Fremmedord

Fremmedord, ord fra et fremmed språk som har beholdt trekk ved dette språkets struktur og ikke er blitt tilpasset språket det er lånt inn i fullt ut.. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Børge Nordbø

Redaktør

Erik Bolstad

Inneholder 3562 artikler:

A

 1. ab
 2. ab – handelsspråk
 3. ab – hebraisk 'far'
 4. abakus
 5. abalienasjon
 6. abdikasjon
 7. abduksjon
 8. abdusere
 9. abecedarius
 10. aber
 11. aberrant
 12. abiturient
 13. abjekt
 14. abjunksjon
 15. ablaktasjon
 16. ablegøyer
 17. abnegasjon
 18. abnorm
 19. abnormal
 20. abominabel
 21. abondere
 22. abonnement
 23. abonnent
 24. abonnere
 25. abordere
 26. abortere
 27. abrogere
 28. abrupt
 29. absens
 30. absent
 31. absentasjon
 32. absentere seg
 33. absolvere
 34. absorbent
 35. absorbere
 36. abstinent
 37. abstrahere
 38. abstrakt
 39. abstrudere
 40. abstrus
 41. absurd
 42. absurdisme
 43. absurditet
 44. absurdum
 45. adagiarius
 46. adagiologi
 47. adaptere
 48. adaptiv
 49. addendum
 50. addibilitet
 51. addisjonell
 52. additament
 53. ade
 54. adekvat
 55. adelfisme
 56. adenoid
 57. adept
 58. adherens
 59. adherent
 60. adhortasjon
 61. adiafan
 62. adipidere
 63. adipøs
 64. adjisere
 65. adjungere
 66. adjurasjon
 67. adjustere
 68. adjø
 69. administrasjon
 70. administrativ
 71. administrator
 72. administratorium
 73. administrere
 74. admirabel
 75. admirasjon
 76. admisjon
 77. admissibel
 78. admittatur
 79. admittere
 80. admonere
 81. admonisjon
 82. adonnere
 83. adorabel
 84. adornere
 85. adressant
 86. adressat
 87. adresse
 88. adrett
 89. adsorpsjon
 90. adstadig
 91. adstringere
 92. adulasjon
 93. adulator
 94. adult
 95. adulter
 96. adulterasjon
 97. adulterium
 98. adumbrasjon
 99. adusere
 100. adversitet
 101. advis
 102. advisere
 103. advokatorisk
 104. adynami
 105. aerobat
 106. aerobatikk
 107. aeromobil
 108. affabel
 109. affeksjon
 110. affeksjonsverdi
 111. affektasjon
 112. affektert
 113. affektiv
 114. affinal
 115. affisere
 116. affliksjon
 117. affrontere
 118. affusjon
 119. affære
 120. afilantrop
 121. aflogistisk
 122. afobi
 123. afon
 124. afori
 125. aforisme
 126. aforistiker
 127. aforistisk
 128. agatologi
 129. agenda
 130. agens
 131. agere
 132. agglomerat
 133. agglomerere
 134. agglutinere
 135. aggravasjon
 136. aggregasjon
 137. aggressiv
 138. aggressivitet
 139. aggressor
 140. agil
 141. agilitet
 142. agitatorisk
 143. agnoscere
 144. agnosi
 145. agonist
 146. agonist – egentlig
 147. agonistikere
 148. agonistikk
 149. agreabel
 150. agreere
 151. agrement
 152. agrikultur
 153. agyni
 154. ah
 155. aimabel
 156. ajourføre
 157. ajournement
 158. ajustoir
 159. akademiker
 160. akademisk
 161. akardi
 162. akatafasi
 163. akatalektisk
 164. akefal
 165. akklamasjon
 166. akklamere
 167. akkolade
 168. akkommodabel
 169. akkommodant
 170. akkommodement
 171. akkommodere
 172. akkreditere
 173. akkreditør
 174. akkumulasjon
 175. akkurat
 176. akkuratesse
 177. akkusator
 178. akkusere
 179. akkviescere
 180. akkvisisjon
 181. akkvisitør
 182. aklastisk
 183. akmatisk
 184. akribi
 185. akrisi
 186. akroamatisk
 187. akroamatisk bevis
 188. akroamatisk metode
 189. akronym
 190. akrosofi
 191. akrotisme
 192. akselerator
 193. akselerere
 194. aksentuasjon
 195. aksentuere
 196. akseptabel
 197. akseptant
 198. akseptere
 199. akseptibilitet
 200. aksess
 201. aksessibel
 202. aksessorier
 203. aksial
 204. aksidens
 205. aksidentell
 206. aksiomatisk
 207. aksjon
 208. aksjonere
 209. aksjonist
 210. aksjonær
 211. akt
 212. akt – handling
 213. aktivere
 214. aktivist
 215. aktivitet
 216. aktualiter
 217. aktuell
 218. aktør
 219. akutt
 220. akvarist
 221. alamodisk
 222. alarm
 223. alarm – apparat
 224. alarm – varselsignal
 225. aleksandrinsk
 226. alert
 227. alfons
 228. alfonseri
 229. alias
 230. alibi
 231. alienasjon
 232. alienasjon – fremmedgjøring
 233. alienasjon – psykologi
 234. alimentasjon
 235. alimenter
 236. alimentær
 237. alkoholisere
 238. allegori
 239. alliere
 240. alliert
 241. allikere
 242. allitterere
 243. allodoksi
 244. allogen
 245. allograf
 246. allokere
 247. allokton
 248. allolali
 249. allongere
 250. allonym
 251. allotria
 252. allouere
 253. alludere
 254. allusjon
 255. allusorisk
 256. almisse
 257. alogi
 258. alogisk
 259. alterasjon
 260. alterere
 261. alternasjon
 262. alternasjon – matematikk
 263. alternat
 264. alternativ
 265. alternere
 266. alumn
 267. amabilitet
 268. amalgamering
 269. amatør
 270. ambidekster
 271. ambiguitet
 272. ambisiøs
 273. ambisjon
 274. ambivalens
 275. ambivalent
 276. ambrosisk
 277. ambulant
 278. ambulatorisk
 279. ambulere
 280. ameliorasjon
 281. ametri
 282. amfiatlantisk
 283. amfiboli
 284. amfiguri
 285. amoralsk
 286. amorf
 287. amorøs
 288. ampelografi
 289. ampelurgi
 290. amplifikasjon
 291. anabatisk
 292. anagog
 293. anagogisk
 294. anaklase
 295. anakronisme
 296. anakronistisk
 297. analektisk
 298. analemmatisk
 299. analeptisk
 300. analfabet
 301. analfabetisk
 302. analogi
 303. analogisk
 304. analyse
 305. analysere
 306. analytiker
 307. analytisk
 308. anamorfisk
 309. anamorfose
 310. anandrisk
 311. anaproselytt
 312. anbelange
 313. andinsk
 314. androfag
 315. androide
 316. anglisere
 317. anglofili
 318. anglofobi
 319. anglomani
 320. animal
 321. animalier
 322. animalsk
 323. animasjon
 324. animere
 325. animert
 326. animositet
 327. anisomorfi
 328. ankus
 329. ankylometer
 330. anløping
 331. annektere
 332. annihilasjon
 333. anniversarium
 334. annotasjon
 335. annullere
 336. anomali
 337. anonym
 338. anonymisere
 339. anonymitet
 340. anonymus
 341. anorganisk
 342. anormal
 343. anretning
 344. anslag – bevilgning
 345. anslag – hemmelig plan
 346. anslag – løs forhåndsberegning
 347. anslag – reaksjon
 348. anslag – treff
 349. anstand
 350. anstendig
 351. anstendighet
 352. antagonisme
 353. antagonist
 354. antagonist – stoff som motvirker
 355. antecedens
 356. antecedere
 357. antedatere
 358. antediluvial
 359. antelapsarisk
 360. antenat
 361. anteposisjon
 362. anteriora
 363. antesipasjon
 364. antevenere
 365. antichambrere
 366. antiklimaks
 367. antikronisme
 368. antiktoner
 369. antikvar
 370. antikvariat
 371. antikvarisk
 372. antikvert
 373. antipatetisk
 374. antipati
 375. antipoder
 376. antisipasjon
 377. antisosial
 378. antistase
 379. antitypi
 380. antoiker
 381. antropofag
 382. antropogenese
 383. antropografi
 384. antropoid
 385. antropomorf
 386. aparte
 387. apatisk
 388. apeks – spiss topp
 389. apiri – uendelighet
 390. apiri – uerfarenhet
 391. aplomb
 392. aplomb – musikk
 393. apokalyptiker
 394. apokalyptisk
 395. apokryf
 396. apologetisk
 397. apologisere
 398. apologisme
 399. apologist
 400. apomekometer
 401. apori
 402. apostel – forkjemper
 403. apostille
 404. apparens
 405. apparisjon
 406. appartement
 407. appell
 408. appell – fart og sikkerhet
 409. appell – tiltrekning
 410. appell – å appellere
 411. appellere
 412. appendiks
 413. appersipere
 414. appertinenser
 415. applaus
 416. applikasjon
 417. applikasjon – broderi av lapper
 418. applikator
 419. applikere
 420. applisere
 421. apprehensjon
 422. appresiasjon
 423. appresiasjon – verdiøkning
 424. appresiasjon – verdsettelse
 425. approfondere
 426. apropos
 427. aptere
 428. arabesk
 429. arbiter
 430. arbitrere
 431. arborator
 432. arborist
 433. ardent
 434. ardør
 435. arena
 436. aretologi
 437. argumentasjon
 438. argumentere
 439. argutere
 440. aristofanisk
 441. aristokrat
 442. aristokratisk
 443. aristokratisme
 444. arkadisk
 445. arkaisk
 446. arkana
 447. arketyp
 448. arketyp – urform
 449. arketypisk
 450. arkitektonisk
 451. arkivere
 452. armamentarium
 453. armarium
 454. armere
 455. armipotens
 456. armistice
 457. aromatisk
 458. arrangement
 459. arrivere
 460. arrivisme
 461. arroganse
 462. arrondere
 463. artifisiell
 464. artikkel – avsnitt, paragraf
 465. artikkel – salgsgjenstand
 466. artikkel – skriftstykke
 467. artikulasjon
 468. artikulere
 469. artist
 470. artisteri
 471. artropod
 472. aseksual
 473. asket
 474. askribere
 475. asomatisk
 476. asosial
 477. aspergere
 478. aspirant
 479. aspirasjon
 480. aspirere
 481. assistanse
 482. assortere
 483. assosiabel
 484. assosiasjon
 485. assosiere
 486. astral
 487. astrati
 488. astrolatri
 489. asylant
 490. asympati
 491. atelier
 492. atletisk
 493. atletomani
 494. atoksisk
 495. attakk
 496. attenuasjon
 497. atterrere
 498. attestant
 499. attestasjon
 500. attestere
 501. attisk
 502. attityde
 503. attityde – innstilling
 504. attityde – kroppsstilling
 505. attraksjon
 506. attraksjon – fysikk
 507. attrapp
 508. attrappere
 509. attribuere
 510. attributiv
 511. attributt
 512. attrisjon
 513. attrisjon – teologi
 514. atypi
 515. atypisk
 516. audiens
 517. auditorium
 518. augmentasjon
 519. auksilier
 520. autodafé – bokbrenning
 521. autodidakt
 522. autodynamisk
 523. autogen
 524. autograf
 525. autokrat
 526. autokton
 527. autokton – urinnvåner
 528. autolatri
 529. autonym
 530. autonym – eget navn
 531. autonym – ord som tildeles en klasse
 532. autor
 533. autorisasjon
 534. autorisere
 535. autoritativ
 536. autoteli
 537. autumnal
 538. avansement
 539. avansere
 540. aversjon
 541. aversjonalsum
 542. avertere
 543. avertissement
 544. aviatikk
 545. avid
 546. avifauna
 547. avindskjold
 548. avokasjon
 549. avuere
 550. avulsjon

