Fremmedord

Fremmedord, ord fra et fremmed språk som har beholdt trekk ved dette språkets struktur og ikke er blitt tilpasset språket det er lånt inn i fullt ut.. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Børge Nordbø

Redaktør

Erik Bolstad

Inneholder 3545 artikler:

A

 1. ab
 2. ab – handelsspråk
 3. ab – hebraisk 'far'
 4. ab-
 5. abakus
 6. abalienasjon
 7. abdikasjon
 8. abduksjon
 9. abecedarius
 10. aber
 11. aberrant
 12. aberrasjon
 13. abiturient
 14. abjekt
 15. abjunksjon
 16. ablaktasjon
 17. ablasjon
 18. ablegøyer
 19. abnegasjon
 20. abnorm
 21. abnormal
 22. abominabel
 23. abondere
 24. abonnement
 25. abonnent
 26. abonnere
 27. abordere
 28. abortere
 29. abrasjon
 30. abrogere
 31. abrupt
 32. absent
 33. absentasjon
 34. absentere seg
 35. absolvere
 36. absorbent
 37. absorbere
 38. abstinent
 39. abstrahere
 40. abstrakt
 41. abstrudere
 42. abstrus
 43. absurd
 44. absurdisme
 45. absurditet
 46. absurdum
 47. adagiarius
 48. adagiologi
 49. adaptere
 50. adaptiv
 51. addendum
 52. addibilitet
 53. addisjonell
 54. additament
 55. ade
 56. adekvat
 57. adelfisme
 58. adept
 59. adherens
 60. adherent
 61. adhortasjon
 62. adiafan
 63. adipidere
 64. adipøs
 65. adjisere
 66. adjungere
 67. adjurasjon
 68. adjustere
 69. adjø
 70. administrasjon
 71. administrativ
 72. administrator
 73. administratorium
 74. administrere
 75. admirabel
 76. admirasjon
 77. admisjon
 78. admissibel
 79. admittatur
 80. admittere
 81. admonere
 82. admonisjon
 83. adonnere
 84. adorabel
 85. adornere
 86. adressant
 87. adressat
 88. adresse
 89. adrett
 90. adsorpsjon
 91. adstadig
 92. adstringere
 93. adulasjon
 94. adulator
 95. adult
 96. adulter
 97. adulterasjon
 98. adulterium
 99. adumbrasjon
 100. adusere
 101. adversitet
 102. advis
 103. advisere
 104. advokatorisk
 105. adynami
 106. aerobat
 107. aerobatikk
 108. aeromobil
 109. affabel
 110. affeksjon
 111. affeksjonsverdi
 112. affektasjon
 113. affektert
 114. affektiv
 115. affinal
 116. affisere
 117. affliksjon
 118. affrontere
 119. affusjon
 120. affære
 121. afilantrop
 122. aflogistisk
 123. afobi
 124. afon
 125. afori
 126. aforisme
 127. aforistiker
 128. aforistisk
 129. agatologi
 130. agenda
 131. agens
 132. agere
 133. agglomerat
 134. agglomerere
 135. agglutinere
 136. aggravasjon
 137. aggregasjon
 138. aggressiv
 139. aggressivitet
 140. aggressor
 141. agil
 142. agilitet
 143. agitatorisk
 144. agnoscere
 145. agnosi
 146. agonist
 147. agonist – egentlig
 148. agonistikere
 149. agonistikk
 150. agreabel
 151. agreere
 152. agrement
 153. agrikultur
 154. agyni
 155. ah
 156. aimabel
 157. ajourføre
 158. ajournement
 159. ajustoir
 160. akademiker
 161. akademisk
 162. akardi
 163. akatafasi
 164. akatalektisk
 165. akefal
 166. akklamasjon
 167. akklamere
 168. akkolade
 169. akkommodabel
 170. akkommodant
 171. akkommodement
 172. akkommodere
 173. akkreditere
 174. akkreditør
 175. akkumulasjon
 176. akkurat
 177. akkuratesse
 178. akkusator
 179. akkusere
 180. akkviescere
 181. akkvisisjon
 182. akkvisitør
 183. aklastisk
 184. akmatisk
 185. akribi
 186. akrisi
 187. akroamatisk
 188. akroamatisk bevis
 189. akroamatisk metode
 190. akronym
 191. akrosofi
 192. akrotisme
 193. akselerator
 194. akselerere
 195. aksentuasjon
 196. aksentuere
 197. akseptabel
 198. akseptant
 199. akseptere
 200. akseptibilitet
 201. aksess
 202. aksessibel
 203. aksessorier
 204. aksial
 205. aksidens
 206. aksidentell
 207. aksiomatisk
 208. aksjon
 209. aksjonere
 210. aksjonist
 211. aksjonær
 212. akt
 213. akt – handling
 214. aktivere
 215. aktivist
 216. aktivitet
 217. aktualiter
 218. aktuell
 219. aktør
 220. akutt
 221. akvarist
 222. alamodisk
 223. alarm
 224. alarm – apparat
 225. alarm – varselsignal
 226. aleksandrinsk
 227. alert
 228. alfons
 229. alfonseri
 230. alias
 231. alibi
 232. alienasjon
 233. alienasjon – fremmedgjøring
 234. alienasjon – psykologi
 235. alimentasjon
 236. alimenter
 237. alimentær
 238. alkoholisere
 239. allegori
 240. alliere
 241. alliert
 242. allikere
 243. allitterere
 244. allodoksi
 245. allogen
 246. allograf
 247. allokere
 248. allokton
 249. allolali
 250. allongere
 251. allonym
 252. allotria
 253. allouere
 254. alludere
 255. allusjon
 256. allusorisk
 257. almisse
 258. alogi
 259. alogisk
 260. alterasjon
 261. alterere
 262. alternasjon
 263. alternasjon – matematikk
 264. alternat
 265. alternativ
 266. alternere
 267. alumn
 268. amabilitet
 269. amalgamering
 270. amatør
 271. ambidekster
 272. ambiguitet
 273. ambisiøs
 274. ambisjon
 275. ambivalens
 276. ambivalent
 277. ambrosisk
 278. ambulant
 279. ambulatorisk
 280. ambulere
 281. ameliorasjon
 282. ametri
 283. amfiatlantisk
 284. amfiboli
 285. amfiguri
 286. amoralsk
 287. amorf
 288. amorøs
 289. ampelografi
 290. ampelurgi
 291. amplifikasjon
 292. anabatisk
 293. anagog
 294. anagogisk
 295. anaklase
 296. anakronisme
 297. anakronistisk
 298. analektisk
 299. analemmatisk
 300. analeptisk
 301. analfabet
 302. analfabetisk
 303. analogi
 304. analogisk
 305. analyse
 306. analysere
 307. analytiker
 308. analytisk
 309. anamorfisk
 310. anamorfose
 311. anandrisk
 312. anaproselytt
 313. anbelange
 314. andinsk
 315. androfag
 316. androide
 317. anglisere
 318. anglofili
 319. anglofobi
 320. anglomani
 321. animal
 322. animalier
 323. animalsk
 324. animasjon
 325. animere
 326. animert
 327. animositet
 328. anisomorfi
 329. ankus
 330. ankylometer
 331. anløping
 332. annektere
 333. annihilasjon
 334. anniversarium
 335. annotasjon
 336. annullere
 337. anomali
 338. anonym
 339. anonymisere
 340. anonymitet
 341. anonymus
 342. anorganisk
 343. anormal
 344. anretning
 345. anslag – bevilgning
 346. anslag – hemmelig plan
 347. anslag – løs forhåndsberegning
 348. anslag – reaksjon
 349. anslag – treff
 350. anstand
 351. anstendig
 352. anstendighet
 353. antagonisme
 354. antagonist
 355. antagonist – stoff som motvirker
 356. antecedens
 357. antecedere
 358. antedatere
 359. antediluvial
 360. antelapsarisk
 361. antenat
 362. anteposisjon
 363. anteriora
 364. antesipasjon
 365. antevenere
 366. antichambrere
 367. antiklimaks
 368. antikronisme
 369. antiktoner
 370. antikvar
 371. antikvariat
 372. antikvarisk
 373. antikvert
 374. antimetatese
 375. antipatetisk
 376. antipati
 377. antipoder
 378. antisipasjon
 379. antisosial
 380. antistase
 381. antitypi
 382. antoiker
 383. antonym
 384. antropofag
 385. antropogenese
 386. antropografi
 387. antropoid
 388. antropomorf
 389. aparte
 390. apatisk
 391. apeks – spiss topp
 392. apiri – uendelighet
 393. apiri – uerfarenhet
 394. aplomb
 395. aplomb – musikk
 396. apokalyptiker
 397. apokalyptisk
 398. apokryf
 399. apologetisk
 400. apologisere
 401. apologisme
 402. apologist
 403. apomekometer
 404. apori
 405. apostel – forkjemper
 406. apostille
 407. apparens
 408. apparisjon
 409. appartement
 410. appell
 411. appell – fart og sikkerhet
 412. appell – tiltrekning
 413. appell – å appellere
 414. appellere
 415. appendiks
 416. appersipere
 417. appertinenser
 418. applaus
 419. applikasjon
 420. applikasjon – broderi av lapper
 421. applikator
 422. applikere
 423. applisere
 424. apprehensjon
 425. appresiasjon
 426. appresiasjon – verdiøkning
 427. appresiasjon – verdsettelse
 428. approfondere
 429. apropos
 430. arabesk
 431. arbiter
 432. arbitrere
 433. arbitrær
 434. arborator
 435. arborist
 436. ardent
 437. ardør
 438. arena
 439. aretologi
 440. argumentasjon
 441. argumentere
 442. argutere
 443. aristofanisk
 444. aristokrat
 445. aristokratisk
 446. aristokratisme
 447. arkadisk
 448. arkaisk
 449. arkana
 450. arketyp
 451. arketyp – urform
 452. arketypisk
 453. arkitektonisk
 454. arkivere
 455. armamentarium
 456. armarium
 457. armere
 458. armipotens
 459. armistice
 460. aromatisk
 461. arrangement
 462. arrivere
 463. arrivisme
 464. arroganse
 465. arrondere
 466. artifisiell
 467. artikkel – avsnitt, paragraf
 468. artikkel – salgsgjenstand
 469. artikkel – skriftstykke
 470. artikulasjon
 471. artikulere
 472. artist
 473. artisteri
 474. artropod
 475. aseksual
 476. asket
 477. askribere
 478. asomatisk
 479. asosial
 480. aspergere
 481. aspirant
 482. aspirasjon
 483. aspirere
 484. assistanse
 485. assortere
 486. assosiabel
 487. assosiasjon
 488. assosiere
 489. astral
 490. astrati
 491. astrolatri
 492. asylant
 493. asympati
 494. atelier
 495. atletisk
 496. atletomani
 497. atoksisk
 498. attakk
 499. attenuasjon
 500. atterrere
 501. attestant
 502. attestasjon
 503. attestere
 504. attisk
 505. attityde
 506. attityde – innstilling
 507. attityde – kroppsstilling
 508. attraksjon
 509. attraksjon – fysikk
 510. attrapp
 511. attrappere
 512. attribuere
 513. attributiv
 514. attributt
 515. attrisjon
 516. attrisjon – teologi
 517. atypi
 518. atypisk
 519. audiens
 520. auditorium
 521. augmentasjon
 522. auksilier
 523. autodafé – bokbrenning
 524. autodidakt
 525. autodynamisk
 526. autogen
 527. autograf
 528. autokrat
 529. autokton
 530. autolatri
 531. autonym
 532. autonym – eget navn
 533. autonym – ord som tildeles en klasse
 534. autor
 535. autorisasjon
 536. autorisere
 537. autoritativ
 538. autoteli
 539. autumnal
 540. avansement
 541. avansere
 542. aversjon
 543. aversjonalsum
 544. avertere
 545. avertissement
 546. aviatikk
 547. avid
 548. avifauna
 549. avindskjold
 550. avokasjon
 551. avuere
 552. avulsjon

