Fremmedord

Fremmedord, ord fra et fremmed språk som har beholdt trekk ved dette språkets struktur og ikke er blitt tilpasset språket det er lånt inn i fullt ut.. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Børge Nordbø

Redaktør

Erik Bolstad

Inneholder 3544 artikler:

A

 1. ab
 2. ab – handelsspråk
 3. ab – hebraisk 'far'
 4. abakus
 5. abalienasjon
 6. abdikasjon
 7. abduksjon
 8. abdusere
 9. abecedarius
 10. aber
 11. aberrant
 12. abiturient
 13. abjekt
 14. abjunksjon
 15. ablaktasjon
 16. ablegøyer
 17. abnegasjon
 18. abnorm
 19. abnormal
 20. abominabel
 21. abondere
 22. abonnement
 23. abonnent
 24. abonnere
 25. abordere
 26. abortere
 27. abrogere
 28. abrupt
 29. absens
 30. absent
 31. absentasjon
 32. absentere seg
 33. absolvere
 34. absorbent
 35. absorbere
 36. abstinent
 37. abstrahere
 38. abstrakt
 39. abstrudere
 40. abstrus
 41. absurd
 42. absurdisme
 43. absurditet
 44. absurdum
 45. adagiarius
 46. adagiologi
 47. adaptere
 48. adaptiv
 49. addendum
 50. addibilitet
 51. addisjonell
 52. additament
 53. ade
 54. adekvat
 55. adelfisme
 56. adenoid
 57. adept
 58. adherens
 59. adherent
 60. adhortasjon
 61. adiafan
 62. adipidere
 63. adipøs
 64. adjisere
 65. adjungere
 66. adjurasjon
 67. adjustere
 68. adjø
 69. administrasjon
 70. administrativ
 71. administrator
 72. administratorium
 73. administrere
 74. admirabel
 75. admirasjon
 76. admisjon
 77. admissibel
 78. admittatur
 79. admittere
 80. admonere
 81. admonisjon
 82. adonnere
 83. adorabel
 84. adornere
 85. adressant
 86. adressat
 87. adresse
 88. adrett
 89. adsorpsjon
 90. adstadig
 91. adstringere
 92. adulasjon
 93. adulator
 94. adult
 95. adulter
 96. adulterasjon
 97. adulterium
 98. adumbrasjon
 99. adusere
 100. adversitet
 101. advis
 102. advisere
 103. advokatorisk
 104. adynami
 105. aerobat
 106. aerobatikk
 107. aeromobil
 108. affabel
 109. affeksjon
 110. affeksjonsverdi
 111. affektasjon
 112. affektert
 113. affektiv
 114. affinal
 115. affisere
 116. affliksjon
 117. affrontere
 118. affusjon
 119. affære
 120. afilantrop
 121. aflogistisk
 122. afobi
 123. afon
 124. afori
 125. aforisme
 126. aforistiker
 127. aforistisk
 128. agatologi
 129. agenda
 130. agens
 131. agere
 132. agglomerat
 133. agglomerere
 134. agglutinere
 135. aggravasjon
 136. aggregasjon
 137. aggressiv
 138. aggressivitet
 139. aggressor
 140. agil
 141. agilitet
 142. agitatorisk
 143. agnoscere
 144. agnosi
 145. agonist
 146. agonist – egentlig
 147. agonistikere
 148. agonistikk
 149. agreabel
 150. agreere
 151. agrement
 152. agrikultur
 153. agyni
 154. ah
 155. aimabel
 156. ajourføre
 157. ajournement
 158. ajustoir
 159. akademiker
 160. akademisk
 161. akardi
 162. akatafasi
 163. akatalektisk
 164. akefal
 165. akklamasjon
 166. akklamere
 167. akkolade
 168. akkommodabel
 169. akkommodant
 170. akkommodement
 171. akkommodere
 172. akkreditere
 173. akkreditør
 174. akkumulasjon
 175. akkurat
 176. akkuratesse
 177. akkusator
 178. akkusere
 179. akkviescere
 180. akkvisisjon
 181. akkvisitør
 182. aklastisk
 183. akmatisk
 184. akribi
 185. akrisi
 186. akroamatisk