B

 1. Bar – sønn
 2. babling – tullprat
 3. bagatell
 4. bagatellisere
 5. baguette
 6. bai
 7. bajas
 8. bakkant
 9. bakkantisk
 10. bakse
 11. bakse – flytte med håndkraft
 12. bakse – kjempe
 13. balanse – balansehjul
 14. balanse – likevekt
 15. balanse – vektstang
 16. ballade – spetakkel
 17. ballhornisere
 18. ballistisk
 19. ballotere
 20. balstyrig
 21. banal
 22. banalisere
 23. banalitet
 24. bande – flokk
 25. banditt
 26. bankett
 27. bankett – del av veibane
 28. bankett – festmåltid
 29. barattere
 30. barbar
 31. barbari
 32. barbarisere
 33. barbarisk
 34. barbarisme
 35. bardus
 36. barytymi
 37. bas
 38. basal
 39. basar
 40. base
 41. basere
 42. basis
 43. basseng
 44. basseng – Kunstig vanndam
 45. basseralle
 46. basta
 47. bastant
 48. batalje
 49. batos
 50. baun
 51. bekreftelse
 52. belletrist
 53. belletristikk,
 54. benauet
 55. benefaktor
 56. bengel
 57. bentonisk
 58. beramme
 59. berme
 60. berse
 61. beskikkelse
 62. best
 63. bestialitet
 64. bestikk
 65. bestikk – instrumenter
 66. besyv
 67. biartikulert
 68. bibliofil
 69. bibliofili
 70. bibliolatri
 71. bibliomani
 72. bibliomanti
 73. bibliometri
 74. biblioterapi
 75. bidaktylus
 76. bierhane
 77. biform
 78. bifrons
 79. bigott
 80. billet – seddel
 81. billett
 82. bimedial
 83. bimorfisk
 84. binær
 85. biograf
 86. biografisk
 87. bionikk
 88. biped
 89. bipolar – to ytterligheter
 90. bisarr
 91. bisentrisk
 92. bislåperske
 93. bissekremmer
 94. bivåne
 95. blakkert
 96. blamabel
 97. blamasje
 98. blamere
 99. blasert
 100. blendverk
 101. blondine
 102. bohem
 103. bom – ikke treff
 104. bombast
 105. bomme – låne
 106. bommen
 107. bommert
 108. boms
 109. bon – godt
 110. bongbong
 111. bonifikasjon
 112. bonsens
 113. bonvivant
 114. borg – kreditt
 115. bornert
 116. borteskamotere
 117. bovin
 118. brakylogi
 119. brander – vits
 120. bravade
 121. brife
 122. brifing
 123. brigand
 124. briljans
 125. briljere
 126. broiler – ung stjerne
 127. bruk
 128. brunett
 129. brutal
 130. brutalisere
 131. budoar
 132. buffer
 133. bufferstat
 134. bukolisk
 135. bule – bevertningssted
 136. bulevard
 137. bullbiter
 138. bulletin
 139. bumle
 140. bundsforvandt
 141. bursjoasi
 142. buse
 143. business
 144. buskagitasjon
 145. butelje
 146. butler
 147. byrå
 148. byråkrat
 149. bølle
 150. bønhas
 151. børs – felles kasse
 152. børstebinder
 153. bøs
 154. bøsse