B

 1. Bar – sønn
 2. babling – tullprat
 3. bagatell
 4. bagatellisere
 5. baguette
 6. bai
 7. bajas
 8. bakkant
 9. bakkantisk
 10. bakse
 11. bakse – flytte med håndkraft
 12. bakse – kjempe
 13. balanse – balansehjul
 14. balanse – likevekt
 15. balanse – vektstang
 16. ballade – spetakkel
 17. ballhornisere
 18. ballistisk
 19. ballotere
 20. balstyrig
 21. banal
 22. banalisere
 23. banalitet
 24. bande – flokk
 25. banditt
 26. bankett
 27. bankett – del av veibane
 28. bankett – festmåltid
 29. barattere
 30. barbar
 31. barbari
 32. barbarisere
 33. barbarisk
 34. barbarisme
 35. bardus
 36. barytymi
 37. bas
 38. basal
 39. basar
 40. base
 41. basere
 42. basis
 43. basseng
 44. basseng – Kunstig vanndam
 45. basseralle
 46. basta
 47. bastant
 48. bastardere
 49. batalje
 50. batos
 51. baun
 52. bekreftelse
 53. belletrist
 54. belletristikk,
 55. benauet
 56. benefaktor
 57. bengel
 58. bentonisk
 59. beramme
 60. berme
 61. berse
 62. beskikkelse
 63. best
 64. bestialitet
 65. bestikk
 66. bestikk – instrumenter
 67. besyv
 68. biartikulert
 69. bibliofil
 70. bibliofili
 71. bibliolatri
 72. bibliomani
 73. bibliomanti
 74. bibliometri
 75. biblioterapi
 76. bidaktylus
 77. bierhane
 78. biform
 79. bifrons
 80. bigott
 81. billet – seddel
 82. billett
 83. bimedial
 84. bimorfisk
 85. binær
 86. biograf
 87. biografisk
 88. bionikk
 89. biped
 90. bipolar – to ytterligheter
 91. bisarr
 92. bisentrisk
 93. bislåperske
 94. bissekremmer
 95. bivåne
 96. blakkert
 97. blamabel
 98. blamasje
 99. blamere
 100. blasert
 101. blendverk
 102. blondine
 103. bohem
 104. bom – ikke treff
 105. bombast
 106. bomme – låne
 107. bommen
 108. bommert
 109. boms
 110. bon – godt
 111. bongbong
 112. bonifikasjon
 113. bonsens
 114. bonvivant
 115. borg – kreditt
 116. bornert
 117. borteskamotere
 118. bovin
 119. brakylogi
 120. brander – vits
 121. bravade
 122. brife
 123. brifing
 124. brigand
 125. briljans
 126. briljere
 127. broiler – ung stjerne
 128. bruk
 129. brunett
 130. brutal
 131. brutalisere
 132. budoar
 133. buffer
 134. bufferstat
 135. bukolisk
 136. bule – bevertningssted
 137. bulevard
 138. bullbiter
 139. bulletin
 140. bumle
 141. bundsforvandt
 142. bursjoasi
 143. buse
 144. business
 145. buskagitasjon
 146. butelje
 147. butler
 148. byrå
 149. byråkrat
 150. bølle
 151. bønhas
 152. børs – felles kasse
 153. børstebinder
 154. bøs
 155. bøsse

