Fremmedord

Fremmedord, ord fra et fremmed språk som har beholdt trekk ved dette språkets struktur og ikke er blitt tilpasset språket det er lånt inn i fullt ut.. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Børge Nordbø

Redaktør

Erik Bolstad

Inneholder 3570 artikler:

A

 1. ab
 2. ab – handelsspråk
 3. ab – hebraisk 'far'
 4. abakus
 5. abalienasjon
 6. abdikasjon
 7. abduksjon
 8. abdusere
 9. abecedarius
 10. aber
 11. aberrant
 12. abiturient
 13. abjekt
 14. abjunksjon
 15. ablaktasjon
 16. ablegøyer
 17. abnegasjon
 18. abnorm
 19. abnormal
 20. abominabel
 21. abondere
 22. abonnement
 23. abonnent
 24. abonnere
 25. abordere
 26. abortere
 27. abrogere
 28. abrupt
 29. absens
 30. absent
 31. absentasjon
 32. absentere seg
 33. absolvere
 34. absorbent
 35. absorbere
 36. abstinent
 37. abstrahere
 38. abstrakt
 39. abstrudere
 40. abstrus
 41. absurd
 42. absurdisme
 43. absurditet
 44. absurdum
 45. adagiarius
 46. adagiologi
 47. adaptere
 48. adaptiv
 49. addendum
 50. addibilitet
 51. addisjonell
 52. additament
 53. ade
 54. adekvat
 55. adelfisme
 56. adenoid
 57. adept
 58. adherens
 59. adherent
 60. adhortasjon
 61. adiafan
 62. adipidere
 63. adipøs
 64. adjisere
 65. adjungere
 66. adjurasjon
 67. adjustere
 68. adjø
 69. administrasjon
 70. administrativ
 71. administrator
 72. administratorium
 73. administrere
 74. admirabel
 75. admirasjon
 76. admisjon
 77. admissibel
 78. admittatur
 79. admittere
 80. admonere
 81. admonisjon
 82. adonnere
 83. adorabel
 84. adornere
 85. adressant
 86. adressat
 87. adresse
 88. adrett
 89. adsorpsjon
 90. adstadig
 91. adstringere
 92. adulasjon
 93. adulator
 94. adult
 95. adulter
 96. adulterasjon
 97. adulterium
 98. adumbrasjon
 99. adusere
 100. adversitet
 101. advis
 102. advisere
 103. advokatorisk
 104. adynami
 105. aerobat
 106. aerobatikk
 107. aeromobil
 108. affabel
 109. affeksjon
 110. affeksjonsverdi
 111. affektasjon
 112. affektert
 113. affektiv
 114. affinal
 115. affisere
 116. affliksjon
 117. affrontere
 118. affusjon
 119. affære
 120. afilantrop
 121. aflogistisk
 122. afobi
 123. afon
 124. afori
 125. aforisme
 126. aforistiker
 127. aforistisk
 128. agatologi
 129. agenda
 130. agens
 131. agere
 132. agglomerat
 133. agglomerere
 134. agglutinere
 135. aggravasjon
 136. aggregasjon
 137. aggressiv
 138. aggressivitet
 139. aggressor
 140. agil
 141. agilitet
 142. agitatorisk
 143. agnoscere
 144. agnosi
 145. agonist
 146. agonist – egentlig
 147. agonistikere
 148. agonistikk
 149. agreabel
 150. agreere
 151. agrement
 152. agrikultur
 153. agyni
 154. ah
 155. aimabel
 156. ajourføre
 157. ajournement
 158. ajustoir
 159. akademiker
 160. akademisk
 161. akardi
 162. akatafasi
 163. akatalektisk
 164. akefal
 165. akklamasjon
 166. akklamere
 167. akkolade
 168. akkommodabel
 169. akkommodant
 170. akkommodement
 171. akkommodere
 172. akkreditere
 173. akkreditør
 174. akkumulasjon
 175. akkurat
 176. akkuratesse
 177. akkusator
 178. akkusere
 179. akkviescere
 180. akkvisisjon
 181. akkvisitør
 182. aklastisk
 183. akmatisk
 184. akribi
 185. akrisi
 186. akroamatisk
 187. akroamatisk bevis
 188. akroamatisk metode
 189. akronym
 190. akrosofi
 191. akrotisme
 192. akselerator
 193. akselerere
 194. aksentuasjon
 195. aksentuere
 196. akseptabel
 197. akseptant
 198. akseptere
 199. akseptibilitet
 200. aksess
 201. aksessibel
 202. aksessorier
 203. aksial
 204. aksidens
 205. aksidentell
 206. aksiomatisk
 207. aksjon
 208. aksjonere
 209. aksjonist
 210. aksjonær
 211. akt
 212. akt – handling
 213. aktivere
 214. aktivist
 215. aktivitet
 216. aktualiter
 217. aktuell
 218. aktør
 219. akutt
 220. akvarist
 221. alamodisk
 222. alarm
 223. alarm – apparat
 224. alarm – varselsignal
 225. aleksandrinsk
 226. alert
 227. alfons
 228. alfonseri
 229. alias
 230. alibi
 231. alienasjon
 232. alienasjon – fremmedgjøring
 233. alienasjon – psykologi
 234. alimentasjon
 235. alimenter
 236. alimentær
 237. alkoholisere
 238. allegori
 239. alliere
 240. alliert
 241. allikere
 242. allitterere
 243. allodoksi
 244. allogen
 245. allograf
 246. allokere
 247. allokton
 248. allolali
 249. allongere
 250. allonym
 251. allotria
 252. allouere
 253. alludere
 254. allusjon
 255. allusorisk
 256. almisse
 257. alogi
 258. alogisk
 259. alterasjon
 260. alterere
 261. alternasjon
 262. alternasjon – matematikk
 263. alternat
 264. alternativ
 265. alternere
 266. alumn
 267. amabilitet
 268. amalgamering
 269. amatør
 270. ambidekster
 271. ambiguitet
 272. ambisiøs
 273. ambisjon
 274. ambivalens
 275. ambivalent
 276. ambrosisk
 277. ambulant
 278. ambulatorisk
 279. ambulere
 280. ameliorasjon
 281. ametri
 282. amfiatlantisk
 283. amfiboli
 284. amfiguri
 285. amoralsk
 286. amorf
 287. amorøs
 288. ampelografi
 289. ampelurgi
 290. amplifikasjon
 291. anabatisk
 292. anagog
 293. anagogisk
 294. anaklase
 295. anakronisme
 296. anakronistisk
 297. analektisk
 298. analemmatisk
 299. analeptisk
 300. analfabet
 301. analfabetisk
 302. analogi
 303. analogisk
 304. analyse
 305. analysere
 306. analytiker
 307. analytisk
 308. anamorfisk
 309. anamorfose
 310. anandrisk
 311. anaproselytt
 312. anbelange
 313. andinsk
 314. androfag
 315. androide
 316. anglisere
 317. anglofili
 318. anglofobi
 319. anglomani
 320. animal
 321. animalier
 322. animalsk
 323. animasjon
 324. animere
 325. animert
 326. animositet
 327. anisomorfi
 328. ankus
 329. ankylometer
 330. anløping
 331. annektere
 332. annihilasjon
 333. anniversarium
 334. annotasjon
 335. annullere
 336. anomali
 337. anonym
 338. anonymisere
 339. anonymitet
 340. anonymus
 341. anorganisk
 342. anormal
 343. anretning
 344. anslag – bevilgning
 345. anslag – hemmelig plan
 346. anslag – løs forhåndsberegning
 347. anslag – reaksjon
 348. anslag – treff
 349. anstand
 350. anstendig
 351. anstendighet
 352. antagonisme
 353. antagonist
 354. antagonist – stoff som motvirker
 355. antecedens
 356. antecedere
 357. antedatere
 358. antediluvial
 359. antelapsarisk
 360. antenat
 361. anteposisjon
 362. anteriora
 363. antesipasjon
 364. antevenere
 365. antichambrere
 366. antiklimaks
 367. antikronisme
 368. antiktoner
 369. antikvar
 370. antikvariat
 371. antikvarisk
 372. antikvert
 373. antimetatese
 374. antipatetisk
 375. antipati
 376. antipoder
 377. antisipasjon
 378. antisosial
 379. antistase
 380. antitypi
 381. antoiker
 382. antonym
 383. antropofag
 384. antropogenese
 385. antropografi
 386. antropoid
 387. antropomorf
 388. aparte
 389. apatisk
 390. apeks – spiss topp
 391. apiri – uendelighet
 392. apiri – uerfarenhet
 393. aplomb
 394. aplomb – musikk
 395. apokalyptiker
 396. apokalyptisk
 397. apokryf
 398. apologetisk
 399. apologisere
 400. apologisme
 401. apologist
 402. apomekometer
 403. apori
 404. apostel – forkjemper
 405. apostille
 406. apparens
 407. apparisjon
 408. appartement
 409. appell
 410. appell – fart og sikkerhet
 411. appell – tiltrekning
 412. appell – å appellere
 413. appellere
 414. appendiks
 415. appersipere
 416. appertinenser
 417. applaus
 418. applikasjon
 419. applikasjon – broderi av lapper
 420. applikator
 421. applikere
 422. applisere
 423. apprehensjon
 424. appresiasjon
 425. appresiasjon – verdiøkning
 426. appresiasjon – verdsettelse
 427. approfondere
 428. apropos
 429. aptere
 430. arabesk
 431. arbiter
 432. arbitrere
 433. arbitrær
 434. arborator
 435. arborist
 436. ardent
 437. ardør
 438. arena
 439. aretologi
 440. argumentasjon
 441. argumentere
 442. argutere
 443. aristofanisk
 444. aristokrat
 445. aristokratisk
 446. aristokratisme
 447. arkadisk
 448. arkaisk
 449. arkana
 450. arketyp
 451. arketyp – urform
 452. arketypisk
 453. arkitektonisk
 454. arkivere
 455. armamentarium
 456. armarium
 457. armere
 458. armipotens
 459. armistice
 460. aromatisk
 461. arrangement
 462. arrivere
 463. arrivisme
 464. arroganse
 465. arrondere
 466. artifisiell
 467. artikkel – avsnitt, paragraf
 468. artikkel – salgsgjenstand
 469. artikkel – skriftstykke
 470. artikulasjon
 471. artikulere
 472. artist
 473. artisteri
 474. artropod
 475. aseksual
 476. asket
 477. askribere
 478. asomatisk
 479. asosial
 480. aspergere
 481. aspirant
 482. aspirasjon
 483. aspirere
 484. assistanse
 485. assortere
 486. assosiabel
 487. assosiasjon
 488. assosiere
 489. astral
 490. astrati
 491. astrolatri
 492. asylant
 493. asympati
 494. atelier
 495. atletisk
 496. atletomani
 497. atoksisk
 498. attakk
 499. attenuasjon
 500. atterrere
 501. attestant
 502. attestasjon
 503. attestere
 504. attisk
 505. attityde
 506. attityde – innstilling
 507. attityde – kroppsstilling
 508. attraksjon
 509. attraksjon – fysikk
 510. attrapp
 511. attrappere
 512. attribuere
 513. attributiv
 514. attributt
 515. attrisjon
 516. attrisjon – teologi
 517. atypi
 518. atypisk
 519. audiens
 520. auditorium
 521. augmentasjon
 522. auksilier
 523. autodafé – bokbrenning
 524. autodidakt
 525. autodynamisk
 526. autogen
 527. autograf
 528. autokrat
 529. autokton
 530. autolatri
 531. autonym
 532. autonym – eget navn
 533. autonym – ord som tildeles en klasse
 534. autor
 535. autorisasjon
 536. autorisere
 537. autoritativ
 538. autoteli
 539. autumnal
 540. avansement
 541. avansere
 542. aversjon
 543. aversjonalsum
 544. avertere
 545. avertissement
 546. aviatikk
 547. avid
 548. avifauna
 549. avindskjold
 550. avokasjon
 551. avuere
 552. avulsjon