D

 1. Den evige stad
 2. Donnerwetter
 3. dandere
 4. dandy
 5. dandyisme
 6. dank
 7. danoman
 8. danomani
 9. dansant
 10. darband
 11. dass
 12. datere
 13. dato
 14. davit
 15. debauchere
 16. deblokkere
 17. debut
 18. debutant
 19. debutere
 20. decepsjon
 21. decernent
 22. decerpsjon
 23. decesjon
 24. dedikasjon
 25. dedikere
 26. dedisere
 27. deduksjon
 28. deduktiv
 29. defavorabel
 30. defekt
 31. defekt – mangel
 32. defekt – mangelfull
 33. defendere
 34. defensiv
 35. defensjon
 36. deficient
 37. defigurasjon
 38. defigurere
 39. definere
 40. definitiv
 41. definitorisk
 42. deform
 43. deformasjon
 44. deformere
 45. defraudasjon
 46. degenerere
 47. deger
 48. degradering
 49. degresjon
 50. dehumanisere
 51. dejurere
 52. dekadanse
 53. dekapitasjon
 54. dekapitere
 55. deklamator
 56. deklamatorisk
 57. deklamere
 58. deklarasjon – erklæring
 59. deklarere
 60. deklassere
 61. deklinere
 62. dekode
 63. dekolletasje
 64. dekolletert
 65. dekolorasjon
 66. dekolorere
 67. dekorasjon – utmerkelse
 68. dekorum
 69. dekreditere
 70. dekrement – matematikk
 71. dekret
 72. dekretere
 73. deksiografi
 74. dekstral
 75. dekupere
 76. delegat
 77. delegere
 78. delegert
 79. delektabel
 80. delektasjon
 81. delektere
 82. deliberasjon
 83. deliberere
 84. delikat
 85. delikt
 86. delikvescere
 87. delimitere
 88. delineasjon
 89. delinkvent
 90. deludere
 91. delusjon
 92. delusorisk
 93. demagog
 94. demagog – folkeleder
 95. demagog – manipulator
 96. demagogi
 97. demagogisk
 98. demarkasjon
 99. demaskere
 100. dementere
 101. dementi
 102. demeritere
 103. demisjon
 104. demonisk
 105. demonstrabel
 106. demonstrant
 107. demonstrator
 108. demonstratør
 109. demonstrere
 110. demonstrere – Vise
 111. demonstrere – forklare
 112. demontere
 113. demontere – ta fra hverandre
 114. demoskopi
 115. denaturalisere
 116. dendrittisk
 117. dental
 118. dental – tann-
 119. dentelert
 120. dependens
 121. dependent
 122. dependere
 123. depensatorisk
 124. depensere
 125. depilere
 126. deplantasjon
 127. deplasere
 128. deplorabel
 129. deplorere
 130. deponere
 131. deponi
 132. depopulasjon
 133. depopulere
 134. depositar
 135. depositum
 136. depossedere
 137. depossesjon
 138. depot – forsyningslager
 139. depravasjon
 140. depravere
 141. depressiv
 142. depressivitet
 143. deprimere
 144. deprimert
 145. deprivasjon
 146. deprivatisere
 147. deprivere
 148. depurgasjon
 149. depurgere
 150. deputasjon
 151. deputert
 152. derangere
 153. derivasjon
 154. derivativ
 155. deroutere
 156. desapprobasjon
 157. desavuere
 158. desegregasjon
 159. desertør
 160. desiderabel
 161. desideratum
 162. desidere
 163. desidere – avgi desisjon om
 164. desidere – avgjøre
 165. desiderium
 166. desidert
 167. designasjon
 168. designativ
 169. designer
 170. designere
 171. desillusjon
 172. desimasjon
 173. desinformasjon
 174. desinteressere
 175. desisiv
 176. deskripsjon
 177. desorganisasjon
 178. desorientere
 179. desperado
 180. desperasjon
 181. desperat
 182. despot
 183. despotisk
 184. dessein
 185. dessin
 186. dessinere
 187. destinasjon
 188. destinere
 189. destituere
 190. destituert
 191. destitusjon
 192. destruere
 193. destruksjon
 194. destruktibilitet
 195. destruktiv
 196. desudasjon
 197. desultorisk
 198. detalj
 199. detalj – handelsfag
 200. detaljere
 201. detaljert
 202. detektere
 203. detensjon
 204. deteriorasjon
 205. deteriorere
 206. determinabel
 207. determinasjon
 208. determinativ
 209. determinere
 210. detestabel
 211. detestere
 212. detonere
 213. detriment
 214. detronisere
 215. detronisering, detronisasjon
 216. deuterogami
 217. deuterogamist
 218. devastasjon
 219. devestere
 220. devestitur
 221. deviere
 222. devolutiv
 223. devolvere
 224. devovere
 225. diadrom
 226. diafan
 227. diagnostisere
 228. diagram
 229. diaklastisk
 230. diakrise
 231. dialektologi
 232. dialog
 233. dianoetisk
 234. diaporese
 235. diasyrm
 236. diaterman
 237. didaktisk
 238. diegese
 239. diegetisk
 240. diehard
 241. diffamasjon
 242. differanse
 243. differensiasjon
 244. differensiere
 245. different
 246. differere
 247. difficil
 248. diffluens
 249. diffluent
 250. diffluere
 251. difform
 252. difformitet
 253. diffus
 254. digestibel
 255. dignitar
 256. dignitet
 257. digonisk
 258. digresjon
 259. dikkedarer
 260. dikokkisk
 261. dikotom
 262. dikotomi
 263. diksjon
 264. diktamen
 265. diktat
 266. diktatorisk
 267. diktere
 268. dilatabel
 269. dilatorisk
 270. dilettant
 271. dilettantere
 272. dilettantisme, dilettanteri
 273. diluvial
 274. dimensjon
 275. dimensjonal
 276. dimensjonere
 277. diminuere
 278. dimisjon
 279. dinere
 280. dingeldangel
 281. dings
 282. diplomat – figurativ betydning
 283. diplomatarisk
 284. diplomatisk
 285. direksjon
 286. direkte
 287. direktiv
 288. direktivitet
 289. direktrise
 290. direktrise – kvinnelig direktør
 291. dirigent – Møteleder
 292. disengasjement
 293. disfavør
 294. disharmonere
 295. disiplin – Vitenskapsgren
 296. disiplin – orden
 297. disiplinere
 298. disiplinær
 299. disjungere
 300. diskografi
 301. diskontinuerlig
 302. diskontinuitet
 303. diskordans
 304. diskordant
 305. diskreditere
 306. diskrepans
 307. diskrepant
 308. diskresjon
 309. diskret
 310. diskré
 311. diskusjon
 312. diskutabel
 313. diskutere
 314. dislokasjon
 315. dislokere
 316. disparat
 317. dispensasjon
 318. dispenser
 319. dispensere
 320. dispensere – frita
 321. displantasjon
 322. display
 323. disponent
 324. disponere
 325. disponibel
 326. disposisjon – ordning
 327. disproporsjon
 328. disproporsjonal
 329. disproporsjonalitet
 330. disputabel
 331. disputt
 332. disreputasjon
 333. dissens
 334. dissentere
 335. dissertasjon
 336. dissidentisme
 337. dissidere
 338. dissimilere
 339. dissimulere
 340. dissipasjon
 341. dissipasjon – teknikk
 342. dissipere
 343. dissolubel
 344. dissolubilitet
 345. dissolusjon
 346. dissolvere
 347. dissosiativ
 348. distanse
 349. distendere
 350. distensjon
 351. distikisk
 352. distingvere
 353. distingvert
 354. distinksjon
 355. distinksjon – atskillelse
 356. distinkt
 357. distrahere
 358. distraksjon
 359. distribuere
 360. distributør
 361. distrikt – landlig område
 362. distré
 363. disyllab
 364. ditt og datt
 365. ditto
 366. dittografi
 367. dityrambisk
 368. diva – kvinnelig kunstner
 369. divergens
 370. divergent
 371. divergere
 372. divers
 373. diverse
 374. diversifikasjon
 375. diversifisere
 376. diversitet
 377. divertissement
 378. divinere
 379. dogmatiker
 380. dokimasi
 381. dokimologi
 382. doktrinarisme
 383. doktrine
 384. doktrinær
 385. dokument
 386. dokumentere
 387. domene
 388. domene – område
 389. domestikk – tjener
 390. domestisere
 391. dominans
 392. dominant
 393. dominere
 394. domptør
 395. donasjon
 396. donatar
 397. donatbommert
 398. donator – giver
 399. donere
 400. dont
 401. dorme
 402. dosere – foreskrive dose
 403. dosmer
 404. dotal
 405. dragoman
 406. dravat
 407. drenke
 408. drillkorps
 409. drive-in
 410. drop-in
 411. dubiosa
 412. dubiøs
 413. dublere
 414. dublett
 415. dublé
 416. duell – konkurranse mellom to
 417. duellant
 418. duellere
 419. duenna
 420. duks
 421. dummy
 422. dumrian
 423. dunk
 424. duo
 425. dupere
 426. duplikasjon
 427. duplikat
 428. duplisere
 429. durabel
 430. durkdreven
 431. dus – mild
 432. dus – si du
 433. dusement
 434. dusør
 435. dyade
 436. dynamisk
 437. dynast
 438. dynasti
 439. dynastisk
 440. dysfemi
 441. dåse – eske
 442. dødelade
 443. døgenikt