D

 1. Den evige stad
 2. Donnerwetter
 3. dandere
 4. dandy
 5. dandyisme
 6. dank
 7. danoman
 8. danomani
 9. dansant
 10. darband
 11. dass
 12. datere
 13. dato
 14. davit
 15. debauchere
 16. deblokkere
 17. debut
 18. debutant
 19. debutere
 20. decepsjon
 21. decernent
 22. decerpsjon
 23. decesjon
 24. dedikasjon
 25. dedikere
 26. dedisere
 27. deduksjon
 28. deduktiv
 29. defavorabel
 30. defekt
 31. defekt – mangel
 32. defekt – mangelfull
 33. defendere
 34. defensiv
 35. defensjon
 36. deficient
 37. defigurasjon
 38. defigurere
 39. definere
 40. definitiv
 41. definitorisk
 42. deform
 43. deformasjon
 44. deformere
 45. defraudasjon
 46. degenerere
 47. deger
 48. degradering
 49. degresjon
 50. dehumanisere
 51. dejurere
 52. dekadanse
 53. dekapitasjon
 54. dekapitere
 55. deklamator
 56. deklamatorisk
 57. deklamere
 58. deklarasjon – erklæring
 59. deklarere
 60. deklassere
 61. deklinabel
 62. deklinere
 63. dekode
 64. dekolletasje
 65. dekolletert
 66. dekolorasjon
 67. dekolorere
 68. dekorasjon – utmerkelse
 69. dekorum
 70. dekreditere
 71. dekrement – matematikk
 72. dekret
 73. dekretere
 74. deksiografi
 75. dekstral
 76. dekupere
 77. delegat
 78. delegere
 79. delegert
 80. delektabel
 81. delektasjon
 82. delektere
 83. deliberasjon
 84. deliberere
 85. delikat
 86. delikt
 87. delikvescere
 88. delimitere
 89. delineasjon
 90. delinkvent
 91. deludere
 92. delusjon
 93. delusorisk
 94. demagog
 95. demagogi
 96. demagogisk
 97. demarkasjon
 98. demaskere
 99. dementere
 100. dementi
 101. demeritere
 102. demisjon
 103. demonisk
 104. demonstrabel
 105. demonstrant
 106. demonstrator
 107. demonstratør
 108. demonstrere
 109. demonstrere – Vise
 110. demonstrere – forklare
 111. demontere
 112. demontere – ta fra hverandre
 113. demoskopi
 114. denaturalisere
 115. dendrittisk
 116. dental
 117. dental – tann-
 118. dentelert
 119. dependens
 120. dependent
 121. dependere
 122. depensatorisk
 123. depensere
 124. depilere
 125. deplantasjon
 126. deplasere
 127. deplorabel
 128. deplorere
 129. deponere
 130. deponi
 131. depopulasjon
 132. depopulere
 133. depositar
 134. depositum
 135. depossedere
 136. depossesjon
 137. depot – forsyningslager
 138. depravasjon
 139. depravere
 140. depressiv
 141. depressivitet
 142. deprimere
 143. deprimert
 144. deprivasjon
 145. deprivatisere
 146. deprivere
 147. depurgasjon
 148. depurgere
 149. deputasjon
 150. deputert
 151. derangere
 152. derivasjon
 153. derivativ
 154. deroutere
 155. desapprobasjon
 156. desavuere
 157. desegregasjon
 158. desertør
 159. desiderabel
 160. desideratum
 161. desidere
 162. desidere – avgi desisjon om
 163. desidere – avgjøre
 164. desiderium
 165. desidert
 166. designasjon
 167. designativ
 168. designer
 169. designere
 170. desillusjon
 171. desimasjon
 172. desinformasjon
 173. desinteressere
 174. desisiv
 175. deskripsjon
 176. desorganisasjon
 177. desorientere
 178. desperado
 179. desperasjon
 180. desperat
 181. despot
 182. despotisk
 183. dessein
 184. dessin
 185. dessinere
 186. destinasjon
 187. destinere
 188. destituere
 189. destituert
 190. destitusjon
 191. destruere
 192. destruksjon
 193. destruktibilitet
 194. destruktiv
 195. desudasjon
 196. desultorisk
 197. detalj
 198. detalj – handelsfag
 199. detaljere
 200. detaljert
 201. detektere
 202. detensjon
 203. deteriorasjon
 204. deteriorere
 205. determinabel
 206. determinasjon
 207. determinativ
 208. determinere
 209. detestabel
 210. detestere
 211. detonere
 212. detriment
 213. detronisere
 214. detronisering, detronisasjon
 215. deuterogami
 216. deuterogamist
 217. devastasjon
 218. devestere
 219. devestitur
 220. deviere
 221. devolutiv
 222. devolvere
 223. devovere
 224. diadrom
 225. diafan
 226. diagnostisere
 227. diagram
 228. diaklastisk
 229. diakrise
 230. dialektologi
 231. dialog
 232. dianoetisk
 233. diaporese
 234. diasyrm
 235. diaterman
 236. didaktisk
 237. diegese
 238. diegetisk
 239. diehard
 240. diffamasjon
 241. differanse
 242. differensiasjon
 243. differensiere
 244. different
 245. differere
 246. difficil
 247. diffluens
 248. diffluent
 249. diffluere
 250. difform
 251. difformitet
 252. diffus
 253. digestibel
 254. dignitar
 255. dignitet
 256. digonisk
 257. digresjon
 258. dikkedarer
 259. dikokkisk
 260. dikotom
 261. dikotomi
 262. diksjon
 263. diktamen
 264. diktat
 265. diktatorisk
 266. diktere
 267. dilatabel
 268. dilatorisk
 269. dilettant
 270. dilettantere
 271. dilettantisme, dilettanteri
 272. diluvial
 273. dimensjon
 274. dimensjonal
 275. dimensjonere
 276. diminuere
 277. dimisjon
 278. dinere
 279. dingeldangel
 280. dings
 281. diplomat – figurativ betydning
 282. diplomatarisk
 283. diplomatisk
 284. direksjon
 285. direkte
 286. direktiv
 287. direktivitet
 288. direktrise
 289. direktrise – kvinnelig direktør
 290. dirigent – Møteleder
 291. disengasjement
 292. disfavør
 293. disharmonere
 294. disiplin – Vitenskapsgren
 295. disiplin – orden
 296. disiplinere
 297. disiplinær
 298. disjungere
 299. diskografi
 300. diskontinuerlig
 301. diskontinuitet
 302. diskordans
 303. diskordant
 304. diskreditere
 305. diskrepans
 306. diskrepant
 307. diskresjon
 308. diskret
 309. diskré
 310. diskusjon
 311. diskutabel
 312. diskutere
 313. dislokasjon
 314. dislokere
 315. disparat
 316. dispensasjon
 317. dispenser
 318. dispensere
 319. dispensere – frita
 320. displantasjon
 321. display
 322. disponent
 323. disponere
 324. disponibel
 325. disposisjon – ordning
 326. disproporsjon
 327. disproporsjonal
 328. disproporsjonalitet
 329. disputabel
 330. disputt
 331. disreputasjon
 332. dissens
 333. dissentere
 334. dissertasjon
 335. dissidentisme
 336. dissidere
 337. dissimilere
 338. dissimulere
 339. dissipasjon
 340. dissipasjon – teknikk
 341. dissipere
 342. dissolubel
 343. dissolubilitet
 344. dissolusjon
 345. dissolvere
 346. dissosiativ
 347. distanse
 348. distendere
 349. distensjon
 350. distikisk
 351. distingvere
 352. distingvert
 353. distinksjon
 354. distinkt
 355. distrahere
 356. distraksjon
 357. distribuere
 358. distributør
 359. distrikt – landlig område
 360. distré
 361. disyllab
 362. ditt og datt
 363. ditto
 364. dittografi
 365. dityrambisk
 366. diva – kvinnelig kunstner
 367. divergens
 368. divergent
 369. divergere
 370. divers
 371. diverse
 372. diversifikasjon
 373. diversifisere
 374. diversitet
 375. divertissement
 376. divinere
 377. dogmatiker
 378. dokimasi
 379. dokimologi
 380. doktrinarisme
 381. doktrine
 382. doktrinær
 383. dokument
 384. dokumentere
 385. domene
 386. domene – område
 387. domestikk – tjener
 388. dominans
 389. dominant
 390. dominere
 391. domptør
 392. donasjon
 393. donatar
 394. donatbommert
 395. donator – giver
 396. donere
 397. dont
 398. dorme
 399. dosere – foreskrive dose
 400. dosmer
 401. dotal
 402. dragoman
 403. dravat
 404. drenke
 405. drillkorps
 406. drive-in
 407. drop-in
 408. dubiosa
 409. dubiøs
 410. dublere
 411. dublett
 412. dublé
 413. duell – konkurranse mellom to
 414. duellant
 415. duellere
 416. duenna
 417. dummy
 418. dumrian
 419. dunk
 420. duo
 421. dupere
 422. duplikasjon
 423. duplikat
 424. duplisere
 425. durabel
 426. durkdreven
 427. dus – mild
 428. dus – si du
 429. dusement
 430. dusør
 431. dyade
 432. dynamisk
 433. dynast
 434. dynasti
 435. dynastisk
 436. dysfemi
 437. dåse – eske
 438. dødelade
 439. døgenikt