B

 1. Bar – sønn
 2. babling – tullprat
 3. bagatell
 4. bagatellisere
 5. baguette
 6. bai
 7. bajas
 8. bakkant
 9. bakkantisk
 10. bakse
 11. bakse – flytte med håndkraft
 12. bakse – kjempe
 13. balanse – balansehjul
 14. balanse – likevekt
 15. balanse – vektstang
 16. ballade – spetakkel
 17. ballhornisere
 18. ballistisk
 19. ballotere
 20. balstyrig
 21. banal
 22. banalisere
 23. banalitet
 24. bande – flokk
 25. banditt
 26. bankett
 27. bankett – del av veibane
 28. bankett – festmåltid
 29. barattere
 30. barbar
 31. barbari
 32. barbarisere
 33. barbarisk
 34. barbarisme
 35. bardus
 36. barytymi
 37. bas
 38. basal
 39. basar
 40. base
 41. basere
 42. basis
 43. basseng
 44. basseng – Kunstig vanndam
 45. basseralle
 46. basta
 47. bastant
 48. batalje
 49. batos
 50. baun
 51. bekreftelse
 52. belletrist
 53. belletristikk,
 54. benauet
 55. benefaktor
 56. bengel
 57. bentonisk
 58. beramme
 59. berme
 60. berse
 61. beskikkelse
 62. best
 63. bestialitet
 64. bestikk
 65. bestikk – instrumenter
 66. besyv
 67. biartikulert
 68. bibliofil
 69. bibliofili
 70. bibliolatri
 71. bibliomani
 72. bibliomanti
 73. bibliometri
 74. biblioterapi
 75. bidaktylus
 76. bierhane
 77. biform
 78. bifrons
 79. bigott
 80. billet – seddel
 81. billett
 82. bimedial
 83. bimorfisk
 84. binær
 85. biograf
 86. biografisk
 87. bionikk
 88. biped
 89. bipolar – to ytterligheter
 90. bisarr
 91. bisentrisk
 92. bislåperske
 93. bissekremmer
 94. bivåne
 95. blakkert
 96. blamabel
 97. blamasje
 98. blamere
 99. blasert
 100. blendverk
 101. blondine
 102. bohem
 103. bom – ikke treff
 104. bombast
 105. bomme – låne
 106. bommen
 107. bommert
 108. boms
 109. bon – godt
 110. bongbong
 111. bonifikasjon
 112. bonsens
 113. bonvivant
 114. borg – kreditt
 115. bornert
 116. borteskamotere
 117. bovin
 118. brakylogi
 119. brander – vits
 120. bravade
 121. brife
 122. brifing
 123. brigand
 124. briljans
 125. briljere
 126. broiler – ung stjerne
 127. bruk
 128. brunett
 129. brutal
 130. brutalisere
 131. budoar
 132. buffer
 133. bufferstat
 134. bukolisk
 135. bule – bevertningssted
 136. bulevard
 137. bullbiter
 138. bulletin
 139. bumle
 140. bundsforvandt
 141. bursjoasi
 142. buse
 143. business
 144. buskagitasjon
 145. butelje
 146. butler
 147. byrå
 148. byråkrat
 149. bølle
 150. bønhas
 151. børs – felles kasse
 152. børstebinder
 153. bøs
 154. bøsse