 187. akroamatisk bevis
 188. akroamatisk metode
 189. akronym
 190. akrosofi
 191. akrotisme
 192. akselerator
 193. akselerere
 194. aksentuasjon
 195. aksentuere
 196. akseptabel
 197. akseptant
 198. akseptere
 199. akseptibilitet
 200. aksess
 201. aksessibel
 202. aksessorier
 203. aksial
 204. aksidens
 205. aksidentell
 206. aksiomatisk
 207. aksjon
 208. aksjonere
 209. aksjonist
 210. aksjonær
 211. akt
 212. akt – handling
 213. aktivere
 214. aktivist
 215. aktivitet
 216. aktualiter
 217. aktuell
 218. aktør
 219. akutt
 220. akvarist
 221. alamodisk
 222. alarm
 223. alarm – apparat
 224. alarm – varselsignal
 225. aleksandrinsk
 226. alert
 227. alfons
 228. alfonseri
 229. alias
 230. alibi
 231. alienasjon
 232. alienasjon – fremmedgjøring
 233. alienasjon – psykologi
 234. alimentasjon
 235. alimenter
 236. alimentær
 237. alkoholisere
 238. allegori
 239. alliere
 240. alliert
 241. allikere
 242. allitterere
 243. allodoksi
 244. allogen
 245. allograf
 246. allokere
 247. allokton
 248. allolali
 249. allongere
 250. allonym
 251. allotria
 252. allouere
 253. alludere
 254. allusjon
 255. allusorisk
 256. almisse
 257. alogi
 258. alogisk
 259. alterasjon
 260. alterere
 261. alternasjon
 262. alternasjon – matematikk
 263. alternat
 264. alternativ
 265. alternere
 266. alumn
 267. amabilitet
 268. amalgamering
 269. amatør
 270. ambidekster
 271. ambiguitet
 272. ambisiøs
 273. ambisjon
 274. ambivalens
 275. ambivalent
 276. ambrosisk
 277. ambulant
 278. ambulatorisk
 279. ambulere
 280. ameliorasjon
 281. ametri
 282. amfiatlantisk
 283. amfiboli
 284. amfiguri
 285. amoralsk
 286. amorf
 287. amorøs
 288. ampelografi
 289. ampelurgi
 290. amplifikasjon
 291. anabatisk
 292. anagog
 293. anagogisk
 294. anaklase
 295. anakronisme
 296. anakronistisk
 297. analektisk
 298. analemmatisk
 299. analeptisk
 300. analfabet
 301. analfabetisk
 302. analogi
 303. analogisk
 304. analyse
 305. analysere
 306. analytiker
 307. analytisk
 308. anamorfisk
 309. anamorfose
 310. anandrisk
 311. anaproselytt
 312. anbelange
 313. andinsk
 314. androfag
 315. androide
 316. anglisere
 317. anglofili
 318. anglofobi
 319. anglomani
 320. animal
 321. animalier
 322. animalsk
 323. animasjon
 324. animere
 325. animert
 326. animositet
 327. anisomorfi
 328. ankus
 329. ankylometer
 330. anløping
 331. annektere
 332. annihilasjon
 333. anniversarium
 334. annotasjon
 335. annullere
 336. anomali
 337. anonym
 338. anonymisere
 339. anonymitet
 340. anonymus
 341. anorganisk
 342. anormal
 343. anretning
 344. anslag – bevilgning
 345. anslag – hemmelig plan
 346. anslag – løs forhåndsberegning
 347. anslag – reaksjon
 348. anslag – treff
 349. anstand
 350. anstendig
 351. anstendighet
 352. antagonisme
 353. antagonist
 354. antagonist – stoff som motvirker
 355. antecedens
 356. antecedere
 357. antedatere
 358. antediluvial
 359. antelapsarisk
 360. antenat
 361. anteposisjon
 362. anteriora
 363. antesipasjon
 364. antevenere
 365. antichambrere
 366. antiklimaks
 367. antikronisme
 368. antiktoner
 369. antikvar
 370. antikvariat
 371. antikvarisk
 372. antikvert