E

 1. echappere
 2. edisjon
 3. edukand
 4. edukasjon
 5. edukt
 6. efemer
 7. effasere seg
 8. effekt – virkning
 9. effekter
 10. effektiv
 11. effektivisere
 12. effektivitet
 13. effektuere
 14. effilere
 15. effisiens
 16. effisient
 17. egal
 18. egalisere
 19. egalitet
 20. egalitær
 21. egoist
 22. egoistisk
 23. egosentrisitet
 24. egosentrisk
 25. egotisme
 26. eisenfresser
 27. ejisere
 28. ekkogram
 29. eklatant
 30. eklektisk
 31. ekorsjere
 32. ekpyrose
 33. eksakt
 34. eksaltert
 35. eksegetisk
 36. eksellense
 37. eksellent
 38. eksellere
 39. eksempel
 40. eksemplar
 41. eksemplarisk
 42. eksemplaritet
 43. eksemplifikasjon
 44. eksemplifisere
 45. eksentrisitet
 46. eksentrisitet – originalitet
 47. eksentrisk
 48. eksepsjonell
 49. ekserpere
 50. ekserpt
 51. eksess
 52. eksessiv
 53. eksfoliering
 54. ekshalere
 55. eksigens
 56. eksigere
 57. eksistens
 58. eksistensiell
 59. eksistent
 60. eksistere
 61. eksitabel
 62. eksitasjon
 63. ekskavasjon
 64. ekskavere
 65. eksklamasjon
 66. ekskludere
 67. eksklusiv
 68. eksklusiv(e)
 69. eksklusivitet
 70. ekskulpabel
 71. ekskulpasjon
 72. ekskulpere
 73. ekskurs
 74. ekskursjon
 75. ekskvisitt
 76. eksorbitans
 77. eksorbitant
 78. eksorbitere
 79. eksoterisk
 80. eksotisk
 81. eksotisme
 82. ekspandere
 83. ekspansiv
 84. ekspatriasjon
 85. ekspatriere
 86. ekspatriere seg
 87. ekspedere
 88. ekspedient
 89. ekspedisjon
 90. ekspedisjon – Det å ekspedere
 91. ekspedisjon – forretningsavdeling
 92. ekspedisjon – større reise
 93. ekspeditt
 94. ekspektanse
 95. ekspektant
 96. ekspendere
 97. eksperimentator
 98. eksperimentell
 99. eksperimentere
 100. ekspert
 101. ekspertise
 102. ekspilasjon
 103. ekspirasjon
 104. eksplanatorisk
 105. ekspletiv
 106. eksplikasjon
 107. eksplikere, eksplisere
 108. eksplisitt
 109. eksplisitt – matematikk
 110. eksploatere
 111. eksploatering
 112. eksplorere
 113. ekspolere
 114. eksponent
 115. eksponere
 116. eksposisjon
 117. eksposé
 118. ekspresjon
 119. ekspress
 120. ekspressiv
 121. ekspulsiv
 122. ekspulsjon
 123. ekspurgasjon
 124. ekspurgere
 125. ekstemporal
 126. ekstemporere
 127. ekstendere
 128. ekstensibel
 129. ekstensibilitet
 130. ekstensitet
 131. ekstensiv
 132. eksteriør
 133. ekstern
 134. eksternalisere
 135. ekstorkvere
 136. ekstorsjon
 137. ekstra
 138. ekstrahere
 139. ekstraksjon
 140. ekstrakt – utdrag
 141. ekstraktiv
 142. ekstraordinær
 143. ekstravaganse
 144. ekstravagant
 145. ekstrem
 146. ekstremer
 147. ekstremisme
 148. ekstremist
 149. ekstremistisk
 150. ekstuberans
 151. eksuberant
 152. eksultasjon
 153. ekvestrisk
 154. ekvidistant
 155. ekvilibrisme
 156. ekvilibristisk
 157. ekvilibrium
 158. ekvipere
 159. ekvipollens
 160. ekvipollent
 161. ekvivalere
 162. ekvivokk
 163. elaborasjon
 164. elastisitet – spenstighet
 165. eleganse
 166. elegant
 167. eleksjon
 168. elektor
 169. elektoral
 170. elektorat
 171. elektrisere – overført betydning
 172. element – grunnbestanddel
 173. elementær
 174. elevere
 175. elevert
 176. elidere
 177. eligere
 178. eligibel
 179. eligibilitet
 180. eliksir
 181. elitær
 182. elokasjon
 183. elokere
 184. elokusjon
 185. elokvens
 186. elokvent
 187. elongere
 188. eludere
 189. elusiv
 190. elusorisk
 191. elyseisk
 192. emansipasjon – 2
 193. emansipert
 194. embonpoint
 195. emendasjon
 196. emergens – oppkomling
 197. emergere
 198. emeritere
 199. emigrasjon
 200. emigrere
 201. eminense
 202. eminent
 203. emirat
 204. emittans
 205. emittere – utstede
 206. emploi
 207. emporium
 208. empyrose
 209. emunitas
 210. enallage
 211. encyklopedisk
 212. endemisme
 213. endrektig
 214. enervere
 215. engasjement
 216. engasjere
 217. engasjere seg
 218. engasjerende
 219. engasjert
 220. enigma
 221. enigmatisk
 222. enkrati
 223. enorm
 224. enormitet
 225. ensretting
 226. entledige
 227. entreprise
 228. entré
 229. entusiasme
 230. entusiast
 231. entusiastisk
 232. enunsiasjon
 233. enunsiere
 234. epagoge
 235. epibiontisk – zoologi
 236. epimenier
 237. episodisk
 238. epistolarisk
 239. epitome
 240. eradikasjon
 241. eradikere
 242. ergasterium
 243. ergastulum
 244. ergo
 245. ergonomisk
 246. ergotere
 247. ergotør
 248. erigere
 249. eristikk
 250. erlegge
 251. erosiv
 252. erotika
 253. erratisk
 254. erubescens
 255. erudisjon
 256. eskalere
 257. eskamotasje
 258. eskamotere
 259. eskamotør
 260. eskapade
 261. esoteriker
 262. esoterisk
 263. essensiell
 264. estimabel
 265. estimasjon
 266. estime
 267. estimere
 268. etablere
 269. etablerer
 270. etablissement
 271. etalasje
 272. etalere
 273. etappe
 274. etappe – delstrekning
 275. eterisk
 276. eternitet
 277. etikette
 278. etui
 279. eufemisme
 280. eufoni
 281. eufonisk
 282. eufuist
 283. euglenoid
 284. eukrasi
 285. eurytmisk
 286. eustasi
 287. eutymi
 288. evaporabel
 289. evaporasjon
 290. evaporere
 291. evasiv
 292. evasjon
 293. evenement
 294. event
 295. eventualitet
 296. eventuell
 297. eventuelt
 298. evers
 299. eversiv
 300. eversjon
 301. evidens
 302. evident
 303. evokabel
 304. evokasjon
 305. evokere
 306. evolvere
 307. evre
 308. exlex
 309. exuberans