D

 1. Den evige stad
 2. Donnerwetter
 3. dandere
 4. dandy
 5. dandyisme
 6. dank
 7. danoman
 8. danomani
 9. dansant
 10. darband
 11. dass
 12. datere
 13. dato
 14. davit
 15. debauchere
 16. deblokkere
 17. debut
 18. debutant
 19. debutere
 20. decepsjon
 21. decernent
 22. decerpsjon
 23. decesjon
 24. dedikasjon
 25. dedikere
 26. dedisere
 27. deduksjon
 28. deduktiv
 29. defavorabel
 30. defekt
 31. defekt – mangel
 32. defekt – mangelfull
 33. defendere
 34. defensiv
 35. defensjon
 36. deficient
 37. defigurasjon
 38. defigurere
 39. definere
 40. definitiv
 41. definitorisk
 42. deform
 43. deformasjon
 44. deformere
 45. defraudasjon
 46. degenerere
 47. deger
 48. degradering
 49. degresjon
 50. dehumanisere
 51. dejurere
 52. dekadanse
 53. dekapitasjon
 54. dekapitere
 55. deklamator
 56. deklamatorisk
 57. deklamere
 58. deklarasjon – erklæring
 59. deklarere
 60. deklassere
 61. deklinabel
 62. deklinere
 63. dekode
 64. dekolletasje
 65. dekolletert
 66. dekolorasjon
 67. dekolorere
 68. dekorasjon – utmerkelse
 69. dekorum
 70. dekreditere
 71. dekrement – matematikk
 72. dekret
 73. dekretere
 74. deksiografi
 75. dekstral
 76. dekupere
 77. delegat
 78. delegere
 79. delegert
 80. delektabel
 81. delektasjon
 82. delektere
 83. deliberasjon
 84. deliberere
 85. delikat
 86. delikt
 87. delikvescere
 88. delimitere
 89. delineasjon
 90. delinkvent
 91. deludere
 92. delusjon
 93. delusorisk
 94. demagog
 95. demagog – folkeleder
 96. demagog – manipulator
 97. demagogi
 98. demagogisk
 99. demarkasjon
 100. demaskere
 101. dementere
 102. dementi
 103. demeritere
 104. demisjon
 105. demonisk
 106. demonstrabel
 107. demonstrant
 108. demonstrator
 109. demonstratør
 110. demonstrere
 111. demonstrere – Vise
 112. demonstrere – forklare
 113. demontere
 114. demontere – ta fra hverandre
 115. demoskopi
 116. denaturalisere
 117. dendrittisk
 118. dental
 119. dental – tann-
 120. dentelert
 121. dependens
 122. dependent
 123. dependere
 124. depensatorisk
 125. depensere
 126. depilere
 127. deplantasjon
 128. deplasere
 129. deplorabel
 130. deplorere
 131. deponere
 132. deponi
 133. depopulasjon
 134. depopulere
 135. depositar
 136. depositum
 137. depossedere
 138. depossesjon
 139. depot – forsyningslager
 140. depravasjon
 141. depravere
 142. depressiv
 143. depressivitet
 144. deprimere
 145. deprimert
 146. deprivasjon
 147. deprivatisere
 148. deprivere
 149. depurgasjon
 150. depurgere
 151. deputasjon
 152. deputert
 153. derangere
 154. derivasjon
 155. derivativ
 156. deroutere
 157. desapprobasjon
 158. desavuere
 159. desegregasjon
 160. desertør
 161. desiderabel
 162. desideratum
 163. desidere
 164. desidere – avgi desisjon om
 165. desidere – avgjøre
 166. desiderium
 167. desidert
 168. designasjon
 169. designativ
 170. designer
 171. designere
 172. desillusjon
 173. desimasjon
 174. desinformasjon
 175. desinteressere
 176. desisiv
 177. deskripsjon
 178. desorganisasjon
 179. desorientere
 180. desperado
 181. desperasjon
 182. desperat
 183. despot
 184. despotisk
 185. dessein
 186. dessin
 187. dessinere
 188. destinasjon
 189. destinere
 190. destituere
 191. destituert
 192. destitusjon
 193. destruere
 194. destruksjon
 195. destruktibilitet
 196. destruktiv
 197. desudasjon
 198. desultorisk
 199. detalj
 200. detalj – handelsfag
 201. detaljere
 202. detaljert
 203. detektere
 204. detensjon
 205. deteriorasjon
 206. deteriorere
 207. determinabel
 208. determinasjon
 209. determinativ
 210. determinere
 211. detestabel
 212. detestere
 213. detonere
 214. detriment
 215. detronisere
 216. detronisering, detronisasjon
 217. deuterogami
 218. deuterogamist
 219. devastasjon
 220. devestere
 221. devestitur
 222. deviere
 223. devolutiv
 224. devolvere
 225. devovere
 226. diadrom
 227. diafan
 228. diagnostisere
 229. diagram
 230. diaklastisk
 231. diakrise
 232. dialektologi
 233. dialog
 234. dianoetisk
 235. diaporese
 236. diasyrm
 237. diaterman
 238. didaktisk
 239. diegese
 240. diegetisk
 241. diehard
 242. diffamasjon
 243. differanse
 244. differensiasjon
 245. differensiere
 246. different
 247. differere
 248. difficil
 249. diffluens
 250. diffluent
 251. diffluere
 252. difform
 253. difformitet
 254. diffus
 255. digestibel
 256. dignitar
 257. dignitet
 258. digonisk
 259. digresjon
 260. dikkedarer
 261. dikokkisk
 262. dikotom
 263. dikotomi
 264. diksjon
 265. diktamen
 266. diktat
 267. diktatorisk
 268. diktere
 269. dilatabel
 270. dilatorisk
 271. dilettant
 272. dilettantere
 273. dilettantisme, dilettanteri
 274. diluvial
 275. dimensjon
 276. dimensjonal
 277. dimensjonere
 278. diminuere
 279. dimisjon
 280. dinere
 281. dingeldangel
 282. dings
 283. diplomat – figurativ betydning
 284. diplomatarisk
 285. diplomatisk
 286. direksjon
 287. direkte
 288. direktiv
 289. direktivitet
 290. direktrise
 291. direktrise – kvinnelig direktør
 292. dirigent – Møteleder
 293. disengasjement
 294. disfavør
 295. disharmonere
 296. disiplin – Vitenskapsgren
 297. disiplin – orden
 298. disiplinere
 299. disiplinær
 300. disjungere
 301. diskografi
 302. diskontinuerlig
 303. diskontinuitet
 304. diskordans
 305. diskordant
 306. diskreditere
 307. diskrepans
 308. diskrepant
 309. diskresjon
 310. diskret
 311. diskré
 312. diskusjon
 313. diskutabel
 314. diskutere
 315. dislokasjon
 316. dislokere
 317. disparat
 318. dispensasjon
 319. dispenser
 320. dispensere
 321. dispensere – frita
 322. displantasjon
 323. display
 324. disponent
 325. disponere
 326. disponibel
 327. disposisjon – ordning
 328. disproporsjon
 329. disproporsjonal
 330. disproporsjonalitet
 331. disputabel
 332. disputt
 333. disreputasjon
 334. dissens
 335. dissentere
 336. dissertasjon
 337. dissidentisme
 338. dissidere
 339. dissimilere
 340. dissimulere
 341. dissipasjon
 342. dissipasjon – teknikk
 343. dissipere
 344. dissolubel
 345. dissolubilitet
 346. dissolusjon
 347. dissolvere
 348. dissosiativ
 349. distanse
 350. distendere
 351. distensjon
 352. distikisk
 353. distingvere
 354. distingvert
 355. distinksjon
 356. distinksjon – atskillelse
 357. distinkt
 358. distrahere
 359. distraksjon
 360. distribuere
 361. distributør
 362. distrikt – landlig område
 363. distré
 364. disyllab
 365. ditt og datt
 366. ditto
 367. dittografi
 368. dityrambisk
 369. diva – kvinnelig kunstner
 370. divergens
 371. divergent
 372. divergere
 373. divers
 374. diverse
 375. diversifikasjon
 376. diversifisere
 377. diversitet
 378. divertissement
 379. divinere
 380. dogmatiker
 381. dokimasi
 382. dokimologi
 383. doktrinarisme
 384. doktrine
 385. doktrinær
 386. dokument
 387. dokumentere
 388. domene
 389. domene – område
 390. domestikk – tjener
 391. dominans
 392. dominant
 393. dominere
 394. domptør
 395. donasjon
 396. donatar
 397. donatbommert
 398. donator – giver
 399. donere
 400. dont
 401. dorme
 402. dosere – foreskrive dose
 403. dosmer
 404. dotal
 405. dragoman
 406. dravat
 407. drenke
 408. drillkorps
 409. drive-in
 410. drop-in
 411. dubiosa
 412. dubiøs
 413. dublere
 414. dublett
 415. dublé
 416. duell – konkurranse mellom to
 417. duellant
 418. duellere
 419. duenna
 420. duks
 421. dummy
 422. dumrian
 423. dunk
 424. duo
 425. dupere
 426. duplikasjon
 427. duplikat
 428. duplisere
 429. durabel
 430. durkdreven
 431. dus – mild
 432. dus – si du
 433. dusement
 434. dusør
 435. dyade
 436. dynamisk
 437. dynast
 438. dynasti
 439. dynastisk
 440. dysfemi
 441. dåse – eske
 442. dødelade
 443. døgenikt