 373. antimetatese
 374. antipatetisk
 375. antipati
 376. antipoder
 377. antisipasjon
 378. antisosial
 379. antistase
 380. antitypi
 381. antoiker
 382. antonym
 383. antropofag
 384. antropogenese
 385. antropografi
 386. antropoid
 387. antropomorf
 388. aparte
 389. apatisk
 390. apeks – spiss topp
 391. apiri – uendelighet
 392. apiri – uerfarenhet
 393. aplomb
 394. aplomb – musikk
 395. apokalyptiker
 396. apokalyptisk
 397. apokryf
 398. apologetisk
 399. apologisere
 400. apologisme
 401. apologist
 402. apomekometer
 403. apori
 404. apostel – forkjemper
 405. apostille
 406. apparens
 407. apparisjon
 408. appartement
 409. appell
 410. appell – fart og sikkerhet
 411. appell – tiltrekning
 412. appell – å appellere
 413. appellere
 414. appendiks
 415. appersipere
 416. appertinenser
 417. applaus
 418. applikasjon
 419. applikasjon – broderi av lapper
 420. applikator
 421. applikere
 422. applisere
 423. apprehensjon
 424. appresiasjon
 425. appresiasjon – verdiøkning
 426. appresiasjon – verdsettelse
 427. approfondere
 428. apropos
 429. arabesk
 430. arbiter
 431. arbitrere
 432. arbitrær
 433. arborator
 434. arborist
 435. ardent
 436. ardør
 437. arena
 438. aretologi
 439. argumentasjon
 440. argumentere
 441. argutere
 442. aristofanisk
 443. aristokrat
 444. aristokratisk
 445. aristokratisme
 446. arkadisk
 447. arkaisk
 448. arkana
 449. arketyp
 450. arketyp – urform
 451. arketypisk
 452. arkitektonisk
 453. arkivere
 454. armamentarium
 455. armarium
 456. armere
 457. armipotens
 458. armistice
 459. aromatisk
 460. arrangement
 461. arrivere
 462. arrivisme
 463. arroganse
 464. arrondere
 465. artifisiell
 466. artikkel – avsnitt, paragraf
 467. artikkel – salgsgjenstand
 468. artikkel – skriftstykke
 469. artikulasjon
 470. artikulere
 471. artist
 472. artisteri
 473. artropod
 474. aseksual
 475. asket
 476. askribere
 477. asomatisk
 478. asosial
 479. aspergere
 480. aspirant
 481. aspirasjon
 482. aspirere
 483. assistanse
 484. assortere
 485. assosiabel
 486. assosiasjon
 487. assosiere
 488. astral
 489. astrati
 490. astrolatri
 491. asylant
 492. asympati
 493. atelier
 494. atletisk
 495. atletomani
 496. atoksisk
 497. attakk
 498. attenuasjon
 499. atterrere
 500. attestant
 501. attestasjon
 502. attestere
 503. attisk
 504. attityde
 505. attityde – innstilling
 506. attityde – kroppsstilling
 507. attraksjon
 508. attraksjon – fysikk
 509. attrapp
 510. attrappere
 511. attribuere
 512. attributiv
 513. attributt
 514. attrisjon
 515. attrisjon – teologi
 516. atypi
 517. atypisk
 518. audiens
 519. auditorium
 520. augmentasjon
 521. auksilier
 522. autodafé – bokbrenning
 523. autodidakt
 524. autodynamisk
 525. autogen
 526. autograf
 527. autokrat
 528. autokton
 529. autolatri
 530. autonym
 531. autonym – eget navn
 532. autonym – ord som tildeles en klasse
 533. autor
 534. autorisasjon
 535. autorisere
 536. autoritativ
 537. autoteli
 538. autumnal
 539. avansement
 540. avansere
 541. aversjon
 542. aversjonalsum
 543. avertere
 544. avertissement
 545. aviatikk
 546. avid
 547. avifauna
 548. avindskjold
 549. avokasjon