F

 1. fabrikant
 2. fabrikasjon
 3. fabrikat
 4. fabrikkere
 5. fabula
 6. fabulant
 7. fabulist
 8. fadese
 9. fagotrof
 10. faible
 11. faiblesse
 12. fair play
 13. fakter
 14. faktor
 15. faktor – bestanddel
 16. faktotum
 17. faktum
 18. fallibel
 19. fallibilitet
 20. fallos
 21. falsifikasjon
 22. falsifikasjon – forfalskning
 23. falsifikat
 24. falsifikator
 25. familiaritet
 26. familiær
 27. famøs
 28. fan
 29. fanatiker
 30. fanatisk
 31. fanatisme
 32. fancy
 33. fanerisk
 34. fant
 35. fantasmagori – Fantasibilde
 36. fantasme
 37. fantast
 38. fantastisk
 39. fantom
 40. farm
 41. fascikkel
 42. fascinasjon
 43. fascinere
 44. fase
 45. fasil
 46. fasilitet
 47. fasit
 48. fasjonabel
 49. fasong
 50. fastidiøs
 51. fatal
 52. fatalitet
 53. faut – bedrageri
 54. favorisere
 55. favoritt
 56. favør
 57. favør – Fordel
 58. favør – Gunst
 59. favør – handelsfag
 60. fazenda
 61. feinschmecker
 62. felt
 63. felt – Areal
 64. feminin
 65. feminisere
 66. fennofil
 67. fenomenal
 68. ferle
 69. ferm
 70. fervescere
 71. festivitas
 72. festivitet
 73. fetere
 74. fiasko
 75. fibel
 76. fidel
 77. fidus
 78. fiff
 79. fighter – Stridsmann
 80. figur
 81. figur – Anskuelig illustrasjon
 82. figur – Menneskekroppens form
 83. figur – uttrykk
 84. figurasjon
 85. figurere
 86. figurlig
 87. fiks
 88. fiks – Flink
 89. fiks – elegant
 90. fiks – fast
 91. fiksjon – innbilning
 92. fiktiv
 93. filantrop
 94. filantropi
 95. filantropisk
 96. filiasjon
 97. filipine
 98. filister
 99. filisteri
 100. filleproletariat
 101. filogyn
 102. filolog
 103. filur
 104. filureri
 105. finalist
 106. finesse
 107. finesse – finhet
 108. fingere
 109. finish
 110. finkultur
 111. finte
 112. finte – fingert slag
 113. finte – spydig bemerkning
 114. finurlig
 115. fiol – flaske
 116. fisjonere
 117. flagrant
 118. flakong
 119. flanere
 120. flankere
 121. flanør
 122. flattere
 123. flau
 124. flekke
 125. fleksibel
 126. fleksibilitet
 127. flikke
 128. flitter
 129. flokking
 130. florentinsk
 131. florere
 132. florisant
 133. floskel
 134. flottenheimer
 135. fluktuasjon
 136. fluktuere
 137. flørt
 138. fokal
 139. fokusere
 140. fonasjon
 141. fond – bakgrunn
 142. fonisk
 143. forblommet
 144. forborgen
 145. forloren
 146. formalia
 147. formalist
 148. formalistisk
 149. formaliter
 150. formalitet
 151. formell
 152. formell – Som er bare form
 153. formell – Som følger vedtatte regler
 154. formell – i samsvar med formen(e)
 155. formidabel
 156. formular
 157. formulere
 158. forse
 159. forsere
 160. forsere – Tvinge gjennom
 161. forsere – Tyde (en kode)
 162. forsere – anspenne
 163. forsert
 164. forsett
 165. forskrivning
 166. forst
 167. forum – Der en sak hører hjemme
 168. forvalter
 169. forvanskning
 170. fotogen
 171. fotolytisk
 172. fragment
 173. fragmentarisk
 174. fragmentere
 175. fragrans
 176. fragrant
 177. fraksjon
 178. frankofil
 179. frankofob
 180. frappant
 181. frappere
 182. frapperende
 183. frase
 184. fraseologi
 185. fratern
 186. fraternisere
 187. fraternitet
 188. fraudasjon
 189. fraudulent
 190. frekvent
 191. frekventere
 192. fremmedord
 193. frenesi
 194. frenetisk
 195. friksjon – Uoverensstemmelse mellom mennesker
 196. frisere – det å legge noe flatt
 197. frivol
 198. fro
 199. frontal
 200. frottere
 201. fruentimmer
 202. frugal
 203. frugalitet
 204. frøken
 205. fuks
 206. fulminant
 207. fulminere
 208. fundamental
 209. fundamentere
 210. fundere
 211. fungere
 212. fungiform
 213. funke
 214. funksjon – virksomhet
 215. funksjonell
 216. funksjonere
 217. furnere
 218. furore
 219. furtiv
 220. fusentast
 221. fuske
 222. fuske – Gjøre dårlig arbeid
 223. fuske – Jukse
 224. fuske – Om motor
 225. fustasje
 226. futil
 227. futilitet
 228. futteral
 229. futurolog
 230. fyrabend
 231. fysiognosi
 232. fysisk
 233. fysisk – Sanselig ('fysisk kjærlighet')
 234. fysisk – Som føles
 235. fysisk – som angår fysikken

I

 1. Inferno
 2. ideal
 3. idealisere
 4. identifisere
 5. identifisering
 6. ideolog
 7. idiom
 8. idiotikon
 9. idol
 10. idyllisk
 11. ignoranse
 12. ignorant
 13. ignorere
 14. illegal
 15. illegitim
 16. illiberal
 17. illitterat
 18. illitterær
 19. illojal
 20. illojalitet
 21. illudere
 22. illuminere
 23. illusjonist
 24. illusorisk
 25. illustrativ
 26. illustre
 27. illustrere
 28. image
 29. imaginasjon
 30. imaginær
 31. imitere
 32. immaterialisere
 33. immateriell
 34. immigrant
 35. immigrasjon
 36. immigrere
 37. imminens – truende
 38. imminent
 39. immobil
 40. immortalisere
 41. impassabel
 42. impenetrabel
 43. imperfeksjon
 44. impertinens
 45. impertinent
 46. implementere
 47. implikasjon
 48. implisere
 49. implisert
 50. implisitt
 51. imponere
 52. imposant
 53. impost
 54. impresjon
 55. in suspenso
 56. inadekvat
 57. inappellabel
 58. inaugurasjon
 59. inaugurere
 60. incitament
 61. indefinabel
 62. indefinitt
 63. indeks – Register
 64. indifferent
 65. indignasjon
 66. indignert
 67. indikasjon
 68. indikere
 69. indirekte
 70. indiskresjon
 71. indiskret
 72. indisponert
 73. indisponibel
 74. indisputabel
 75. individualisere
 76. individuell
 77. indoktrinere
 78. indolens
 79. indologi
 80. induksjon
 81. ineffektiv
 82. inerti
 83. infallibel
 84. infallibilitet
 85. infam
 86. inferioritet
 87. infernalsk
 88. infiltrasjon
 89. infiltrere
 90. infleksibilitet
 91. influere
 92. informant
 93. informasjon
 94. informativ
 95. informere
 96. ingrediens
 97. inhalere
 98. inherens
 99. inherent
 100. inhibere
 101. inhibisjon
 102. inhibitorisk
 103. inhuman
 104. initiere
 105. inkapabel
 106. inkarnere
 107. inklinasjon
 108. inkludere
 109. inklusiv
 110. inklusiv(e)
 111. inklusjon
 112. inkognito
 113. inkoherent
 114. inkolentnavn
 115. inkompatibel
 116. inkompetanse
 117. inkompetent
 118. inkongruens
 119. inkongruent
 120. inkonsekvens
 121. inkonsekvent
 122. inkonsistens
 123. inkonsistent
 124. inkurie
 125. inkvisitorisk
 126. insider
 127. insinuant
 128. insinuasjon
 129. insinuere
 130. insistere
 131. inskripsjon
 132. insolent
 133. inspeksjon
 134. inspektorat
 135. inspektør
 136. inspirere
 137. inspisere
 138. installasjon
 139. installere
 140. installere – Anbringe
 141. installere – Legge inn
 142. installere – høytidelig
 143. instinktiv
 144. instituere
 145. instruere
 146. instruks
 147. instruksjon
 148. instruktør
 149. instrument
 150. instrumentell
 151. insubordinasjon
 152. insuffisiens
 153. insuffisient
 154. insulær
 155. insurgent
 156. insurgere
 157. insurreksjon
 158. integrasjon
 159. integrere
 160. integrerende
 161. integritet
 162. intellekt
 163. intellektuell
 164. intellektuelle
 165. intelligent
 166. intelligibel
 167. intendant
 168. intens
 169. intensiv
 170. intensivere
 171. interaktivitet
 172. intercedent
 173. intercedere
 174. intercity
 175. interdisiplinær
 176. interessent
 177. interim
 178. interimistisk
 179. interkontinental
 180. interlinear
 181. intermediær
 182. intermesso
 183. intern
 184. internasjonal
 185. interpret
 186. interpretere
 187. intervenere
 188. intim
 189. intimere
 190. intimidasjon
 191. intimidere
 192. intimitet
 193. intoleranse
 194. intolerant
 195. intransigent
 196. intrigant
 197. intrige – anslag
 198. intrikat
 199. introduksjon
 200. introdusere
 201. inundasjon
 202. invalid
 203. invalidisere
 204. invektiv
 205. invensjon
 206. inventar
 207. invertering
 208. invitasjon
 209. invitere
 210. invitt
 211. invokasjon
 212. involvere
 213. irada
 214. ireniker
 215. irisere
 216. ironiker
 217. irrasjonell
 218. irreal
 219. irreell
 220. irregularitet
 221. irregulær
 222. irrelevans
 223. irrelevant
 224. irreligiøs
 225. irreparabel
 226. irritabel
 227. irritabel – dagligtale
 228. irritament
 229. irritasjon
 230. irritere
 231. isenkram
 232. isolering
 233. isomorf
 234. isotropi
 235. istme
 236. it – tiltrekningskraft
 237. item – enkelthet
 238. item – likeså
 239. iterant
 240. iterasjon
 241. iterere
 242. iterere – matematikk
 243. itinerarium