E

 1. echappere
 2. edisjon
 3. edukand
 4. edukasjon
 5. edukt
 6. efemer
 7. effasere seg
 8. effekt
 9. effekt – virkning
 10. effekter
 11. effektiv
 12. effektivisere
 13. effektivitet
 14. effektuere
 15. effilere
 16. effisiens
 17. effisient
 18. egal
 19. egalisere
 20. egalitet
 21. egalitær
 22. egoist
 23. egoistisk
 24. egosentrisitet
 25. egosentrisk
 26. egotisme
 27. eisenfresser
 28. ejisere
 29. ekkogram
 30. eklatant
 31. eklektisk
 32. ekorsjere
 33. ekpyrose
 34. eksakt
 35. eksaltert
 36. eksegetisk
 37. eksellense
 38. eksellent
 39. eksellere
 40. eksempel
 41. eksemplar
 42. eksemplarisk
 43. eksemplaritet
 44. eksemplifikasjon
 45. eksemplifisere
 46. eksentrisitet
 47. eksentrisitet – originalitet
 48. eksentrisk
 49. eksepsjonell
 50. ekserpere
 51. ekserpt
 52. eksess
 53. eksessiv
 54. eksfoliering
 55. ekshalere
 56. eksigens
 57. eksigere
 58. eksistens
 59. eksistensiell
 60. eksistent
 61. eksistere
 62. eksitabel
 63. eksitasjon
 64. ekskavasjon
 65. ekskavere
 66. eksklamasjon
 67. ekskludere
 68. eksklusiv
 69. eksklusiv(e)
 70. eksklusivitet
 71. ekskulpabel
 72. ekskulpasjon
 73. ekskulpere
 74. ekskurs
 75. ekskursjon
 76. ekskvisitt
 77. eksorbitans
 78. eksorbitant
 79. eksorbitere
 80. eksoterisk
 81. eksotisk
 82. eksotisme
 83. ekspandere
 84. ekspansiv
 85. ekspatriasjon
 86. ekspatriere
 87. ekspatriere seg
 88. ekspedere
 89. ekspedient
 90. ekspedisjon
 91. ekspedisjon – Det å ekspedere
 92. ekspedisjon – forretningsavdeling
 93. ekspedisjon – større reise
 94. ekspeditt
 95. ekspektanse
 96. ekspektant
 97. ekspendere
 98. eksperimentator
 99. eksperimentell
 100. eksperimentere
 101. ekspert
 102. ekspertise
 103. ekspilasjon
 104. ekspirasjon
 105. eksplanatorisk
 106. ekspletiv
 107. eksplikasjon
 108. eksplikere, eksplisere
 109. eksplisitt
 110. eksplisitt – matematikk
 111. eksploatere
 112. eksploatering
 113. eksplorere
 114. ekspolere
 115. eksponent
 116. eksponentiell
 117. eksponere
 118. eksposisjon
 119. eksposisjon – fremstilling
 120. eksposisjon – musikk
 121. eksposé
 122. ekspresjon
 123. ekspress
 124. ekspressiv
 125. ekspulsiv
 126. ekspulsjon
 127. ekspurgasjon
 128. ekspurgere
 129. ekstemporal
 130. ekstemporere
 131. ekstendere
 132. ekstensibel
 133. ekstensibilitet
 134. ekstensitet
 135. ekstensiv
 136. eksteriør
 137. ekstern
 138. eksternalisere
 139. ekstorkvere
 140. ekstorsjon
 141. ekstra
 142. ekstrahere
 143. ekstraksjon
 144. ekstrakt – utdrag
 145. ekstraktiv
 146. ekstraordinær
 147. ekstravaganse
 148. ekstravagant
 149. ekstrem
 150. ekstremer
 151. ekstremisme
 152. ekstremist
 153. ekstremistisk
 154. ekstuberans
 155. eksuberant
 156. eksultasjon
 157. ekvestrisk
 158. ekvidistant
 159. ekvilibrisme
 160. ekvilibristisk
 161. ekvilibrium
 162. ekvipere
 163. ekvipollens
 164. ekvipollent
 165. ekvivalere
 166. ekvivokk
 167. elaborasjon
 168. elastisitet – spenstighet
 169. eleganse
 170. elegant
 171. eleksjon
 172. elektor
 173. elektoral
 174. elektorat
 175. element – grunnbestanddel
 176. elementær
 177. elevere
 178. elevert
 179. elidere
 180. eligere
 181. eligibel
 182. eligibilitet
 183. eliksir
 184. elitær
 185. elokasjon
 186. elokere
 187. elokusjon
 188. elokvens
 189. elokvent
 190. elongere
 191. eludere
 192. elusiv
 193. elusorisk
 194. elyseisk
 195. emansipasjon – 2
 196. emansipert
 197. embonpoint
 198. emendasjon
 199. emergens – oppkomling
 200. emergere
 201. emeritere
 202. emigrasjon
 203. emigrere
 204. eminense
 205. eminent
 206. emirat
 207. emittans
 208. emittere – utstede
 209. emploi
 210. emporium
 211. empyrose
 212. emunitas
 213. enallage
 214. encyklopedisk
 215. endemisme
 216. endonym
 217. endrektig
 218. enervere
 219. engasjement
 220. engasjere
 221. engasjere seg
 222. engasjerende
 223. engasjert
 224. enigma
 225. enigmatisk
 226. enkrati
 227. enorm
 228. enormitet
 229. ensretting
 230. entledige
 231. entreprise
 232. entré
 233. entusiasme
 234. entusiast
 235. entusiastisk
 236. enunsiasjon
 237. enunsiere
 238. epagoge
 239. epibiontisk – zoologi
 240. epimenier
 241. episodisk
 242. epistolarisk
 243. epitome
 244. eradikasjon
 245. eradikere
 246. ergasterium
 247. ergastulum
 248. ergo
 249. ergonomisk
 250. ergotere
 251. ergotør
 252. erigere
 253. eristikk
 254. erlegge
 255. erosiv
 256. erotika
 257. erratisk
 258. erubescens
 259. erudisjon
 260. eskalere
 261. eskamotasje
 262. eskamotere
 263. eskamotør
 264. eskapade
 265. esoteriker
 266. esoterisk
 267. essensiell
 268. estimabel
 269. estimasjon
 270. estime
 271. estimere
 272. etablere
 273. etablerer
 274. etablissement
 275. etalasje
 276. etalere
 277. etappe
 278. etappe – delstrekning
 279. eterisk
 280. eternitet
 281. etikette
 282. etui
 283. eufoni
 284. eufonisk
 285. eufuist
 286. euglenoid
 287. eukrasi
 288. eurytmisk
 289. eustasi
 290. eutymi
 291. evaporabel
 292. evaporasjon
 293. evaporere
 294. evasiv
 295. evasjon
 296. evenement
 297. event
 298. eventualitet
 299. eventuell
 300. eventuelt
 301. evers
 302. eversiv
 303. eversjon
 304. evidens
 305. evident
 306. evokabel
 307. evokasjon
 308. evokere
 309. evolvere
 310. evre
 311. exlex
 312. exuberans