 550. avuere
 551. avulsjon

B

 1. Bar – sønn
 2. babling – tullprat
 3. bagatell
 4. bagatellisere
 5. baguette
 6. bai
 7. bajas
 8. bakkant
 9. bakkantisk
 10. bakse
 11. bakse – flytte med håndkraft
 12. bakse – kjempe
 13. balanse – balansehjul
 14. balanse – likevekt
 15. balanse – vektstang
 16. ballade – spetakkel
 17. ballhornisere
 18. ballistisk
 19. ballotere
 20. balstyrig
 21. banal
 22. banalisere
 23. banalitet
 24. bande – flokk
 25. banditt
 26. bankett
 27. bankett – del av veibane
 28. bankett – festmåltid
 29. barattere
 30. barbar
 31. barbari
 32. barbarisere
 33. barbarisk
 34. barbarisme
 35. bardus
 36. barytymi
 37. bas
 38. basal
 39. basar
 40. base
 41. basere
 42. basis
 43. basseng
 44. basseng – Kunstig vanndam
 45. basseralle
 46. basta
 47. bastant
 48. bastardere
 49. batalje
 50. batos
 51. baun
 52. bekreftelse
 53. belletrist
 54. belletristikk,
 55. benauet
 56. benefaktor
 57. bengel
 58. bentonisk
 59. beramme
 60. berme
 61. berse
 62. beskikkelse
 63. best
 64. bestialitet
 65. bestikk
 66. bestikk – instrumenter
 67. besyv
 68. biartikulert
 69. bibliofil
 70. bibliofili
 71. bibliolatri
 72. bibliomani
 73. bibliomanti
 74. bibliometri
 75. biblioterapi
 76. bidaktylus
 77. bierhane
 78. biform
 79. bifrons
 80. bigott
 81. billet – seddel
 82. billett
 83. bimedial
 84. bimorfisk
 85. binær
 86. biograf
 87. biografisk
 88. bionikk
 89. biped
 90. bipolar – to ytterligheter
 91. bisarr
 92. bisentrisk
 93. bislåperske
 94. bissekremmer
 95. bivåne
 96. blakkert
 97. blamabel
 98. blamasje
 99. blamere
 100. blasert
 101. blendverk
 102. blondine
 103. bohem
 104. bom – ikke treff
 105. bombast
 106. bomme – låne
 107. bommen
 108. bommert
 109. boms
 110. bon – godt
 111. bongbong
 112. bonifikasjon
 113. bonsens
 114. bonvivant
 115. borg – kreditt
 116. bornert
 117. borteskamotere
 118. bovin
 119. brakylogi
 120. brander – vits
 121. bravade
 122. brife
 123. brifing
 124. brigand
 125. briljans
 126. briljere
 127. broiler – ung stjerne
 128. bruk
 129. brunett
 130. brutal
 131. brutalisere
 132. budoar
 133. buffer
 134. bufferstat
 135. bukolisk
 136. bule – bevertningssted
 137. bulevard
 138. bullbiter
 139. bulletin
 140. bumle
 141. bundsforvandt
 142. bursjoasi
 143. buse
 144. business
 145. buskagitasjon
 146. butelje
 147. butler
 148. byrå
 149. byråkrat
 150. bølle
 151. bønhas
 152. børs – felles kasse
 153. børstebinder
 154. bøs
 155. bøsse

D

 1. Den evige stad
 2. Donnerwetter
 3. dandere
 4. dandy
 5. dandyisme
 6. dank
 7. danoman
 8. danomani
 9. dansant
 10. darband
 11. dass
 12. datere
 13. dato
 14. davit
 15. debauchere
 16. deblokkere
 17. debut
 18. debutant
 19. debutere
 20. decepsjon
 21. decernent
 22. decerpsjon
 23. decesjon
 24. dedikasjon
 25. dedikere
 26. dedisere
 27. deduksjon
 28. deduktiv
 29. defavorabel
 30. defekt
 31. defekt – mangel
 32. defekt – mangelfull
 33. defendere
 34. defensiv
 35. defensjon
 36. deficient
 37. defigurasjon
 38. defigurere
 39. definere
 40. definitiv
 41. definitorisk
 42. deform
 43. deformasjon
 44. deformere
 45. defraudasjon
 46. degenerere
 47. deger