K

 1. Kapp – landform
 2. kabal
 3. kabal – komplott
 4. kabinettformat
 5. kadaver
 6. kadaverdisiplin
 7. kader
 8. kadusere
 9. kalabalikk
 10. kalamitet
 11. kalas
 12. kaleidoskopisk
 13. kalokagathi
 14. kalumni
 15. kameraderi
 16. kamerat
 17. kampanje
 18. kampanologi
 19. kampere
 20. kamuflasje
 21. kanalje
 22. kanban
 23. kandelaber
 24. kanister
 25. kanne – kar
 26. kanonisk
 27. kanossagang
 28. kantine
 29. kaos
 30. kaospilot
 31. kaotisk
 32. kapabel
 33. kapabilitet
 34. kapasitet – rom
 35. kapital – stor
 36. kapittel
 37. kapittel – avdeling
 38. kapitulere
 39. kapring
 40. kaprise
 41. kaprisiøs
 42. kaptatorisk
 43. kaptiøs
 44. kaputt
 45. karakter
 46. karakter – pedagogikk
 47. karakterisere
 48. karakteristikk
 49. karakteristikk – fremstilling
 50. karakteristikon
 51. karakteristisk
 52. karens
 53. karisma
 54. karismatisk
 55. karnøffel
 56. karnøfle
 57. kartell – oppfordring
 58. kartotek
 59. kasba
 60. kassabel
 61. kassere
 62. kastellan
 63. kasuell
 64. katabasis
 65. katabatisk
 66. kataklysme
 67. katastrofe
 68. kategorisk
 69. katzenjammer
 70. kaudervelsk
 71. kaustisk
 72. kavaler
 73. kavalkade
 74. kavere
 75. kaveringsmann
 76. kick-off – igangsetting
 77. kjendis
 78. kladd
 79. klassisistisk
 80. klassisk
 81. klenodium
 82. kleresi – samling
 83. klient
 84. klikk
 85. klimaks
 86. klimakterisk
 87. klisjé
 88. knebel
 89. knebel – bart
 90. knebel – kolv
 91. knebel – tøystykke
 92. knekt
 93. knekt – holder
 94. knekt – soldat
 95. knickerbocker
 96. knowhow
 97. koaksial
 98. koalisjon
 99. kobler – person
 100. kobleri
 101. kode
 102. kode – metode
 103. kode – regelverk
 104. kode – skriftsystem
 105. kodilje
 106. kogle
 107. koherens
 108. koinsidens
 109. koinsident
 110. koinsidere
 111. kokett
 112. kokettere
 113. koketteri
 114. kokotte
 115. kollaboratør
 116. kollaborere
 117. kollasjon – sammenstilling
 118. kollega
 119. kollegial
 120. kollegium
 121. kolleksjon
 122. kollektiv
 123. kolli
 124. koloni – samling
 125. kolonisasjon
 126. kolonist
 127. kolossal
 128. kombinasjon
 129. kombinasjon – sammenstilling
 130. kombinat
 131. kombinatorisk
 132. kombinere
 133. komfort
 134. komfortabel
 135. komitadsji
 136. kommandere
 137. kommensurabel
 138. kommentar – forklarende
 139. kommentere
 140. kommers
 141. kommerseråd
 142. kommersialisere
 143. kommissarisk
 144. kommittent
 145. kommittere
 146. kommunikant
 147. kommunisere
 148. kommutabel
 149. kompakt
 150. kompaktere
 151. komparabel
 152. kompendium
 153. kompensasjon
 154. kompensator
 155. kompensatorisk
 156. kompensere
 157. kompetanse
 158. kompetent
 159. kompilasjon
 160. kompilere
 161. kompleks
 162. kompleksitet
 163. komplement
 164. komplementær
 165. komplett
 166. komplettere
 167. komplikasjon
 168. kompliment
 169. komplimentere
 170. komplisere
 171. komposisjon
 172. kompositorisk
 173. kompound
 174. komprimere
 175. kompromiss
 176. kompromittere
 177. kompulsiv
 178. komputabel
 179. komputasjon
 180. kondemnere
 181. kondensere
 182. kondolanse
 183. kondolere
 184. konduite
 185. konduktiv
 186. konferanse
 187. konferere
 188. konfetti
 189. konfidensiell
 190. konfigurasjon
 191. konfirmere
 192. konfluere
 193. konfluks
 194. konform
 195. konformisme
 196. konformist
 197. konformistisk
 198. konformitet
 199. konfrontere
 200. konfundere
 201. konfus
 202. konfusjon – forvirring
 203. kongenial
 204. kongenital
 205. konisk
 206. konjektur
 207. konjugal
 208. konkludere
 209. konklusiv
 210. konklusjon
 211. konklusjon – slutning
 212. konkordant
 213. konkordie
 214. konkret
 215. konkretisere
 216. konkurranse
 217. konkurrent
 218. konkurrere
 219. konneksjon
 220. konnektiv
 221. konsedere
 222. konsekutiv
 223. konsekvent
 224. konsens
 225. konsentrat
 226. konsentrere
 227. konsept
 228. konseptualisering
 229. konservativ
 230. konservere
 231. konservering
 232. konsiderasjon
 233. konsipere
 234. konsis
 235. konsistens
 236. konskribere
 237. konsolidere
 238. konsorter
 239. konspirasjon
 240. konspirere
 241. konstatere
 242. konstellasjon
 243. konsternasjon
 244. konsternere
 245. konstruere
 246. konstruksjon
 247. konstruktiv
 248. konsultativ
 249. konsultere
 250. konsumere
 251. kontaminere
 252. kontemplasjon
 253. kontemplativ
 254. kontemplere
 255. kontenanse
 256. kontinental
 257. kontingent
 258. kontinuasjon
 259. kontinuere
 260. kontinuitet
 261. kontra
 262. kontradiksjon
 263. kontrafei
 264. kontrafeier
 265. kontrahent
 266. kontrahere
 267. kontraktør
 268. kontrarevolusjon
 269. kontrarevolusjonær
 270. kontrast
 271. kontravotering
 272. kontribuere
 273. kontroll
 274. kontrollere
 275. kontrovers
 276. kontroversiell
 277. konurbasjon
 278. konveks
 279. konvenabel
 280. konvenere
 281. konveniens
 282. konvensjon
 283. konvensjonalisme
 284. konvensjonell
 285. konversasjon
 286. konversere
 287. konvertere
 288. kooperasjon
 289. kooperere
 290. koordinere
 291. kopi
 292. kopiere
 293. kopiøs
 294. kopulativ
 295. kordial
 296. kordialitet
 297. kordong
 298. kordong – kondom
 299. korona
 300. korporativ
 301. korporlig
 302. korps
 303. korpulent
 304. korpus
 305. korreks
 306. korrekse
 307. korrekt
 308. korrektiv
 309. korrespondanse
 310. korrespondent
 311. korrigere
 312. korrumpere
 313. korrupsjon – filologi
 314. korrupt
 315. kortesje
 316. kosmetisk
 317. kosmisk
 318. kosmopolitisme
 319. kosmopolitt
 320. koteri
 321. krabat
 322. krakilsk
 323. krapyl
 324. kreativ
 325. kreativitet
 326. kreatur
 327. kredense
 328. kreere
 329. krepere
 330. krets
 331. krise
 332. kriterium
 333. kritiker
 334. kritikk
 335. kritisere
 336. kritisk
 337. kromatisk
 338. kronologisk
 339. kruditet
 340. krummelurer
 341. krutt – plante
 342. kryptisk
 343. kudos
 344. kujon
 345. kulant
 346. kuli
 347. kulminere
 348. kult – overdreven beundring
 349. kultivere
 350. kultivert
 351. kulør
 352. kumulativ
 353. kumulere
 354. kupere
 355. kupert
 356. kupol
 357. kupp
 358. kur – oppvartning
 359. kurant – lettsolgt; enkel
 360. kurer
 361. kuriositet
 362. kuriosum
 363. kuriøs
 364. kursere
 365. kursorisk
 366. kurtisane
 367. kurtise
 368. kurtoasi
 369. kurvatur
 370. kusine
 371. kustus
 372. kutyme
 373. kuvert
 374. kvalifikasjon
 375. kvalifisere
 376. kvalifisert
 377. kvantifisere
 378. kvantitativ
 379. kvantitet
 380. kvantitet – mengde
 381. kvantum
 382. kvartal
 383. kvartan
 384. kvartanfeber
 385. kvartisk
 386. kvasi
 387. kvaternær
 388. kverulere
 389. kvesthus
 390. kvint – fem-
 391. kvintessens
 392. kvote
 393. kvotere
 394. kvotering
 395. kynisk
 396. kynisme
 397. kysk
 398. kåsere
 399. kåsør

