 172. premie
 173. prenumerere
 174. preparant
 175. presenning
 176. present
 177. presentere
 178. preservativ
 179. preservere
 180. presidere
 181. presis
 182. presisjon
 183. prestasjon
 184. prestisje
 185. presumere
 186. presumptiv
 187. pretendent
 188. pretensiøs
 189. pretensjon
 190. primær
 191. prinsipal
 192. prinsipiell
 193. pris – snus
 194. privat
 195. privatisere
 196. privet
 197. pro
 198. probat
 199. probere
 200. problem
 201. produktiv
 202. produsent
 203. produsere
 204. profan
 205. profesjon
 206. profesjonell
 207. profil
 208. profil – dagligtale
 209. profitt
 210. program – forestillings
 211. programmering
 212. progresjon
 213. progresjon – fremskritt
 214. progressiv
 215. prohibitiv
 216. proklamasjon
 217. prokurator
 218. prolongere
 219. promemoria
 220. promissorisk
 221. promosjon
 222. promotor
 223. propagere
 224. proponere
 225. proporsjonal
 226. proporsjonere
 227. proprietær
 228. prosesjon
 229. prosess
 230. prosjektere
 231. prospekt
 232. prospekt – gate
 233. prospekt – trykt plan
 234. prospekt – trykt redegjørelse
 235. prospekt – utsyn
 236. prospektiv
 237. prosternasjon
 238. proteksjon
 239. protokoll
 240. protokoll – dokument
 241. protokoll – etiketteprotokoll
 242. protokoll – referat
 243. protokoll – referatbok
 244. proviant
 245. provins
 246. provisorisk
 247. provisorium
 248. provokasjon
 249. provos
 250. provosere
 251. publikasjon
 252. publikum
 253. publisere
 254. publisitet
 255. pulje
 256. pulsere
 257. puner
 258. pur
 259. pyramidal
 260. pyramidal – Ualminnelig stor
 261. pyramidal – pyramideformet
 262. pøbel

S

 1. São
 2. safari
 3. safari – jaktekspedisjon
 4. safari – karavanereise
 5. sammensurium
 6. sanere
 7. saporosjer
 8. sardonisk
 9. sarg
 10. sarkasme
 11. sats.
 12. seanse
 13. sedat
 14. segment
 15. sekretariat
 16. seksa
 17. seksjon
 18. sekulær
 19. sekundant
 20. sekundere
 21. sekundere – jakt
 22. sekundær
 23. sekvens
 24. sekvens – rekke
 25. selektere
 26. selektiv
 27. selskap
 28. semester
 29. senium
 30. sensasjon
 31. sensibel
 32. sensitiv
 33. sensor
 34. sensor – føler
 35. sensualitet
 36. sensurere
 37. sentens
 38. sentiment
 39. sentimental
 40. sentral
 41. sentrum
 42. separat
 43. separatisme
 44. separere
 45. seremoni
 46. serpentin – buktet strekning
 47. servil
 48. sesong
 49. signere
 50. signifikans
 51. sikksakk
 52. simplifisere
 53. simulant
 54. simulator
 55. simulere
 56. simultan
 57. sinekyre
 58. singularitet
 59. singulær
 60. sinus
 61. sirkulasjon
 62. sirkulere
 63. sirkulære
 64. sitat
 65. sitere
 66. sivil
 67. sivil kurasje
 68. sivilist
 69. sjalte
 70. sjargong
 71. sjarlatan
 72. sjekke
 73. sjenanse
 74. sjenere
 75. sjikane
 76. sjikt
 77. sjokk
 78. sjokkere
 79. sjåvinisme
 80. skabelon – skikkelse
 81. skaberakk
 82. skaberakk – (spøkefullt)
 83. skaberakk – teppe
 84. skabilken
 85. skala – gradinndeling
 86. skalerbar
 87. skalere
 88. skalte og valte
 89. skandale
 90. skeptiker
 91. skeptisk
 92. skjerm
 93. skjerm – beskyttelse
 94. skjerv
 95. skjærmyssel
 96. skjønnånd – litteratur
 97. skjørlevnet
 98. skolier
 99. skranke
 100. skrin
 101. skruppel
 102. slabberas
 103. slendrian
 104. slibrig
 105. sløyfe
 106. smedeskrift
 107. snitt – glass
 108. snobb
 109. soaré
 110. sofisme
 111. soignere
 112. solid
 113. solidarisk
 114. solitær
 115. solitær – diamant
 116. solitær – spill
 117. solitær – tre
 118. somatisk
 119. sonal
 120. sonde
 121. sone
 122. sonor
 123. sortere
 124. sosiabel
 125. sosietet
 126. spandere
 127. spektakulær
 128. spesial
 129. spesialisere
 130. spesifikasjon
 131. spesifisere
 132. spesimen
 133. spillfekteri
 134. spiral
 135. spirituell
 136. spissborger
 137. spital
 138. spolere
 139. sponsor
 140. spontan
 141. spor
 142. sporadisk
 143. spuns
 144. spuns – i planke
 145. spuns – i tøy
 146. spuns – tretapp
 147. spuns – tønnehull
 148. stabil
 149. stabilisere
 150. stagnasjon
 151. standard
 152. stasjon
 153. stasjonær
 154. statare
 155. statarisk
 156. stativ
 157. statuere
 158. statur
 159. statutt
 160. stenograf
 161. stereotypi
 162. steril – gold
 163. stigmatisere
 164. stikkprøve
 165. stil
 166. stil – skriftlig
 167. stimulere
 168. stipulere
 169. stodder
 170. stoff
 171. strabas
 172. stratenrøver
 173. stratus
 174. stringens
 175. struktur
 176. stråle
 177. stråmann
 178. stuasje
 179. studentikos
 180. studio
 181. studio – Arbeidsrom for musikere
 182. studio – Filmatelier
 183. studio – for radio- og fjernsynssending
 184. stymper
 185. subakvatisk
 186. subjektiv
 187. subordinasjon
 188. subsidiær
 189. subskribere
 190. substans
 191. substansiell
 192. substituere
 193. substitutt
 194. substrat
 195. subtil
 196. subvensjon
 197. subversiv
 198. suggerere
 199. sukkulens
 200. suksedere
 201. suksesjon
 202. suksesjon – følgerekke
 203. suksessiv
 204. summarisk
 205. suppleant
 206. supplement
 207. supplere
 208. supplikant
 209. supponere
 210. supprimere
 211. surrogat
 212. susceptibel
 213. suspekt
 214. sutenere
 215. suvenir
 216. svada
 217. svesisme
 218. syklisk
 219. symmetrisk
 220. sympati
 221. sympatisere med
 222. sympatisk
 223. symptomatisk
 224. synekdoke
 225. synergi
 226. synkron
 227. synopsis
 228. syntese
 229. system.

Æ

 1. æra