 48. degradering
 49. degresjon
 50. dehumanisere
 51. dejurere
 52. dekadanse
 53. dekapitasjon
 54. dekapitere
 55. deklamator
 56. deklamatorisk
 57. deklamere
 58. deklarasjon – erklæring
 59. deklarere
 60. deklassere
 61. deklinabel
 62. deklinere
 63. dekode
 64. dekolletasje
 65. dekolletert
 66. dekolorasjon
 67. dekolorere
 68. dekorasjon – utmerkelse
 69. dekorum
 70. dekreditere
 71. dekrement – matematikk
 72. dekret
 73. dekretere
 74. deksiografi
 75. dekstral
 76. dekupere
 77. delegat
 78. delegere
 79. delegert
 80. delektabel
 81. delektasjon
 82. delektere
 83. deliberasjon
 84. deliberere
 85. delikat
 86. delikt
 87. delikvescere
 88. delimitere
 89. delineasjon
 90. delinkvent
 91. deludere
 92. delusjon
 93. delusorisk
 94. demagog
 95. demagogi
 96. demagogisk
 97. demarkasjon
 98. demaskere
 99. dementere
 100. dementi
 101. demeritere
 102. demisjon
 103. demonisk
 104. demonstrabel
 105. demonstrant
 106. demonstrator
 107. demonstratør
 108. demonstrere
 109. demonstrere – Vise
 110. demonstrere – forklare
 111. demontere
 112. demontere – ta fra hverandre
 113. demoskopi
 114. denaturalisere
 115. dendrittisk
 116. dental
 117. dental – tann-
 118. dentelert
 119. dependens
 120. dependent
 121. dependere
 122. depensatorisk
 123. depensere
 124. depilere
 125. deplantasjon
 126. deplasere
 127. deplorabel
 128. deplorere
 129. deponere
 130. deponi
 131. depopulasjon
 132. depopulere
 133. depositar
 134. depositum
 135. depossedere
 136. depossesjon
 137. depot – forsyningslager
 138. depravasjon
 139. depravere
 140. depressiv
 141. depressivitet
 142. deprimere
 143. deprimert
 144. deprivasjon
 145. deprivatisere
 146. deprivere
 147. depurgasjon
 148. depurgere
 149. deputasjon
 150. deputert
 151. derangere
 152. derivasjon
 153. derivativ
 154. deroutere
 155. desapprobasjon
 156. desavuere
 157. desegregasjon
 158. desertør
 159. desiderabel
 160. desideratum
 161. desidere
 162. desidere – avgi desisjon om
 163. desidere – avgjøre
 164. desiderium
 165. desidert
 166. designasjon
 167. designativ
 168. designer
 169. designere
 170. desillusjon
 171. desimasjon
 172. desinformasjon
 173. desinteressere
 174. desisiv
 175. deskripsjon
 176. desorganisasjon
 177. desorientere
 178. desperado
 179. desperasjon
 180. desperat
 181. despot
 182. despotisk
 183. dessein
 184. dessin
 185. dessinere
 186. destinasjon
 187. destinere
 188. destituere
 189. destituert
 190. destitusjon
 191. destruere
 192. destruksjon
 193. destruktibilitet
 194. destruktiv
 195. desudasjon
 196. desultorisk
 197. detalj
 198. detalj – handelsfag
 199. detaljere
 200. detaljert
 201. detektere
 202. detensjon
 203. deteriorasjon
 204. deteriorere
 205. determinabel
 206. determinasjon
 207. determinativ
 208. determinere
 209. detestabel
 210. detestere
 211. detonere
 212. detriment
 213. detronisere
 214. detronisering, detronisasjon
 215. deuterogami
 216. deuterogamist
 217. devastasjon
 218. devestere
 219. devestitur
 220. deviere
 221. devolutiv
 222. devolvere
 223. devovere
 224. diadrom
 225. diafan
 226. diagnostisere
 227. diagram
 228. diaklastisk