P

 1. pamfilius
 2. pamflett
 3. pamp
 4. panegyrikk
 5. panel – debattpanel
 6. panikk
 7. panoptikon
 8. paradoks
 9. parafernalier
 10. paraklet
 11. parat
 12. parentes
 13. paritetisk
 14. parlamentere
 15. parodi
 16. parole
 17. partiell
 18. partikularisme
 19. partikulær
 20. partisk – som tar parti
 21. partitiv
 22. pasifisere
 23. pasigrafi
 24. pasjon
 25. paskvill
 26. passabel
 27. passasje
 28. passasjer
 29. passere
 30. passiar
 31. passiv – uvirksom
 32. passivere
 33. passé
 34. pastisj
 35. pastoral
 36. patent – bevitnelse
 37. paternal
 38. paternalisme
 39. patetisk
 40. patina – figurlig
 41. patriot
 42. patrisiat
 43. patrisisk
 44. patronymikon
 45. paulun
 46. pauperisme
 47. pause
 48. pedant
 49. pedologi
 50. pekuniær
 51. pendant
 52. penetrasjon
 53. penetrasjon – teknikk
 54. penetrere
 55. penibel
 56. pennal
 57. peremptorisk
 58. perfeksjon
 59. perfekt
 60. perforere
 61. perifer
 62. perkusjon
 63. permanent
 64. permanent – vedvarende
 65. permisjon
 66. permissiv
 67. permutabel
 68. permutere
 69. perorasjon
 70. perpendikkel
 71. perpetuere
 72. perseptibel
 73. persipere
 74. persistent
 75. personalia
 76. personasje
 77. personifikasjon
 78. pertentlig
 79. pertinent
 80. pervers
 81. pestilens
 82. petrifikasjon
 83. pidestall
 84. pietet
 85. piknik
 86. piktogram
 87. pinsett
 88. pioner – nybygger
 89. pipe – rørformet del
 90. pirat
 91. pittoresk
 92. pièce – artikkel
 93. plakk
 94. plan
 95. plan – fremgangsmåte.
 96. plansjett – landmålerbord
 97. plansjett – tegnebrett
 98. plastikk
 99. plastisk
 100. platityde
 101. plattform – Utgangsposisjon
 102. plebeiisk
 103. pledere
 104. pluralitet
 105. pluvial
 106. poeng
 107. poeng – eg. punkt
 108. poeng – fremtredende trekk
 109. pokker
 110. pol – i overført betydning
 111. polarisering
 112. polemikk
 113. polisk
 114. pollett
 115. polster
 116. poltergeist
 117. polyhistor
 118. polysyllabisk
 119. polyteknisk
 120. pomp
 121. pompøs
 122. ponderabilier
 123. pop
 124. popularisere
 125. popularitet
 126. populær
 127. porsjon
 128. portabel
 129. portefølje
 130. portfolio
 131. portør
 132. porøs
 133. pose
 134. posere
 135. posisjon
 136. positur
 137. post – Stilling
 138. postament
 139. postdatere
 140. posthum
 141. postoperativ
 142. postulant
 143. postulat
 144. postulere
 145. posør
 146. potens
 147. potensial
 148. potensiell
 149. potent
 150. potentat
 151. prado
 152. pragmatiker
 153. pragmatikk
 154. pragmatisk
 155. praktika
 156. praktikant
 157. praktiker
 158. praktikk
 159. praktikus
 160. praktisere
 161. prange
 162. predestinasjon
 163. predikere
 164. predisponere
 165. predominans
 166. prefekt
 167. preferanse
 168. pregnant – om ord el. uttrykk
 169. prehistorisk
 170. prekavere
 171. prekær
 172. preliminær
 173. premie
 174. prenumerere
 175. preparant
 176. presenning
 177. present
 178. presentere
 179. preservativ
 180. preservere
 181. presidere
 182. presis
 183. presisjon
 184. prestasjon
 185. prestisje
 186. presumere
 187. presumptiv
 188. pretendent
 189. pretensiøs
 190. pretensjon
 191. primær
 192. prinsipal
 193. prinsipiell
 194. pris – snus
 195. privat
 196. privatisere
 197. privet
 198. pro
 199. probat
 200. probere
 201. problem
 202. produktiv
 203. produsent
 204. produsere
 205. profan
 206. profesjon
 207. profesjonell
 208. profil
 209. profil – dagligtale
 210. profitt
 211. program – forestillings
 212. programmering
 213. progresjon
 214. progresjon – fremskritt
 215. progressiv
 216. prohibitiv
 217. proklamasjon
 218. prokurator
 219. prolongere
 220. promemoria
 221. promissorisk
 222. promosjon
 223. promotor
 224. propagere
 225. proponere
 226. proporsjonal
 227. proporsjonere
 228. proprietær
 229. prosesjon
 230. prosess
 231. prospekt
 232. prospekt – gate
 233. prospekt – trykt plan
 234. prospekt – trykt redegjørelse
 235. prospekt – utsyn
 236. prospektiv
 237. prosternasjon
 238. proteksjon
 239. protokoll
 240. protokoll – dokument
 241. protokoll – etiketteprotokoll
 242. protokoll – referat
 243. protokoll – referatbok
 244. proviant
 245. provins
 246. provisorisk
 247. provisorium
 248. provokasjon
 249. provos
 250. provosere
 251. publikasjon
 252. publikum
 253. publisere
 254. publisitet
 255. pulje
 256. pulsere
 257. puner
 258. pur
 259. pyramidal
 260. pyramidal – Ualminnelig stor
 261. pyramidal – pyramideformet
 262. pøbel