E

 1. echappere
 2. edisjon
 3. edukand
 4. edukasjon
 5. edukt
 6. efemer
 7. effasere seg
 8. effekt
 9. effekt – virkning
 10. effekter
 11. effektiv
 12. effektivisere
 13. effektivitet
 14. effektuere
 15. effilere
 16. effisiens
 17. effisient
 18. egal
 19. egalisere
 20. egalitet
 21. egalitær
 22. egoist
 23. egoistisk
 24. egosentrisitet
 25. egosentrisk
 26. egotisme
 27. eisenfresser
 28. ejisere
 29. ekkogram
 30. eklatant
 31. eklektisk
 32. ekorsjere
 33. ekpyrose
 34. eksakt
 35. eksaltert
 36. eksegetisk
 37. eksellense
 38. eksellent
 39. eksellere
 40. eksempel
 41. eksemplar
 42. eksemplarisk
 43. eksemplaritet
 44. eksemplifikasjon
 45. eksemplifisere
 46. eksentrisitet
 47. eksentrisitet – originalitet
 48. eksentrisk
 49. eksepsjonell
 50. ekserpere
 51. ekserpt
 52. eksess
 53. eksessiv
 54. eksfoliering
 55. ekshalere
 56. eksigens
 57. eksigere
 58. eksistens
 59. eksistensiell
 60. eksistent
 61. eksistere
 62. eksitabel
 63. eksitasjon
 64. ekskavasjon
 65. ekskavere
 66. eksklamasjon
 67. ekskludere
 68. eksklusiv
 69. eksklusiv(e)
 70. eksklusivitet
 71. ekskulpabel
 72. ekskulpasjon
 73. ekskulpere
 74. ekskurs
 75. ekskursjon
 76. ekskvisitt
 77. eksorbitans
 78. eksorbitant
 79. eksorbitere
 80. eksoterisk
 81. eksotisk
 82. eksotisme
 83. ekspandere
 84. ekspansiv
 85. ekspatriasjon
 86. ekspatriere
 87. ekspatriere seg
 88. ekspedere
 89. ekspedient
 90. ekspedisjon
 91. ekspedisjon – Det å ekspedere
 92. ekspedisjon – forretningsavdeling
 93. ekspedisjon – større reise
 94. ekspeditt
 95. ekspektanse
 96. ekspektant
 97. ekspendere
 98. eksperimentator
 99. eksperimentell
 100. eksperimentere
 101. ekspert
 102. ekspertise
 103. ekspilasjon
 104. ekspirasjon
 105. eksplanatorisk
 106. ekspletiv
 107. eksplikasjon
 108. eksplikere, eksplisere
 109. eksplisitt
 110. eksplisitt – matematikk
 111. eksploatere
 112. eksploatering
 113. eksplorere
 114. ekspolere
 115. eksponent
 116. eksponentiell
 117. eksponere
 118. eksposisjon
 119. eksposisjon – fremstilling
 120. eksposisjon – musikk
 121. eksposé
 122. ekspresjon
 123. ekspress
 124. ekspressiv
 125. ekspulsiv
 126. ekspulsjon
 127. ekspurgasjon
 128. ekspurgere
 129. ekstemporal
 130. ekstemporere
 131. ekstendere
 132. ekstensibel
 133. ekstensibilitet
 134. ekstensitet
 135. ekstensiv
 136. eksteriør
 137. ekstern
 138. eksternalisere
 139. ekstorkvere
 140. ekstorsjon
 141. ekstra
 142. ekstrahere
 143. ekstraksjon
 144. ekstrakt – utdrag
 145. ekstraktiv
 146. ekstraordinær
 147. ekstravaganse
 148. ekstravagant
 149. ekstrem
 150. ekstremer
 151. ekstremisme
 152. ekstremist
 153. ekstremistisk
 154. ekstuberans
 155. eksuberant
 156. eksultasjon
 157. ekvestrisk
 158. ekvidistant
 159. ekvilibrisme
 160. ekvilibristisk
 161. ekvilibrium
 162. ekvipere
 163. ekvipollens
 164. ekvipollent
 165. ekvivalere
 166. ekvivokk
 167. elaborasjon
 168. elastisitet – spenstighet
 169. eleganse
 170. elegant
 171. eleksjon
 172. elektor
 173. elektoral
 174. elektorat
 175. elektrisere – overført betydning
 176. element – grunnbestanddel
 177. elementær
 178. elevere
 179. elevert
 180. elidere
 181. eligere
 182. eligibel
 183. eligibilitet
 184. eliksir
 185. elitær
 186. elokasjon
 187. elokere
 188. elokusjon
 189. elokvens
 190. elokvent
 191. elongere
 192. eludere
 193. elusiv
 194. elusorisk
 195. elyseisk
 196. emansipasjon – 2
 197. emansipert
 198. embonpoint
 199. emendasjon
 200. emergens – oppkomling
 201. emergere
 202. emeritere
 203. emigrasjon
 204. emigrere
 205. eminense
 206. eminent
 207. emirat
 208. emittans
 209. emittere – utstede
 210. emploi
 211. emporium
 212. empyrose
 213. emunitas
 214. enallage
 215. encyklopedisk
 216. endemisme
 217. endonym
 218. endrektig
 219. enervere
 220. engasjement
 221. engasjere
 222. engasjere seg
 223. engasjerende
 224. engasjert
 225. enigma
 226. enigmatisk
 227. enkrati
 228. enorm
 229. enormitet
 230. ensretting
 231. entledige
 232. entreprise
 233. entré
 234. entusiasme
 235. entusiast
 236. entusiastisk
 237. enunsiasjon
 238. enunsiere
 239. epagoge
 240. epibiontisk – zoologi
 241. epimenier
 242. episodisk
 243. epistolarisk
 244. epitome
 245. eradikasjon
 246. eradikere
 247. ergasterium
 248. ergastulum
 249. ergo
 250. ergonomisk
 251. ergotere
 252. ergotør
 253. erigere
 254. eristikk
 255. erlegge
 256. erosiv
 257. erotika
 258. erratisk
 259. erubescens
 260. erudisjon
 261. eskalere
 262. eskamotasje
 263. eskamotere
 264. eskamotør
 265. eskapade
 266. esoteriker
 267. esoterisk
 268. essensiell
 269. estimabel
 270. estimasjon
 271. estime
 272. estimere
 273. etablere
 274. etablerer
 275. etablissement
 276. etalasje
 277. etalere
 278. etappe
 279. etappe – delstrekning
 280. eterisk
 281. eternitet
 282. etikette
 283. etui
 284. eufemisme
 285. eufoni
 286. eufonisk
 287. eufuist
 288. euglenoid
 289. eukrasi
 290. eurytmisk
 291. eustasi
 292. eutymi
 293. evaporabel
 294. evaporasjon
 295. evaporere
 296. evasiv
 297. evasjon
 298. evenement
 299. event
 300. eventualitet
 301. eventuell
 302. eventuelt
 303. evers
 304. eversiv
 305. eversjon
 306. evidens
 307. evident
 308. evokabel
 309. evokasjon
 310. evokere
 311. evolvere
 312. evre
 313. exlex
 314. exuberans