 229. diakrise
 230. dialektologi
 231. dialog
 232. dianoetisk
 233. diaporese
 234. diasyrm
 235. diaterman
 236. didaktisk
 237. diegese
 238. diegetisk
 239. diehard
 240. diffamasjon
 241. differanse
 242. differensiasjon
 243. differensiere
 244. different
 245. differere
 246. difficil
 247. diffluens
 248. diffluent
 249. diffluere
 250. difform
 251. difformitet
 252. diffus
 253. digestibel
 254. dignitar
 255. dignitet
 256. digonisk
 257. digresjon
 258. dikkedarer
 259. dikokkisk
 260. dikotom
 261. dikotomi
 262. diksjon
 263. diktamen
 264. diktat
 265. diktatorisk
 266. diktere
 267. dilatabel
 268. dilatorisk
 269. dilettant
 270. dilettantere
 271. dilettantisme, dilettanteri
 272. diluvial
 273. dimensjon
 274. dimensjonal
 275. dimensjonere
 276. diminuere
 277. dimisjon
 278. dinere
 279. dingeldangel
 280. dings
 281. diplomat – figurativ betydning
 282. diplomatarisk
 283. diplomatisk
 284. direksjon
 285. direkte
 286. direktiv
 287. direktivitet
 288. direktrise
 289. direktrise – kvinnelig direktør
 290. dirigent – Møteleder
 291. disengasjement
 292. disfavør
 293. disharmonere
 294. disiplin – Vitenskapsgren
 295. disiplin – orden
 296. disiplinere
 297. disiplinær
 298. disjungere
 299. diskografi
 300. diskontinuerlig
 301. diskontinuitet
 302. diskordans
 303. diskordant
 304. diskreditere
 305. diskrepans
 306. diskrepant
 307. diskresjon
 308. diskret
 309. diskré
 310. diskusjon
 311. diskutabel
 312. diskutere
 313. dislokasjon
 314. dislokere
 315. disparat
 316. dispensasjon
 317. dispenser
 318. dispensere
 319. dispensere – frita
 320. displantasjon
 321. display
 322. disponent
 323. disponere
 324. disponibel
 325. disposisjon – ordning
 326. disproporsjon
 327. disproporsjonal
 328. disproporsjonalitet
 329. disputabel
 330. disputt
 331. disreputasjon
 332. dissens
 333. dissentere
 334. dissertasjon
 335. dissidentisme
 336. dissidere
 337. dissimilere
 338. dissimulere
 339. dissipasjon
 340. dissipasjon – teknikk
 341. dissipere
 342. dissolubel
 343. dissolubilitet
 344. dissolusjon
 345. dissolvere
 346. dissosiativ
 347. distanse
 348. distendere
 349. distensjon
 350. distikisk
 351. distingvere
 352. distingvert
 353. distinksjon
 354. distinkt
 355. distrahere
 356. distraksjon
 357. distribuere
 358. distributør
 359. distrikt – landlig område
 360. distré
 361. disyllab
 362. ditt og datt
 363. ditto
 364. dittografi
 365. dityrambisk
 366. diva – kvinnelig kunstner
 367. divergens
 368. divergent
 369. divergere
 370. divers
 371. diverse
 372. diversifikasjon
 373. diversifisere
 374. diversitet
 375. divertissement
 376. divinere
 377. dogmatiker
 378. dokimasi
 379. dokimologi
 380. doktrinarisme
 381. doktrine
 382. doktrinær
 383. dokument
 384. dokumentere
 385. domene
 386. domene – område
 387. domestikk – tjener
 388. dominans
 389. dominant
 390. dominere
 391. domptør
 392. donasjon
 393. donatar
 394. donatbommert
 395. donator – giver
 396. donere
 397. dont
 398. dorme
 399. dosere – foreskrive dose
 400. dosmer
 401. dotal
 402. dragoman
 403. dravat
 404. drenke
 405. drillkorps
 406. drive-in
 407. drop-in