R

 1. rabulist
 2. radere
 3. raggar
 4. rakker
 5. rallar
 6. ramponere
 7. rangering – rekkefølge
 8. rappell
 9. rapport
 10. raptus
 11. raritet
 12. rasjon
 13. rasjon – tilmålt porsjon
 14. rasjonal
 15. rasjonell
 16. reagere
 17. reaksjon – tilbakevirkning
 18. reaktiv
 19. real
 20. real – som angår sak eller vesen
 21. realist
 22. realitet
 23. recensere
 24. red
 25. reduksjon
 26. redundans
 27. redusere
 28. reell
 29. referanse
 30. referanse – henvisning
 31. referanse – person
 32. referat
 33. referere
 34. reflektere
 35. reform
 36. reformasjon
 37. reformator
 38. reformere
 39. regel
 40. regional
 41. register
 42. register – (alfabetisk) fortegnelse
 43. registrere
 44. registrere – føre inn i register
 45. registrering
 46. reglement
 47. regressiv
 48. regulant
 49. regulere
 50. regulær
 51. rehabilitering – oppreisning
 52. reklamere
 53. rekombinasjon
 54. rekommandere
 55. rekondisjonere
 56. rekonstruere
 57. rekurrent
 58. rekvirere
 59. rekvisita
 60. relasjon
 61. relativ
 62. relevant
 63. relikt
 64. remedie
 65. reminisens
 66. renegat – overløper
 67. renonsere
 68. repatriere
 69. repetere
 70. replikk
 71. representant
 72. representere
 73. reproduktiv
 74. reprodusere – frembringe
 75. reprodusere – gjenskape
 76. reputasjon
 77. res publica
 78. resent
 79. resent – geologi
 80. resent – moderne
 81. reservasjon
 82. reserve
 83. reserve – forråd
 84. reservere
 85. reservoar
 86. reservoar – beholder
 87. residere
 88. resignasjon
 89. resipient
 90. resipient – av forurensing
 91. resiprok
 92. resirkulere
 93. resitere
 94. resolutt
 95. resonnement
 96. resonnere
 97. respekt
 98. ressurs
 99. restituere
 100. restriksjon
 101. restriktiv
 102. resultat
 103. retributivisme
 104. retroaktiv
 105. retrospektiv
 106. retur
 107. reverens
 108. revidere
 109. rigid
 110. rigorisme
 111. rille
 112. risikabel
 113. romantikk
 114. romantisk
 115. rosett
 116. rotere
 117. roué
 118. rubrikk
 119. rudiment
 120. rudiment – begynnelse
 121. rudimentær
 122. ruin
 123. rural
 124. russifisere
 125. rustikk
 126. rutine
 127. rutine – øvelse
 128. rytme

S

 1. São
 2. safari
 3. safari – jaktekspedisjon
 4. safari – karavanereise
 5. sammensurium
 6. sanere
 7. saporosjer
 8. sardonisk
 9. sarg
 10. sarkasme
 11. sats.
 12. seanse
 13. sedat
 14. segment
 15. sekretariat
 16. seksa
 17. seksjon
 18. sekulær
 19. sekundant
 20. sekundere
 21. sekundere – jakt
 22. sekundær
 23. sekvens
 24. sekvens – rekke
 25. selektere
 26. selektiv
 27. selskap
 28. semester
 29. senium
 30. sensasjon
 31. sensibel
 32. sensitiv
 33. sensor
 34. sensor – føler
 35. sensualitet
 36. sensurere
 37. sentens
 38. sentiment
 39. sentimental
 40. sentral
 41. sentrum
 42. separat
 43. separatisme
 44. separere
 45. seremoni
 46. serpentin – buktet strekning
 47. servil
 48. sesong
 49. signere
 50. signifikans
 51. sikksakk
 52. simplifisere
 53. simulant
 54. simulator
 55. simulere
 56. simultan
 57. sinekyre
 58. singularitet
 59. singulær
 60. sinus
 61. sirkulasjon
 62. sirkulere
 63. sirkulære
 64. sitat
 65. sitere
 66. sivil
 67. sivil kurasje
 68. sivilist
 69. sjalte
 70. sjargong
 71. sjarlatan
 72. sjekke
 73. sjenanse
 74. sjenere
 75. sjikane
 76. sjikt
 77. sjokk
 78. sjokkere
 79. sjåvinisme
 80. skabelon – sjablon
 81. skabelon – skikkelse
 82. skaberakk
 83. skaberakk – (spøkefullt)
 84. skaberakk – teppe
 85. skabilken
 86. skala – gradinndeling
 87. skalerbar
 88. skalere
 89. skalte og valte
 90. skandale
 91. skeptiker
 92. skeptisk
 93. skjerm
 94. skjerm – beskyttelse
 95. skjerv
 96. skjærmyssel
 97. skjønnånd – litteratur
 98. skjørlevnet
 99. skolier
 100. skranke
 101. skrin
 102. skruppel
 103. slabberas
 104. slendrian
 105. slibrig
 106. sløyfe
 107. smedeskrift
 108. snitt – glass
 109. snobb
 110. soaré
 111. sofisme
 112. soignere
 113. solid
 114. solidarisk
 115. solitær
 116. solitær – diamant
 117. solitær – spill
 118. solitær – tre
 119. somatisk
 120. sonal
 121. sonde
 122. sone
 123. sonor
 124. sortere
 125. sosiabel
 126. sosietet
 127. spandere
 128. spektakulær
 129. spesial
 130. spesialisere
 131. spesifikasjon
 132. spesifisere
 133. spesimen
 134. spillfekteri
 135. spiral
 136. spirituell
 137. spissborger
 138. spital
 139. spolere
 140. sponsor
 141. spontan
 142. spor
 143. sporadisk
 144. spuns
 145. spuns – i planke
 146. spuns – i tøy
 147. spuns – tretapp
 148. spuns – tønnehull
 149. stabil
 150. stabilisere
 151. stagnasjon
 152. standard
 153. stasjon
 154. stasjonær
 155. statare
 156. statarisk
 157. stativ
 158. statuere
 159. statur
 160. statutt
 161. stenograf
 162. stereotypi
 163. steril – gold
 164. stigmatisere
 165. stikkprøve
 166. stil
 167. stil – skriftlig
 168. stimulere
 169. stipulere
 170. stodder
 171. stoff
 172. strabas
 173. stratenrøver
 174. stratus
 175. stringens
 176. struktur
 177. stråle
 178. stråmann
 179. stuasje
 180. studentikos
 181. studio
 182. studio – Arbeidsrom for musikere
 183. studio – Filmatelier
 184. studio – for radio- og fjernsynssending
 185. stymper
 186. subakvatisk
 187. subjektiv
 188. subordinasjon
 189. subsidiær
 190. subskribere
 191. substans
 192. substansiell
 193. substituere
 194. substitutt
 195. substrat
 196. subtil
 197. subvensjon
 198. subversiv
 199. suggerere
 200. sukkulens
 201. suksedere
 202. suksesjon
 203. suksesjon – følgerekke
 204. suksessiv
 205. summarisk
 206. suppleant
 207. supplement
 208. supplere
 209. supplikant
 210. supponere
 211. supprimere
 212. surrogat
 213. susceptibel
 214. suspekt
 215. sutenere
 216. suvenir
 217. svada
 218. svesisme
 219. syklisk
 220. symmetrisk
 221. sympati
 222. sympatisere med
 223. sympatisk
 224. symptomatisk
 225. synekdoke
 226. synergi
 227. synkron
 228. synopsis
 229. syntese
 230. system.

Æ

 1. æra