F

 1. fabrikant
 2. fabrikasjon
 3. fabrikat
 4. fabrikkere
 5. fabula
 6. fabulant
 7. fabulist
 8. fadese
 9. fagotrof
 10. faible
 11. faiblesse
 12. fair play
 13. fakter
 14. faktor
 15. faktor – bestanddel
 16. faktotum
 17. faktum
 18. fakultativ
 19. fallibel
 20. fallibilitet
 21. fallos
 22. falsifikasjon
 23. falsifikasjon – forfalskning
 24. falsifikat
 25. falsifikator
 26. familiaritet
 27. familiær
 28. famøs
 29. fan
 30. fanatiker
 31. fanatisk
 32. fanatisme
 33. fancy
 34. fanerisk
 35. fant
 36. fantasmagori – Fantasibilde
 37. fantasme
 38. fantast
 39. fantastisk
 40. fantom
 41. farm
 42. fascikkel
 43. fascinasjon
 44. fascinere
 45. fase
 46. fasil
 47. fasilitet
 48. fasit
 49. fasjonabel
 50. fasong
 51. fastidiøs
 52. fatal
 53. fatalitet
 54. faut – bedrageri
 55. favorisere
 56. favoritt
 57. favør
 58. favør – Fordel
 59. favør – Gunst
 60. favør – handelsfag
 61. fazenda
 62. feinschmecker
 63. felt
 64. felt – Areal
 65. feminin
 66. feminisere
 67. fennofil
 68. fenomenal
 69. ferle
 70. ferm
 71. fervescere
 72. festivitas
 73. festivitet
 74. fetere
 75. fiasko
 76. fibel
 77. fidel
 78. fidus
 79. fiff
 80. fighter – Stridsmann
 81. figur
 82. figur – Anskuelig illustrasjon
 83. figur – Menneskekroppens form
 84. figur – uttrykk
 85. figurasjon
 86. figurere
 87. figurlig
 88. fiks
 89. fiks – Flink
 90. fiks – elegant
 91. fiks – fast
 92. fiksjon – innbilning
 93. fiktiv
 94. filantrop
 95. filantropi
 96. filantropisk
 97. filiasjon
 98. filipine
 99. filister
 100. filisteri
 101. filleproletariat
 102. filogyn
 103. filolog
 104. filur
 105. filureri
 106. finalist
 107. finesse
 108. finesse – finhet
 109. fingere
 110. finish
 111. finkultur
 112. finte
 113. finte – fingert slag
 114. finte – spydig bemerkning
 115. finurlig
 116. fiol – flaske
 117. fisjonere
 118. flagrant
 119. flakong
 120. flanere
 121. flankere
 122. flanør
 123. flattere
 124. flau
 125. flekke
 126. fleksibel
 127. fleksibilitet
 128. flikke
 129. flitter
 130. flokking
 131. florentinsk
 132. florere
 133. florisant
 134. floskel
 135. flottenheimer
 136. fluktuasjon
 137. fluktuere
 138. flørt
 139. fokal
 140. fokusere
 141. fonasjon
 142. fond – bakgrunn
 143. fonisk
 144. forblommet
 145. forborgen
 146. forloren
 147. formalia
 148. formalist
 149. formalistisk
 150. formaliter
 151. formalitet
 152. formell
 153. formell – Som er bare form
 154. formell – Som følger vedtatte regler
 155. formell – i samsvar med formen(e)
 156. formidabel
 157. formular
 158. formulere
 159. forse
 160. forsere
 161. forsere – Tvinge gjennom
 162. forsere – Tyde (en kode)
 163. forsere – anspenne
 164. forsert
 165. forsett
 166. forskrivning
 167. forst
 168. forum – Der en sak hører hjemme
 169. forvalter
 170. forvanskning
 171. fotogen
 172. fotolytisk
 173. fragment
 174. fragmentarisk
 175. fragmentere
 176. fragrans
 177. fragrant
 178. fraksjon
 179. frankofil
 180. frankofob
 181. frappant
 182. frappere
 183. frapperende
 184. frase
 185. frase – talemåte uten innhold
 186. frase – uttrykk
 187. fraseologi
 188. fratern
 189. fraternisere
 190. fraternitet
 191. fraudasjon
 192. fraudulent
 193. frekvent
 194. frekventere
 195. fremmedord
 196. frenesi
 197. frenetisk
 198. friksjon – Uoverensstemmelse mellom mennesker
 199. frisere – det å legge noe flatt
 200. frivol
 201. fro
 202. frontal
 203. frottere
 204. fruentimmer
 205. frugal
 206. frugalitet
 207. frøken
 208. fuks
 209. fulminant
 210. fulminere
 211. fundamental
 212. fundamentere
 213. fundere
 214. fungere
 215. fungiform
 216. funke
 217. funksjon – virksomhet
 218. funksjonell
 219. funksjonere
 220. furnere
 221. furore
 222. furtiv
 223. fusentast
 224. fuske
 225. fuske – Gjøre dårlig arbeid
 226. fuske – Jukse
 227. fuske – Om motor
 228. fustasje
 229. futil
 230. futilitet
 231. futteral
 232. futurolog
 233. fyrabend
 234. fysiognosi
 235. fysisk
 236. fysisk – Sanselig ('fysisk kjærlighet')
 237. fysisk – Som føles
 238. fysisk – som angår fysikken