F

 1. fabrikant
 2. fabrikasjon
 3. fabrikat
 4. fabrikkere
 5. fabula
 6. fabulant
 7. fabulist
 8. fadese
 9. fagotrof
 10. faible
 11. faiblesse
 12. fair play
 13. fakter
 14. faktor
 15. faktor – bestanddel
 16. faktotum
 17. faktum
 18. fakultativ
 19. fallibel
 20. fallibilitet
 21. fallos
 22. falsifikasjon
 23. falsifikasjon – forfalskning
 24. falsifikat
 25. falsifikator
 26. familiaritet
 27. familiær
 28. famøs
 29. fan
 30. fanatiker
 31. fanatisk
 32. fanatisme
 33. fancy
 34. fanerisk
 35. fant
 36. fantasme
 37. fantast
 38. fantastisk
 39. fantom
 40. farm
 41. fascikkel
 42. fascinasjon
 43. fascinere
 44. fase
 45. fasil
 46. fasilitet
 47. fasit
 48. fasjonabel
 49. fasong
 50. fastidiøs
 51. fatal
 52. fatalitet
 53. faut – bedrageri
 54. favorisere
 55. favoritt
 56. favør
 57. favør – Fordel
 58. favør – Gunst
 59. favør – handelsfag
 60. fazenda
 61. feinschmecker
 62. felt
 63. felt – Areal
 64. feminin
 65. feminisere
 66. fennofil
 67. fenomenal
 68. ferle
 69. ferm
 70. fervescere
 71. festivitas
 72. festivitet
 73. fetere
 74. fiasko
 75. fibel
 76. fidel
 77. fidus
 78. fiff
 79. fighter – Stridsmann
 80. figur
 81. figur – Anskuelig illustrasjon
 82. figur – Menneskekroppens form
 83. figur – uttrykk
 84. figurasjon
 85. figurere
 86. figurlig
 87. fiks
 88. fiks – Flink
 89. fiks – elegant
 90. fiks – fast
 91. fiksjon – innbilning
 92. fiktiv
 93. filantrop
 94. filantropi
 95. filantropisk
 96. filiasjon
 97. filipine
 98. filister
 99. filisteri
 100. filleproletariat
 101. filogyn
 102. filolog
 103. filur
 104. filureri
 105. finalist
 106. finesse
 107. finesse – finhet
 108. fingere
 109. finish
 110. finkultur
 111. finte
 112. finte – fingert slag
 113. finte – spydig bemerkning
 114. finurlig
 115. fiol – flaske
 116. fisjonere
 117. flagrant
 118. flakong
 119. flanere
 120. flankere
 121. flanør
 122. flattere
 123. flau
 124. flekke
 125. fleksibel
 126. fleksibilitet
 127. flikke
 128. flitter
 129. flokking
 130. florentinsk
 131. florere
 132. florisant
 133. floskel
 134. flottenheimer
 135. fluktuasjon
 136. fluktuere
 137. flørt
 138. fokal
 139. fokusere
 140. fonasjon
 141. fond – bakgrunn
 142. fonisk
 143. forblommet
 144. forborgen
 145. forloren
 146. formalia
 147. formalist
 148. formalistisk
 149. formaliter
 150. formalitet
 151. formell
 152. formell – Som er bare form
 153. formell – Som følger vedtatte regler
 154. formell – i samsvar med formen(e)
 155. formidabel
 156. formular
 157. formulere
 158. forse
 159. forsere
 160. forsere – Tvinge gjennom
 161. forsere – Tyde (en kode)
 162. forsere – anspenne
 163. forsert
 164. forsett
 165. forskrivning
 166. forst
 167. forum – Der en sak hører hjemme
 168. forvalter
 169. fotogen
 170. fotolytisk
 171. fragment
 172. fragmentarisk
 173. fragmentere
 174. fragrans
 175. fragrant
 176. frankofil
 177. frankofob
 178. frappant
 179. frappere
 180. frapperende
 181. frase
 182. frase – talemåte uten innhold
 183. frase – uttrykk
 184. fraseologi
 185. fratern
 186. fraternisere
 187. fraternitet
 188. fraudasjon
 189. fraudulent
 190. frekvent
 191. frekventere
 192. fremmedord
 193. frenesi
 194. frenetisk
 195. friksjon – Uoverensstemmelse mellom mennesker
 196. frisere – det å legge noe flatt
 197. frivol
 198. fro
 199. frontal
 200. frottere
 201. fruentimmer
 202. frugal
 203. frugalitet
 204. frøken
 205. fuks
 206. fulminant
 207. fulminere
 208. fundamental
 209. fundamentere
 210. fundere
 211. fungere
 212. fungiform
 213. funke
 214. funksjon – virksomhet
 215. funksjonell
 216. funksjonere
 217. furnere
 218. furore
 219. furtiv
 220. fusentast
 221. fuske
 222. fuske – Gjøre dårlig arbeid
 223. fuske – Jukse
 224. fuske – Om motor
 225. fustasje
 226. futil
 227. futilitet
 228. futteral
 229. futurolog
 230. fyrabend
 231. fysiognosi
 232. fysisk
 233. fysisk – Sanselig ('fysisk kjærlighet')
 234. fysisk – Som føles
 235. fysisk – som angår fysikken

I

 1. Inferno
 2. ideal
 3. idealisere
 4. identifisere
 5. identifisering
 6. ideolog
 7. idiom
 8. idol
 9. idyllisk
 10. ignoranse
 11. ignorant
 12. ignorere
 13. illegal
 14. illegitim
 15. illiberal
 16. illitterat
 17. illitterær
 18. illojal
 19. illojalitet
 20. illudere
 21. illuminere
 22. illusjonist
 23. illusorisk
 24. illustrativ
 25. illustre
 26. illustrere
 27. image
 28. imaginasjon
 29. imaginær
 30. imitere
 31. immaterialisere
 32. immateriell
 33. immigrant
 34. immigrasjon
 35. immigrere
 36. imminens – truende
 37. imminent
 38. immobil
 39. immortalisere
 40. impassabel
 41. impenetrabel
 42. imperfeksjon
 43. impertinens
 44. impertinent
 45. implementere
 46. implikasjon
 47. implisere
 48. implisert
 49. implisitt
 50. imponere
 51. imposant
 52. impost
 53. impresjon
 54. in suspenso
 55. inadekvat
 56. inappellabel
 57. inaugurasjon
 58. inaugurere
 59. incitament
 60. indefinabel
 61. indefinitt
 62. indeks – Register
 63. indifferent
 64. indignasjon
 65. indignert
 66. indikasjon
 67. indikere
 68. indirekte
 69. indiskresjon
 70. indiskret
 71. indisponert
 72. indisponibel
 73. indisputabel
 74. individ – Person
 75. individualisere
 76. individuell
 77. indoktrinere
 78. indolens
 79. indologi
 80. induksjon
 81. ineffektiv
 82. inerti
 83. infallibel
 84. infallibilitet
 85. infam
 86. inferioritet
 87. infernalsk
 88. infiltrasjon
 89. infiltrere
 90. infleksibilitet
 91. influere
 92. informant
 93. informativ
 94. informere
 95. ingrediens
 96. inhalere
 97. inherens
 98. inherent
 99. inhibere
 100. inhibisjon
 101. inhibitorisk
 102. inhuman
 103. initiere
 104. inkapabel
 105. inkarnere
 106. inklinasjon
 107. inkludere
 108. inklusiv
 109. inklusiv(e)
 110. inklusjon
 111. inkognito
 112. inkoherent
 113. inkolentnavn
 114. inkompatibel
 115. inkompetanse
 116. inkompetent
 117. inkongruens
 118. inkongruent
 119. inkonsekvens
 120. inkonsekvent
 121. inkonsistens
 122. inkonsistent
 123. inkurie
 124. inkvisitorisk
 125. insider
 126. insinuant
 127. insinuasjon
 128. insinuere
 129. insistere
 130. inskripsjon
 131. insolent
 132. inspeksjon
 133. inspektorat
 134. inspektør
 135. inspirere
 136. inspisere
 137. installasjon
 138. installere
 139. installere – Anbringe
 140. installere – Legge inn
 141. installere – høytidelig
 142. instinktiv
 143. instituere
 144. instruere
 145. instruks
 146. instruksjon
 147. instruksjon – Det å instruere
 148. instruktør
 149. instrument
 150. instrumentell
 151. insubordinasjon
 152. insuffisiens
 153. insuffisient
 154. insulær
 155. insurgent
 156. insurgere
 157. insurreksjon
 158. integrasjon
 159. integrere
 160. integrerende
 161. integritet
 162. intellekt
 163. intellektuell
 164. intellektuelle
 165. intelligent
 166. intelligibel
 167. intendant
 168. intens
 169. intensiv
 170. intensivere
 171. interaktivitet
 172. intercedent
 173. intercedere
 174. intercity
 175. interdisiplinær
 176. interessent
 177. interim
 178. interimistisk
 179. interkontinental
 180. interlinear
 181. intermediær
 182. intermesso
 183. intern
 184. internasjonal
 185. interpret
 186. interpretere
 187. intervenere
 188. intim
 189. intimere
 190. intimidasjon
 191. intimidere
 192. intimitet
 193. intoleranse
 194. intolerant
 195. intransigent
 196. intrigant
 197. intrige – anslag
 198. intrikat
 199. introduksjon
 200. introdusere
 201. inundasjon
 202. invalid
 203. invalidisere
 204. invektiv
 205. invensjon
 206. inventar
 207. invitasjon
 208. invitere
 209. invitt
 210. invokasjon
 211. involvere
 212. irada
 213. ireniker
 214. irisere
 215. ironiker
 216. irrasjonell
 217. irreal
 218. irreell
 219. irregularitet
 220. irregulær
 221. irrelevans
 222. irrelevant
 223. irreligiøs
 224. irreparabel
 225. irritabel
 226. irritabel – dagligtale
 227. irritament
 228. irritasjon
 229. irritere
 230. isenkram
 231. isolering
 232. isomorf
 233. isotropi
 234. istme
 235. it – tiltrekningskraft
 236. item – enkelthet
 237. item – likeså
 238. iterant
 239. iterasjon
 240. iterere
 241. iterere – matematikk
 242. itinerarium