 408. dubiosa
 409. dubiøs
 410. dublere
 411. dublett
 412. dublé
 413. duell – konkurranse mellom to
 414. duellant
 415. duellere
 416. duenna
 417. dummy
 418. dumrian
 419. dunk
 420. duo
 421. dupere
 422. duplikasjon
 423. duplikat
 424. duplisere
 425. durabel
 426. durkdreven
 427. dus – mild
 428. dus – si du
 429. dusement
 430. dusør
 431. dyade
 432. dynamisk
 433. dynast
 434. dynasti
 435. dynastisk
 436. dysfemi
 437. dåse – eske
 438. dødelade
 439. døgenikt

E

 1. echappere
 2. edisjon
 3. edukand
 4. edukasjon
 5. edukt
 6. efemer
 7. effasere seg
 8. effekt – virkning
 9. effekter
 10. effektiv
 11. effektivisere
 12. effektivitet
 13. effektuere
 14. effilere
 15. effisiens
 16. effisient
 17. egal
 18. egalisere
 19. egalitet
 20. egalitær
 21. egoist
 22. egoistisk
 23. egosentrisitet
 24. egosentrisk
 25. egotisme
 26. eisenfresser
 27. ejisere
 28. ekkogram
 29. eklatant
 30. eklektisk
 31. ekorsjere
 32. ekpyrose
 33. eksakt
 34. eksaltert
 35. eksegetisk
 36. eksellense
 37. eksellent
 38. eksellere
 39. eksempel
 40. eksemplar
 41. eksemplarisk
 42. eksemplaritet
 43. eksemplifikasjon
 44. eksemplifisere
 45. eksentrisitet
 46. eksentrisitet – originalitet
 47. eksentrisk
 48. eksepsjonell
 49. ekserpere
 50. ekserpt
 51. eksess
 52. eksessiv
 53. eksfoliering
 54. ekshalere
 55. eksigens
 56. eksigere
 57. eksistens
 58. eksistensiell
 59. eksistent
 60. eksistere
 61. eksitabel
 62. eksitasjon
 63. ekskavasjon
 64. ekskavere
 65. eksklamasjon
 66. ekskludere
 67. eksklusiv
 68. eksklusiv(e)
 69. eksklusivitet
 70. ekskulpabel
 71. ekskulpasjon
 72. ekskulpere
 73. ekskurs
 74. ekskursjon
 75. ekskvisitt
 76. eksorbitans
 77. eksorbitant
 78. eksorbitere
 79. eksoterisk
 80. eksotisk
 81. eksotisme
 82. ekspandere
 83. ekspansiv
 84. ekspatriasjon
 85. ekspatriere
 86. ekspatriere seg
 87. ekspedere
 88. ekspedient
 89. ekspedisjon
 90. ekspedisjon – Det å ekspedere
 91. ekspedisjon – forretningsavdeling
 92. ekspedisjon – større reise
 93. ekspeditt
 94. ekspektanse
 95. ekspektant
 96. ekspendere
 97. eksperimentator
 98. eksperimentell
 99. eksperimentere
 100. ekspert
 101. ekspertise
 102. ekspilasjon
 103. ekspirasjon
 104. eksplanatorisk
 105. ekspletiv
 106. eksplikasjon
 107. eksplikere, eksplisere
 108. eksplisitt
 109. eksplisitt – matematikk
 110. eksploatere
 111. eksploatering
 112. eksplorere
 113. ekspolere
 114. eksponent
 115. eksponere
 116. eksposisjon
 117. eksposé
 118. ekspresjon
 119. ekspress
 120. ekspressiv
 121. ekspulsiv
 122. ekspulsjon
 123. ekspurgasjon
 124. ekspurgere
 125. ekstemporal
 126. ekstemporere
 127. ekstendere
 128. ekstensibel
 129. ekstensibilitet
 130. ekstensitet
 131. ekstensiv
 132. eksteriør
 133. ekstern
 134. eksternalisere
 135. ekstorkvere
 136. ekstorsjon
 137. ekstra
 138. ekstrahere
 139. ekstraksjon
 140. ekstrakt – utdrag
 141. ekstraktiv
 142. ekstraordinær
 143. ekstravaganse
 144. ekstravagant
 145. ekstrem
 146. ekstremer
 147. ekstremisme
 148. ekstremist
 149. ekstremistisk
 150. ekstuberans
 151. eksuberant
 152. eksultasjon
 153. ekvestrisk
 154. ekvidistant
 155. ekvilibrisme
 156. ekvilibristisk