I

 1. Inferno
 2. ideal
 3. idealisere
 4. identifisere
 5. identifisering
 6. ideolog
 7. idiom
 8. idiotikon
 9. idol
 10. idyllisk
 11. ignoranse
 12. ignorant
 13. ignorere
 14. illegal
 15. illegitim
 16. illiberal
 17. illitterat
 18. illitterær
 19. illojal
 20. illojalitet
 21. illudere
 22. illuminere
 23. illusjonist
 24. illusorisk
 25. illustrativ
 26. illustre
 27. illustrere
 28. image
 29. imaginasjon
 30. imaginær
 31. imitere
 32. immaterialisere
 33. immateriell
 34. immigrant
 35. immigrasjon
 36. immigrere
 37. imminens – truende
 38. imminent
 39. immobil
 40. immortalisere
 41. impassabel
 42. impenetrabel
 43. imperfeksjon
 44. impertinens
 45. impertinent
 46. implementere
 47. implikasjon
 48. implisere
 49. implisert
 50. implisitt
 51. imponere
 52. imposant
 53. impost
 54. impresjon
 55. in suspenso
 56. inadekvat
 57. inappellabel
 58. inaugurasjon
 59. inaugurere
 60. incitament
 61. indefinabel
 62. indefinitt
 63. indeks – Register
 64. indifferent
 65. indignasjon
 66. indignert
 67. indikasjon
 68. indikere
 69. indirekte
 70. indiskresjon
 71. indiskret
 72. indisponert
 73. indisponibel
 74. indisputabel
 75. individualisere
 76. individuell
 77. indoktrinere
 78. indolens
 79. indologi
 80. induksjon
 81. ineffektiv
 82. inerti
 83. infallibel
 84. infallibilitet
 85. infam
 86. inferioritet
 87. infernalsk
 88. infiltrasjon
 89. infiltrere
 90. infleksibilitet
 91. influere
 92. informant
 93. informasjon
 94. informativ
 95. informere
 96. ingrediens
 97. inhalere
 98. inherens
 99. inherent
 100. inhibere
 101. inhibisjon
 102. inhibitorisk
 103. inhuman
 104. initiere
 105. inkapabel
 106. inkarnere
 107. inklinasjon
 108. inkludere
 109. inklusiv
 110. inklusiv(e)
 111. inklusjon
 112. inkognito
 113. inkoherent
 114. inkolentnavn
 115. inkompatibel
 116. inkompetanse
 117. inkompetent
 118. inkongruens
 119. inkongruent
 120. inkonsekvens
 121. inkonsekvent
 122. inkonsistens
 123. inkonsistent
 124. inkurie
 125. inkvisitorisk
 126. insider
 127. insinuant
 128. insinuasjon
 129. insinuere
 130. insistere
 131. inskripsjon
 132. insolent
 133. inspeksjon
 134. inspektorat
 135. inspektør
 136. inspirere
 137. inspisere
 138. installasjon
 139. installere
 140. installere – Anbringe
 141. installere – Legge inn
 142. installere – høytidelig
 143. instinktiv
 144. instituere
 145. instruere
 146. instruks
 147. instruksjon
 148. instruksjon – Det å instruere
 149. instruktør
 150. instrument
 151. instrumentell
 152. insubordinasjon
 153. insuffisiens
 154. insuffisient
 155. insulær
 156. insurgent
 157. insurgere
 158. insurreksjon
 159. integrasjon
 160. integrere
 161. integrerende
 162. integritet
 163. intellekt
 164. intellektuell
 165. intellektuelle
 166. intelligent
 167. intelligibel
 168. intendant
 169. intens
 170. intensiv
 171. intensivere
 172. interaktivitet
 173. intercedent
 174. intercedere
 175. intercity
 176. interdisiplinær
 177. interessent
 178. interim
 179. interimistisk
 180. interkontinental
 181. interlinear
 182. intermediær
 183. intermesso
 184. intern
 185. internasjonal
 186. interpret
 187. interpretere
 188. intervenere
 189. intim
 190. intimere
 191. intimidasjon
 192. intimidere
 193. intimitet
 194. intoleranse
 195. intolerant
 196. intransigent
 197. intrigant
 198. intrige – anslag
 199. intrikat
 200. introduksjon
 201. introdusere
 202. inundasjon
 203. invalid
 204. invalidisere
 205. invektiv
 206. invensjon
 207. inventar
 208. invitasjon
 209. invitere
 210. invitt
 211. invokasjon
 212. involvere
 213. irada
 214. ireniker
 215. irisere
 216. ironiker
 217. irrasjonell
 218. irreal
 219. irreell
 220. irregularitet
 221. irregulær
 222. irrelevans
 223. irrelevant
 224. irreligiøs
 225. irreparabel
 226. irritabel
 227. irritabel – dagligtale
 228. irritament
 229. irritasjon
 230. irritere
 231. isenkram
 232. isolering
 233. isomorf
 234. isotropi
 235. istme
 236. it – tiltrekningskraft
 237. item – enkelthet
 238. item – likeså
 239. iterant
 240. iterasjon
 241. iterere
 242. iterere – matematikk
 243. itinerarium