K

 1. Kapp – landform
 2. kabal
 3. kabal – komplott
 4. kabinettformat
 5. kadaver
 6. kadaverdisiplin
 7. kader
 8. kadusere
 9. kalabalikk
 10. kalamitet
 11. kalas
 12. kalokagathi
 13. kalumni
 14. kameraderi
 15. kamerat
 16. kampanje
 17. kampanologi
 18. kampere
 19. kamuflasje
 20. kanalje
 21. kanban
 22. kandelaber
 23. kanister
 24. kanne – kar
 25. kanonisk
 26. kanossagang
 27. kantine
 28. kaos
 29. kaospilot
 30. kaotisk
 31. kapabel
 32. kapabilitet
 33. kapasitet – rom
 34. kapital – stor
 35. kapittel
 36. kapittel – avdeling
 37. kapitulere
 38. kapring
 39. kaprise
 40. kaprisiøs
 41. kaptatorisk
 42. kaptiøs
 43. kaputt
 44. karakter
 45. karakter – pedagogikk
 46. karakterisere
 47. karakteristikk
 48. karakteristikk – fremstilling
 49. karakteristikon
 50. karakteristisk
 51. karens
 52. karisma
 53. karismatisk
 54. karnøffel
 55. karnøfle
 56. kartell – oppfordring
 57. kartotek
 58. kasba
 59. kassabel
 60. kassere
 61. kastellan
 62. kasuell
 63. katabasis
 64. katabatisk
 65. kataklysme
 66. katastrofe
 67. kategorisk
 68. katzenjammer
 69. kaudervelsk
 70. kaustisk
 71. kavaler
 72. kavalkade
 73. kavere
 74. kaveringsmann
 75. kick-off – igangsetting
 76. kjendis
 77. kladd
 78. klassisistisk
 79. klassisk
 80. klenodie
 81. kleresi – samling
 82. klient
 83. klikk
 84. klimaks
 85. klimakterisk
 86. klisjé
 87. knebel
 88. knebel – bart
 89. knebel – kolv
 90. knebel – tøystykke
 91. knekt
 92. knekt – holder
 93. knekt – soldat
 94. knickerbocker
 95. knowhow
 96. koaksial
 97. koalisjon
 98. kobler – person
 99. kobleri
 100. kode
 101. kode – metode
 102. kode – regelverk
 103. kode – skriftsystem
 104. kodilje
 105. kogle
 106. koherens
 107. koinsidens
 108. koinsidere
 109. kokett
 110. kokettere
 111. koketteri
 112. kokotte
 113. kollaboratør
 114. kollaborere
 115. kollasjon – sammenstilling
 116. kollega
 117. kollegial
 118. kollegium
 119. kolleksjon
 120. kollektiv
 121. kolli
 122. koloni – samling
 123. kolonisasjon
 124. kolonist
 125. kolossal
 126. kombinasjon
 127. kombinasjon – sammenstilling
 128. kombinat
 129. kombinatorisk
 130. kombinere
 131. komfort
 132. komfortabel
 133. komitadsji
 134. kommandere
 135. kommensurabel
 136. kommentar – forklarende
 137. kommentere
 138. kommers
 139. kommerseråd
 140. kommersialisere
 141. kommissarisk
 142. kommittent
 143. kommittere
 144. kommunikant
 145. kommunisere
 146. kommutabel
 147. kompakt
 148. kompaktere
 149. komparabel
 150. kompendium
 151. kompensasjon
 152. kompensator
 153. kompensatorisk
 154. kompensere
 155. kompetanse
 156. kompetent
 157. kompilasjon
 158. kompilere
 159. kompleks
 160. kompleksitet
 161. komplement
 162. komplementær
 163. komplett
 164. komplettere
 165. komplikasjon
 166. kompliment
 167. komplimentere
 168. komplisere
 169. komposisjon
 170. kompositorisk
 171. kompound
 172. komprimere
 173. kompromiss
 174. kompromittere
 175. kompulsiv
 176. komputabel
 177. komputasjon
 178. kondemnere
 179. kondensere
 180. kondolanse
 181. kondolere
 182. konduite
 183. konduktiv
 184. konferanse
 185. konferere
 186. konfetti
 187. konfidensiell
 188. konfigurasjon
 189. konfirmere
 190. konfluere
 191. konfluks
 192. konform
 193. konformisme
 194. konformist
 195. konformistisk
 196. konformitet
 197. konfrontere
 198. konfundere
 199. konfus
 200. konfusjon – forvirring
 201. kongenial
 202. kongenital
 203. konisk
 204. konjektur
 205. konjugal
 206. konkludere
 207. konklusiv
 208. konklusjon
 209. konklusjon – slutning
 210. konkordant
 211. konkordie
 212. konkret
 213. konkretisere
 214. konkurranse
 215. konkurrent
 216. konkurrere
 217. konneksjon
 218. konnektiv
 219. konsedere
 220. konsekutiv
 221. konsens
 222. konsentrat
 223. konsentrere
 224. konsept
 225. konseptualisering
 226. konservativ
 227. konservere
 228. konservering
 229. konsiderasjon
 230. konsipere
 231. konsis
 232. konsistens
 233. konskribere
 234. konsolidere
 235. konsorter
 236. konspirasjon
 237. konspirasjonsteori
 238. konspirere
 239. konstatere
 240. konstellasjon
 241. konsternasjon
 242. konsternere
 243. konstruere
 244. konstruksjon
 245. konstruktiv
 246. konsultativ
 247. konsultere
 248. konsumere
 249. kontaminere
 250. kontemplasjon
 251. kontemplativ
 252. kontemplere
 253. kontenanse
 254. kontinental
 255. kontingent
 256. kontinuasjon
 257. kontinuere
 258. kontra
 259. kontradiksjon
 260. kontrafei
 261. kontrafeier
 262. kontrahent
 263. kontrahere
 264. kontraktør
 265. kontrarevolusjon
 266. kontrarevolusjonær
 267. kontrast
 268. kontravotering
 269. kontribuere
 270. kontroll
 271. kontrollere
 272. kontrovers
 273. kontroversiell
 274. konurbasjon
 275. konveks
 276. konvenabel
 277. konvenere
 278. konveniens
 279. konvensjon
 280. konvensjonalisme
 281. konvensjonell
 282. konversasjon
 283. konversere
 284. konvertere
 285. kooperasjon
 286. kooperativ
 287. kooperere
 288. koordinere
 289. kopi
 290. kopiere
 291. kopiøs
 292. kopulativ
 293. kordial
 294. kordialitet
 295. kordong
 296. kordong – kondom
 297. korporativ
 298. korporlig
 299. korps
 300. korpulent
 301. korpus
 302. korreks
 303. korrekse
 304. korrekt
 305. korrektiv
 306. korrespondanse
 307. korrespondanse – brevveksling
 308. korrespondanse – forbindelse
 309. korrespondanse – samkvem
 310. korrespondent
 311. korrespondent – brevveksler
 312. korrespondent – funksjonær
 313. korrespondere – brevveksle
 314. korrespondere – samsvare
 315. korresponderende medlem
 316. korrigere
 317. korrumpere
 318. korrupsjon – filologi
 319. korrupt
 320. kortesje
 321. kosmetisk
 322. kosmisk
 323. kosmopolitisme
 324. kosmopolitt
 325. koteri
 326. krabat
 327. krakilsk
 328. krapyl
 329. kreativ
 330. kreativitet
 331. kreatur
 332. kredense
 333. kreere
 334. krepere
 335. krets
 336. krise
 337. kriterium
 338. kritiker
 339. kritikk
 340. kritisere
 341. kritisk
 342. kromatisk
 343. kronologisk
 344. kruditet
 345. krummelurer
 346. krutt – plante
 347. kryptisk
 348. kudos
 349. kujon
 350. kulant
 351. kuli
 352. kulminere
 353. kult – overdreven beundring
 354. kultivere
 355. kultivert
 356. kulør
 357. kumulativ
 358. kumulere
 359. kupere
 360. kupert
 361. kupol
 362. kupp
 363. kur – oppvartning
 364. kurant – lettsolgt; enkel
 365. kurer
 366. kuriositet
 367. kuriosum
 368. kuriøs
 369. kursere
 370. kursorisk
 371. kurtisane
 372. kurtise
 373. kurtoasi
 374. kurvatur
 375. kusine
 376. kustus
 377. kutyme
 378. kuvert
 379. kvalifikasjon
 380. kvalifisere
 381. kvalifisert
 382. kvantifisere
 383. kvantitativ
 384. kvantitet
 385. kvantitet – mengde
 386. kvantum
 387. kvartal
 388. kvartan
 389. kvartanfeber
 390. kvartisk
 391. kvasi
 392. kvaternær
 393. kverulere
 394. kvesthus
 395. kvint – fem-
 396. kvintessens
 397. kvote
 398. kvotere
 399. kvotering
 400. kynisk
 401. kynisk – hører til kynikerne
 402. kynisk – illusjonsløs
 403. kynisme
 404. kysk
 405. kåsere
 406. kåseri
 407. kåsør