K

 1. Kapp – landform
 2. kabal
 3. kabal – komplott
 4. kabinettformat
 5. kadaver
 6. kadaverdisiplin
 7. kader
 8. kadusere
 9. kalabalikk
 10. kalamitet
 11. kalas
 12. kaleidoskopisk
 13. kalokagathi
 14. kalumni
 15. kameraderi
 16. kamerat
 17. kampanje
 18. kampanologi
 19. kampere
 20. kamuflasje
 21. kanalje
 22. kanban
 23. kandelaber
 24. kanister
 25. kanne – kar
 26. kanonisk
 27. kanossagang
 28. kantine
 29. kaos
 30. kaospilot
 31. kaotisk
 32. kapabel
 33. kapabilitet
 34. kapasitet – rom
 35. kapital – stor
 36. kapittel
 37. kapittel – avdeling
 38. kapitulere
 39. kapring
 40. kaprise
 41. kaprisiøs
 42. kaptatorisk
 43. kaptiøs
 44. kaputt
 45. karakter
 46. karakter – pedagogikk
 47. karakterisere
 48. karakteristikk
 49. karakteristikk – fremstilling
 50. karakteristikon
 51. karakteristisk
 52. karens
 53. karisma
 54. karismatisk
 55. karnøffel
 56. karnøfle
 57. kartell – oppfordring
 58. kartotek
 59. kasba
 60. kassabel
 61. kassere
 62. kastellan
 63. kasuell
 64. katabasis
 65. katabatisk
 66. kataklysme
 67. katastrofe
 68. kategorisk
 69. katzenjammer
 70. kaudervelsk
 71. kaustisk
 72. kavaler
 73. kavalkade
 74. kavere
 75. kaveringsmann
 76. kick-off – igangsetting
 77. kjendis
 78. kladd
 79. klassisistisk
 80. klassisk
 81. klenodie
 82. kleresi – samling
 83. klient
 84. klikk
 85. klimaks
 86. klimakterisk
 87. klisjé
 88. knebel
 89. knebel – bart
 90. knebel – kolv
 91. knebel – tøystykke
 92. knekt
 93. knekt – holder
 94. knekt – soldat
 95. knickerbocker
 96. knowhow
 97. koaksial
 98. koalisjon
 99. kobler – person
 100. kobleri
 101. kode
 102. kode – metode
 103. kode – regelverk
 104. kode – skriftsystem
 105. kodilje
 106. kogle
 107. koherens
 108. koinsidens
 109. koinsident
 110. koinsidere
 111. kokett
 112. kokettere
 113. koketteri
 114. kokotte
 115. kollaboratør
 116. kollaborere
 117. kollasjon – sammenstilling
 118. kollega
 119. kollegial
 120. kollegium
 121. kolleksjon
 122. kollektiv
 123. kolli
 124. koloni – samling
 125. kolonisasjon
 126. kolonist
 127. kolossal
 128. kombinasjon
 129. kombinasjon – sammenstilling
 130. kombinat
 131. kombinatorisk
 132. kombinere
 133. komfort
 134. komfortabel
 135. komitadsji
 136. kommandere
 137. kommensurabel
 138. kommentar – forklarende
 139. kommentere
 140. kommers
 141. kommerseråd
 142. kommersialisere
 143. kommissarisk
 144. kommittent
 145. kommittere
 146. kommunikant
 147. kommunisere
 148. kommutabel
 149. kompakt
 150. kompaktere
 151. komparabel
 152. kompendium
 153. kompensasjon
 154. kompensator
 155. kompensatorisk
 156. kompensere
 157. kompetanse
 158. kompetent
 159. kompilasjon
 160. kompilere
 161. kompleks
 162. kompleksitet
 163. komplement
 164. komplementær
 165. komplett
 166. komplettere
 167. komplikasjon
 168. kompliment
 169. komplimentere
 170. komplisere
 171. komposisjon
 172. kompositorisk
 173. kompound
 174. komprimere
 175. kompromiss
 176. kompromittere
 177. kompulsiv
 178. komputabel
 179. komputasjon
 180. kondemnere
 181. kondensere
 182. kondolanse
 183. kondolere
 184. konduite
 185. konduktiv
 186. konferanse
 187. konferere
 188. konfetti
 189. konfidensiell
 190. konfigurasjon
 191. konfirmere
 192. konfluere
 193. konfluks
 194. konform
 195. konformisme
 196. konformist
 197. konformistisk
 198. konformitet
 199. konfrontere
 200. konfundere
 201. konfus
 202. konfusjon – forvirring
 203. kongenial
 204. kongenital
 205. konisk
 206. konjektur
 207. konjugal
 208. konkludere
 209. konklusiv
 210. konklusjon
 211. konklusjon – slutning
 212. konkordant
 213. konkordie
 214. konkret
 215. konkretisere
 216. konkurranse
 217. konkurrent
 218. konkurrere
 219. konneksjon
 220. konnektiv
 221. konsedere
 222. konsekutiv
 223. konsekvent
 224. konsens
 225. konsentrat
 226. konsentrere
 227. konsept
 228. konseptualisering
 229. konservativ
 230. konservere
 231. konservering
 232. konsiderasjon
 233. konsipere
 234. konsis
 235. konsistens
 236. konskribere
 237. konsolidere
 238. konsorter
 239. konspirasjon
 240. konspirasjonsteori
 241. konspirere
 242. konstatere
 243. konstellasjon
 244. konsternasjon
 245. konsternere
 246. konstruere
 247. konstruksjon
 248. konstruktiv
 249. konsultativ
 250. konsultere
 251. konsumere
 252. kontaminere
 253. kontemplasjon
 254. kontemplativ
 255. kontemplere
 256. kontenanse
 257. kontinental
 258. kontingent
 259. kontinuasjon
 260. kontinuere
 261. kontra
 262. kontradiksjon
 263. kontrafei
 264. kontrafeier
 265. kontrahent
 266. kontrahere
 267. kontraktør
 268. kontrarevolusjon
 269. kontrarevolusjonær
 270. kontrast
 271. kontravotering
 272. kontribuere
 273. kontroll
 274. kontrollere
 275. kontrovers
 276. kontroversiell
 277. konurbasjon
 278. konveks
 279. konvenabel
 280. konvenere
 281. konveniens
 282. konvensjon
 283. konvensjonalisme
 284. konvensjonell
 285. konversasjon
 286. konversere
 287. konvertere
 288. kooperasjon
 289. kooperere
 290. koordinere
 291. kopi
 292. kopiere
 293. kopiøs
 294. kopulativ
 295. kordial
 296. kordialitet
 297. kordong
 298. kordong – kondom
 299. korona
 300. korporativ
 301. korporlig
 302. korps
 303. korpulent
 304. korpus
 305. korreks
 306. korrekse
 307. korrekt
 308. korrektiv
 309. korrespondanse
 310. korrespondanse – brevveksling
 311. korrespondanse – forbindelse
 312. korrespondanse – samkvem
 313. korrespondent
 314. korrespondent – brevveksler
 315. korrespondent – funksjonær
 316. korrespondere – brevveksle
 317. korrespondere – samsvare
 318. korresponderende medlem
 319. korrigere
 320. korrumpere
 321. korrupsjon – filologi
 322. korrupt
 323. kortesje
 324. kosmetisk
 325. kosmisk
 326. kosmopolitisme
 327. kosmopolitt
 328. koteri
 329. krabat
 330. krakilsk
 331. krapyl
 332. kreativ
 333. kreativitet
 334. kreatur
 335. kredense
 336. kreere
 337. krepere
 338. krets
 339. krise
 340. kriterium
 341. kritiker
 342. kritikk
 343. kritisere
 344. kritisk
 345. kromatisk
 346. kronologisk
 347. kruditet
 348. krummelurer
 349. krutt – plante
 350. kryptisk
 351. kudos
 352. kujon
 353. kulant
 354. kuli
 355. kulminere
 356. kult – overdreven beundring
 357. kultivere
 358. kultivert
 359. kulør
 360. kumulativ
 361. kumulere
 362. kupere
 363. kupert
 364. kupol
 365. kupp
 366. kur – oppvartning
 367. kurant – lettsolgt; enkel
 368. kurer
 369. kuriositet
 370. kuriosum
 371. kuriøs
 372. kursere
 373. kursorisk
 374. kurtisane
 375. kurtise
 376. kurtoasi
 377. kurvatur
 378. kusine
 379. kustus
 380. kutyme
 381. kuvert
 382. kvalifikasjon
 383. kvalifisere
 384. kvalifisert
 385. kvantifisere
 386. kvantitativ
 387. kvantitet
 388. kvantitet – mengde
 389. kvantum
 390. kvartal
 391. kvartan
 392. kvartanfeber
 393. kvartisk
 394. kvasi
 395. kvaternær
 396. kverulere
 397. kvesthus
 398. kvint – fem-
 399. kvintessens
 400. kvote
 401. kvotere
 402. kvotering
 403. kynisk
 404. kynisk – hører til kynikerne
 405. kynisk – illusjonsløs
 406. kynisme
 407. kysk
 408. kåsere
 409. kåseri
 410. kåsør