P

 1. pamfilius
 2. pamflett
 3. pamp
 4. panegyrikk
 5. panel – debattpanel
 6. panikk
 7. panoptikon
 8. paradoks
 9. parafernalier
 10. paraklet
 11. parat
 12. parentes
 13. paritetisk
 14. parlamentere
 15. parodi
 16. parole
 17. partiell
 18. partikularisme
 19. partikulær
 20. partisk – som tar parti
 21. partitiv
 22. pasifisere
 23. pasigrafi
 24. pasjon
 25. paskvill
 26. passabel
 27. passasje
 28. passasjer
 29. passere
 30. passiar
 31. passiv – uvirksom
 32. passivere
 33. passé
 34. pastisj
 35. pastoral
 36. patent – bevitnelse
 37. paternal
 38. paternalisme
 39. patetisk
 40. patina – figurlig
 41. patriot
 42. patrisiat
 43. patrisisk
 44. patronymikon
 45. paulun
 46. pauperisme
 47. pause
 48. pedant
 49. pedologi
 50. pendant
 51. penetrasjon
 52. penetrasjon – teknikk
 53. penetrere
 54. penibel
 55. pennal
 56. peremptorisk
 57. perfeksjon
 58. perfekt
 59. perforere
 60. perifer
 61. perkusjon
 62. permanent
 63. permanent – vedvarende
 64. permisjon
 65. permissiv
 66. permutabel
 67. permutere
 68. perorasjon
 69. perpendikkel
 70. perpetuere
 71. perseptibel
 72. persipere
 73. persistent
 74. person
 75. personalia
 76. personasje
 77. personifikasjon
 78. pertentlig
 79. pertinent
 80. pervers
 81. pestilens
 82. petrifikasjon
 83. pidestall
 84. pietet
 85. piknik
 86. piktogram
 87. pinsett
 88. pioner – nybygger
 89. pipe – rørformet del
 90. pirat
 91. pittoresk
 92. plakk
 93. plan – fortegnelse
 94. plan – fremgangsmåte.
 95. plansjett – landmålerbord
 96. plansjett – tegnebrett
 97. plastikk
 98. plastisk
 99. platityde
 100. plattform – Utgangsposisjon
 101. plebeiisk
 102. pledere
 103. pluralitet
 104. pluvial
 105. poeng
 106. poeng – eg. punkt
 107. poeng – fremtredende trekk
 108. pokker
 109. pol – i overført betydning
 110. polarisering
 111. polemikk
 112. polisk
 113. pollett
 114. polster
 115. poltergeist
 116. polyhistor
 117. polysyllabisk
 118. polyteknisk
 119. pomp
 120. pompøs
 121. ponderabilier
 122. pop
 123. popularisere
 124. popularitet
 125. populær
 126. porsjon
 127. portabel
 128. portefølje
 129. portfolio
 130. portør
 131. porøs
 132. pose
 133. posere
 134. posisjon
 135. positur
 136. post – Stilling
 137. postament
 138. postdatere
 139. posthum
 140. postoperativ
 141. postulant
 142. postulat
 143. postulere
 144. posør
 145. potens
 146. potensial
 147. potensiell
 148. potent
 149. potentat
 150. prado
 151. pragmatiker
 152. pragmatikk
 153. pragmatisk
 154. praktika
 155. praktikant
 156. praktiker
 157. praktikk
 158. praktikus
 159. praktisere
 160. prange
 161. predestinasjon
 162. predikere
 163. predisponere
 164. predominans
 165. prefekt
 166. pregnant – om ord el. uttrykk
 167. prehistorisk
 168. prekavere
 169. prekær
 170. preliminær
 171. premie
 172. prenumerere
 173. preparant
 174. presenning
 175. present
 176. presentere
 177. preservativ
 178. preservere
 179. presidere
 180. presis
 181. presisjon
 182. prestasjon
 183. prestisje
 184. presumere
 185. presumptiv
 186. pretendent
 187. pretensiøs
 188. pretensjon
 189. primær
 190. prinsipal
 191. prinsipiell
 192. pris – snus
 193. privat
 194. privatisere
 195. privet
 196. pro
 197. probat
 198. probere
 199. problem
 200. produktiv
 201. produsent
 202. produsere
 203. profan
 204. profesjon
 205. profesjonell
 206. profil
 207. profil – dagligtale
 208. profitt
 209. program – forestillings
 210. programmering
 211. progresjon
 212. progresjon – fremskritt
 213. progressiv
 214. prohibitiv
 215. proklamasjon
 216. prokurator
 217. prolongere
 218. promemoria
 219. promissorisk
 220. promosjon
 221. promotor
 222. propagere
 223. proponere
 224. proporsjonal
 225. proporsjonere
 226. proprietær
 227. prosesjon
 228. prosess
 229. prosjekt
 230. prosjektere
 231. prospekt
 232. prospekt – gate
 233. prospekt – trykt plan
 234. prospekt – trykt redegjørelse
 235. prospekt – utsyn
 236. prospektiv
 237. prosternasjon
 238. proteksjon
 239. protokoll
 240. protokoll – dokument
 241. protokoll – etiketteprotokoll
 242. protokoll – referat
 243. protokoll – referatbok
 244. proviant
 245. provins
 246. provisorisk
 247. provisorium
 248. provokasjon
 249. provos
 250. provosere
 251. publikasjon
 252. publikum
 253. publisere
 254. publisitet
 255. pulje
 256. pulsere
 257. puner
 258. pur
 259. pyramidal
 260. pyramidal – Ualminnelig stor
 261. pyramidal – pyramideformet
 262. pøbel