P

 1. pamfilius
 2. pamflett
 3. pamp
 4. panegyrikk
 5. panel – debattpanel
 6. panikk
 7. panoptikon
 8. paradoks
 9. parafernalier
 10. paraklet
 11. parat
 12. parentes
 13. paritetisk
 14. parlamentere
 15. parodi
 16. parole
 17. partiell
 18. partikularisme
 19. partikulær
 20. partisk – som tar parti
 21. partitiv
 22. pasifisere
 23. pasigrafi
 24. pasjon
 25. paskvill
 26. passabel
 27. passasje
 28. passasjer
 29. passere
 30. passiar
 31. passiv – uvirksom
 32. passivere
 33. passé
 34. pastisj
 35. pastoral
 36. patent – bevitnelse
 37. paternal
 38. paternalisme
 39. patetisk
 40. patina – figurlig
 41. patriot
 42. patrisiat
 43. patrisisk
 44. patronymikon
 45. paulun
 46. pauperisme
 47. pause
 48. pedant
 49. pedologi
 50. pendant
 51. penetrasjon
 52. penetrasjon – teknikk
 53. penetrere
 54. penibel
 55. pennal
 56. peremptorisk
 57. perfeksjon
 58. perfekt
 59. perforere
 60. perifer
 61. perkusjon
 62. permanent
 63. permanent – vedvarende
 64. permisjon
 65. permissiv
 66. permutabel
 67. permutere
 68. perorasjon
 69. perpendikkel
 70. perpetuere
 71. perseptibel
 72. persipere
 73. persistent
 74. personalia
 75. personasje
 76. personifikasjon
 77. pertentlig
 78. pertinent
 79. pervers
 80. pestilens
 81. petrifikasjon
 82. pidestall
 83. pietet
 84. piknik
 85. piktogram
 86. pinsett
 87. pioner – nybygger
 88. pipe – rørformet del
 89. pirat
 90. pittoresk
 91. pièce – artikkel
 92. plakk
 93. plan
 94. plan – fremgangsmåte.
 95. plansjett – landmålerbord
 96. plansjett – tegnebrett
 97. plastikk
 98. plastisk
 99. platityde
 100. plattform – Utgangsposisjon
 101. plebeiisk
 102. pledere
 103. pluralitet
 104. pluvial
 105. poeng
 106. poeng – eg. punkt
 107. poeng – fremtredende trekk
 108. pokker
 109. pol – i overført betydning
 110. polarisering
 111. polemikk
 112. polisk
 113. pollett
 114. polster
 115. poltergeist
 116. polyhistor
 117. polysyllabisk
 118. polyteknisk
 119. pomp
 120. pompøs
 121. ponderabilier
 122. pop
 123. popularisere
 124. popularitet
 125. populær
 126. porsjon
 127. portabel
 128. portefølje
 129. portfolio
 130. portør
 131. porøs
 132. pose
 133. posere
 134. posisjon
 135. positur
 136. post – Stilling
 137. postament
 138. postdatere
 139. posthum
 140. postoperativ
 141. postulant
 142. postulat
 143. postulere
 144. posør
 145. potens
 146. potensial
 147. potensiell
 148. potent
 149. potentat
 150. prado
 151. pragmatiker
 152. pragmatikk
 153. pragmatisk
 154. praktika
 155. praktikant
 156. praktiker
 157. praktikk
 158. praktikus
 159. praktisere
 160. prange
 161. predestinasjon
 162. predikere
 163. predisponere
 164. predominans
 165. prefekt
 166. preferanse
 167. pregnant – om ord el. uttrykk
 168. prehistorisk
 169. prekavere
 170. prekær
 171. preliminær
 172. premie
 173. prenumerere
 174. preparant
 175. presenning
 176. present
 177. presentere
 178. preservativ
 179. preservere
 180. presidere
 181. presis
 182. presisjon
 183. prestasjon
 184. prestisje
 185. presumere
 186. presumptiv
 187. pretendent
 188. pretensiøs
 189. pretensjon
 190. primær
 191. prinsipal
 192. prinsipiell
 193. pris – snus
 194. privat
 195. privatisere
 196. privet
 197. pro
 198. probat
 199. probere
 200. problem
 201. produktiv
 202. produsent
 203. produsere
 204. profan
 205. profesjon
 206. profesjonell
 207. profil
 208. profil – dagligtale
 209. profitt
 210. program – forestillings
 211. programmering
 212. progresjon
 213. progresjon – fremskritt
 214. progressiv
 215. prohibitiv
 216. proklamasjon
 217. prokurator
 218. prolongere
 219. promemoria
 220. promissorisk
 221. promosjon
 222. promotor
 223. propagere
 224. proponere
 225. proporsjonal
 226. proporsjonere
 227. proprietær
 228. prosesjon
 229. prosess
 230. prosjekt
 231. prosjektere
 232. prospekt
 233. prospekt – gate
 234. prospekt – trykt plan
 235. prospekt – trykt redegjørelse
 236. prospekt – utsyn
 237. prospektiv
 238. prosternasjon
 239. proteksjon
 240. protokoll
 241. protokoll – dokument
 242. protokoll – etiketteprotokoll
 243. protokoll – referat
 244. protokoll – referatbok
 245. proviant
 246. provins
 247. provisorisk
 248. provisorium
 249. provokasjon
 250. provos
 251. provosere
 252. publikasjon
 253. publikum
 254. publisere
 255. publisitet
 256. pulje
 257. pulsere
 258. puner
 259. pur
 260. pyramidal
 261. pyramidal – Ualminnelig stor
 262. pyramidal – pyramideformet
 263. pøbel

S

 1. São
 2. safari
 3. safari – jaktekspedisjon
 4. safari – karavanereise
 5. sammensurium
 6. sanere
 7. saporosjer
 8. sardonisk
 9. sarg
 10. sarkasme
 11. sats.
 12. seanse
 13. sedat
 14. segment
 15. sekretariat
 16. seksa
 17. seksjon
 18. sekulær
 19. sekundant
 20. sekundere
 21. sekundere – jakt
 22. sekundær
 23. sekvens
 24. sekvens – rekke
 25. selektere
 26. selektiv
 27. selskap
 28. semester
 29. senium
 30. sensasjon
 31. sensibel
 32. sensitiv
 33. sensor
 34. sensualitet
 35. sensurere
 36. sentens
 37. sentiment
 38. sentimental
 39. sentral
 40. sentrum
 41. separat
 42. separatisme
 43. separere
 44. seremoni
 45. serpentin – buktet strekning
 46. servil
 47. sesong
 48. signere
 49. signifikans
 50. sikksakk
 51. simplifisere
 52. simulant
 53. simulator
 54. simulere
 55. simultan
 56. sinekyre
 57. singularitet
 58. singulær
 59. sinus
 60. sirkulasjon
 61. sirkulere
 62. sirkulære
 63. sitat
 64. sitere
 65. sivil
 66. sivil kurasje
 67. sivilist
 68. sjalte
 69. sjargong
 70. sjarlatan
 71. sjekke
 72. sjenanse
 73. sjenere
 74. sjikane
 75. sjikt
 76. sjokk
 77. sjokkere
 78. sjåvinisme
 79. skabelon – skikkelse
 80. skaberakk
 81. skaberakk – (spøkefullt)
 82. skaberakk – teppe
 83. skabilken
 84. skala – gradinndeling
 85. skalerbar
 86. skalere
 87. skalte og valte
 88. skandale
 89. skeptiker
 90. skeptisk
 91. skjerm
 92. skjerm – beskyttelse
 93. skjerv
 94. skjærmyssel
 95. skjønnånd – litteratur
 96. skjørlevnet
 97. skolier
 98. skranke
 99. skrin
 100. skruppel
 101. slabberas
 102. slendrian
 103. slibrig
 104. sløyfe
 105. smedeskrift
 106. snitt – glass
 107. snobb
 108. soaré
 109. sofisme
 110. soignere
 111. solid
 112. solidarisk
 113. solitær
 114. solitær – diamant
 115. solitær – spill
 116. solitær – tre
 117. somatisk
 118. sonal
 119. sonde
 120. sone
 121. sonor
 122. sortere
 123. sosiabel
 124. sosietet
 125. spandere
 126. spektakulær
 127. spesial
 128. spesialisere
 129. spesifikasjon
 130. spesifisere
 131. spesimen
 132. spillfekteri
 133. spiral
 134. spirituell
 135. spissborger
 136. spital
 137. spolere
 138. sponsor
 139. spontan
 140. spor
 141. sporadisk
 142. spuns
 143. spuns – i planke
 144. spuns – i tøy
 145. spuns – tretapp
 146. spuns – tønnehull
 147. stabil
 148. stabilisere
 149. stagnasjon
 150. standard
 151. stasjon
 152. stasjonær
 153. statare
 154. statarisk
 155. stativ
 156. statuere
 157. statur
 158. statutt
 159. stenograf
 160. stereotypi
 161. steril – gold
 162. stigmatisere
 163. stikkprøve
 164. stil
 165. stil – språklig
 166. stimulere
 167. stipulere
 168. stodder
 169. stoff
 170. strabas
 171. stratenrøver
 172. stratus
 173. stringens
 174. struktur
 175. stråle
 176. stråmann
 177. stuasje
 178. studentikos
 179. studio
 180. studio – Arbeidsrom for musikere
 181. studio – Filmatelier
 182. studio – for radio- og fjernsynssending
 183. stymper
 184. subakvatisk
 185. subjektiv
 186. subordinasjon
 187. subsidiær
 188. subskribere
 189. substans
 190. substansiell
 191. substituere
 192. substitutt
 193. substrat
 194. subtil
 195. subvensjon
 196. subversiv
 197. suggerere
 198. sukkulens
 199. suksedere
 200. suksesjon
 201. suksesjon – følgerekke
 202. suksessiv
 203. summarisk
 204. suppleant
 205. supplement
 206. supplere
 207. supplikant
 208. supponere
 209. supprimere
 210. surrogat
 211. susceptibel
 212. suspekt
 213. sutenere
 214. suvenir
 215. svada
 216. svesisme
 217. syklisk
 218. symmetrisk
 219. sympati
 220. sympatisere med
 221. sympatisk
 222. symptomatisk
 223. synekdoke
 224. synergi
 225. synkron
 226. synopsis
 227. syntese
 228. system.

Æ

 1. æra