R

 1. rabulist
 2. radere
 3. raggar
 4. rakker
 5. rallar
 6. ramponere
 7. rangering – rekkefølge
 8. rappell
 9. rapport
 10. raptus
 11. raritet
 12. rasjon
 13. rasjon – tilmålt porsjon
 14. rasjonal
 15. rasjonell
 16. reagere
 17. reaksjon – tilbakevirkning
 18. reaktiv
 19. real
 20. real – som angår sak eller vesen
 21. realist.
 22. realitet
 23. recensere
 24. red
 25. reduksjon
 26. redundans
 27. redusere
 28. reell
 29. referanse
 30. referanse – henvisning
 31. referanse – person
 32. referat
 33. referere
 34. reflektere
 35. reform
 36. reformasjon
 37. reformator
 38. reformere
 39. regel
 40. regional
 41. register
 42. register – (alfabetisk) fortegnelse
 43. registrere
 44. registrere – føre inn i register
 45. registrering
 46. reglement
 47. regressiv
 48. regulant
 49. regulere
 50. regulær
 51. rehabilitering – oppreisning
 52. reklamere
 53. rekombinasjon
 54. rekommandere
 55. rekondisjonere
 56. rekonstruere
 57. rekurrent
 58. rekvirere
 59. rekvisita
 60. relasjon
 61. relativ
 62. relikt
 63. remedie
 64. reminisens
 65. renegat – overløper
 66. renonsere
 67. repatriere
 68. repetere
 69. replikk
 70. representant
 71. representere
 72. reproduktiv
 73. reprodusere – frembringe
 74. reprodusere – gjenskape
 75. reputasjon
 76. res publica
 77. resent
 78. resent – geologi
 79. resent – moderne
 80. reservasjon
 81. reserve
 82. reserve – forråd
 83. reservere
 84. reservoar
 85. reservoar – beholder
 86. residere
 87. resignasjon
 88. resipient
 89. resipient – av forurensing
 90. resirkulere
 91. resitere
 92. resolusjon – 2
 93. resolusjon – fellesuttalelse
 94. resolutt
 95. resonnere
 96. respekt
 97. ressurs
 98. restituere
 99. restriksjon
 100. resultat
 101. retributivisme
 102. retroaktiv
 103. retrospektiv
 104. retur
 105. reverens
 106. revidere
 107. rigid
 108. rigorisme
 109. rille
 110. risikabel
 111. romantikk
 112. romantisk
 113. rosett
 114. rotere
 115. roué
 116. rubrikk
 117. rudiment
 118. rudiment – begynnelse
 119. ruin
 120. rural
 121. russifisere
 122. rustikk
 123. rutine
 124. rutine – øvelse
 125. rytme

S

 1. São
 2. safari
 3. safari – jaktekspedisjon
 4. safari – karavanereise
 5. sammensurium
 6. sanere
 7. saporosjer
 8. sardonisk
 9. sarg
 10. sarkasme
 11. sats.
 12. seanse
 13. sedat
 14. segment
 15. sekretariat
 16. seksa
 17. seksjon
 18. sekulær
 19. sekundant
 20. sekundere
 21. sekundere – jakt
 22. sekundær
 23. sekvens
 24. sekvens – rekke
 25. selektere
 26. selektiv
 27. selskap
 28. semester
 29. senium
 30. sensasjon
 31. sensibel
 32. sensitiv
 33. sensor
 34. sensualitet
 35. sensurere
 36. sentens
 37. sentiment
 38. sentimental
 39. sentral
 40. sentrum
 41. separat
 42. separatisme
 43. separere
 44. seremoni
 45. serpentin – buktet strekning
 46. servil
 47. sesong
 48. signere
 49. signifikans
 50. sikksakk
 51. simplifisere
 52. simulant
 53. simulator
 54. simulere
 55. simultan
 56. sinekyre
 57. singularitet
 58. singulær
 59. sinus
 60. sirkulasjon
 61. sirkulere
 62. sirkulære
 63. sitat
 64. sitere
 65. sivil
 66. sivil kurasje
 67. sivilist
 68. sjalte
 69. sjargong
 70. sjarlatan
 71. sjekke
 72. sjenanse
 73. sjenere
 74. sjikane
 75. sjikt
 76. sjokk
 77. sjokkere
 78. sjåvinisme
 79. skabelon – skikkelse
 80. skaberakk
 81. skaberakk – (spøkefullt)
 82. skaberakk – teppe
 83. skabilken
 84. skala – gradinndeling
 85. skalerbar
 86. skalere
 87. skalte og valte
 88. skandale
 89. skeptiker
 90. skeptisk
 91. skjerm
 92. skjerm – beskyttelse
 93. skjerv
 94. skjærmyssel
 95. skjønnånd – litteratur
 96. skjørlevnet
 97. skokk
 98. skolier
 99. skranke
 100. skrin
 101. skruppel
 102. slabberas
 103. slendrian
 104. slibrig
 105. sløyfe
 106. smedeskrift
 107. snitt – glass
 108. snobb
 109. soaré
 110. sofisme
 111. soignere
 112. solid
 113. solidarisk
 114. solitær
 115. solitær – diamant
 116. solitær – spill
 117. solitær – tre
 118. somatisk
 119. sonal
 120. sonde
 121. sone
 122. sonor
 123. sortere
 124. sosiabel
 125. sosietet
 126. spandere
 127. spektakulær
 128. spesial
 129. spesialisere
 130. spesifikasjon
 131. spesifisere
 132. spesimen
 133. spillfekteri
 134. spiral
 135. spirituell
 136. spissborger
 137. spital
 138. spolere
 139. sponsor
 140. spontan
 141. spor
 142. sporadisk
 143. spuns
 144. spuns – i planke
 145. spuns – i tøy
 146. spuns – tretapp
 147. spuns – tønnehull
 148. stabil
 149. stabilisere
 150. stagnasjon
 151. standard
 152. stasjon
 153. stasjonær
 154. statare
 155. statarisk
 156. stativ
 157. statuere
 158. statur
 159. statutt
 160. stenograf
 161. stereotypi
 162. steril – gold
 163. stigmatisere
 164. stikkprøve
 165. stil
 166. stil – språklig
 167. stimulere
 168. stipulere
 169. stodder
 170. stoff
 171. strabas
 172. stratenrøver
 173. stratus
 174. stringens
 175. struktur
 176. stråle
 177. stråmann
 178. stuasje
 179. studentikos
 180. studio
 181. studio – Arbeidsrom for musikere
 182. studio – Filmatelier
 183. studio – for radio- og fjernsynssending
 184. stymper
 185. subakvatisk
 186. subjektiv
 187. subordinasjon
 188. subsidiær
 189. subskribere
 190. substans
 191. substansiell
 192. substituere
 193. substitutt
 194. substrat
 195. subtil
 196. subvensjon
 197. subversiv
 198. suggerere
 199. sukkulens
 200. suksedere
 201. suksesjon
 202. suksesjon – følgerekke
 203. suksessiv
 204. summarisk
 205. suppleant
 206. supplement
 207. supplere
 208. supplikant
 209. supponere
 210. supprimere
 211. surrogat
 212. susceptibel
 213. suspekt
 214. sutenere
 215. suvenir
 216. svada
 217. svesisme
 218. syklisk
 219. sylinder
 220. symmetrisk
 221. sympati
 222. sympatisere med
 223. sympatisk
 224. symptomatisk
 225. synekdoke
 226. synergi
 227. synkron
 228. synopsis
 229. syntese
 230. system.