 157. ekvilibrium
 158. ekvipere
 159. ekvipollens
 160. ekvipollent
 161. ekvivalere
 162. ekvivokk
 163. elaborasjon
 164. elastisitet – spenstighet
 165. eleganse
 166. elegant
 167. eleksjon
 168. elektor
 169. elektoral
 170. elektorat
 171. elektrisere – overført betydning
 172. element – grunnbestanddel
 173. elementær
 174. elevere
 175. elevert
 176. elidere
 177. eligere
 178. eligibel
 179. eligibilitet
 180. eliksir
 181. elitær
 182. elokasjon
 183. elokere
 184. elokusjon
 185. elokvens
 186. elokvent
 187. elongere
 188. eludere
 189. elusiv
 190. elusorisk
 191. elyseisk
 192. emansipasjon – 2
 193. emansipert
 194. embonpoint
 195. emendasjon
 196. emergens – oppkomling
 197. emergere
 198. emeritere
 199. emigrasjon
 200. emigrere
 201. eminense
 202. eminent
 203. emirat
 204. emittans
 205. emittere – utstede
 206. emploi
 207. emporium
 208. empyrose
 209. emunitas
 210. enallage
 211. encyklopedisk
 212. endemisme
 213. endonym
 214. endrektig
 215. enervere
 216. engasjement
 217. engasjere
 218. engasjere seg
 219. engasjerende
 220. engasjert
 221. enigma
 222. enigmatisk
 223. enkrati
 224. enorm
 225. enormitet
 226. ensretting
 227. entledige
 228. entreprise
 229. entré
 230. entusiasme
 231. entusiast
 232. entusiastisk
 233. enunsiasjon
 234. enunsiere
 235. epagoge
 236. epibiontisk – zoologi
 237. epimenier
 238. episodisk
 239. epistolarisk
 240. epitome
 241. eradikasjon
 242. eradikere
 243. ergasterium
 244. ergastulum
 245. ergo
 246. ergonomisk
 247. ergotere
 248. ergotør
 249. erigere
 250. eristikk
 251. erlegge
 252. erosiv
 253. erotika
 254. erratisk
 255. erubescens
 256. erudisjon
 257. eskalere
 258. eskamotasje
 259. eskamotere
 260. eskamotør
 261. eskapade
 262. esoteriker
 263. esoterisk
 264. essensiell
 265. estimabel
 266. estimasjon
 267. estime
 268. estimere
 269. etablere
 270. etablerer
 271. etablissement
 272. etalasje
 273. etalere
 274. etappe
 275. etappe – delstrekning
 276. eterisk
 277. eternitet
 278. etikette
 279. etui
 280. eufemisme
 281. eufoni
 282. eufonisk
 283. eufuist
 284. euglenoid
 285. eukrasi
 286. eurytmisk
 287. eustasi
 288. eutymi
 289. evaporabel
 290. evaporasjon
 291. evaporere
 292. evasiv
 293. evasjon
 294. evenement
 295. event
 296. eventualitet
 297. eventuell
 298. eventuelt
 299. evers
 300. eversiv
 301. eversjon
 302. evidens
 303. evident
 304. evokabel
 305. evokasjon
 306. evokere
 307. evolvere
 308. evre
 309. exlex
 310. exuberans

F

 1. fabrikant
 2. fabrikasjon
 3. fabrikat
 4. fabrikkere
 5. fabula
 6. fabulant
 7. fabulist
 8. fadese
 9. fagotrof
 10. faible
 11. faiblesse
 12. fair play
 13. fakter
 14. faktor
 15. faktor – bestanddel
 16. faktotum
 17. faktum
 18. fallibel
 19. fallibilitet
 20. fallos
 21. falsifikasjon
 22. falsifikasjon – forfalskning
 23. falsifikat
 24. falsifikator
 25. familiaritet
 26. familiær
 27. famøs
 28. fan
 29. fanatiker
 30. fanatisk
 31. fanatisme
 32. fancy
 33. fanerisk
 34. fant
 35. fantasmagori – Fantasibilde
 36. fantasme
 37. fantast
 38. fantastisk
 39. fantom
 40. farm
 41. fascikkel
 42. fascinasjon
 43. fascinere
 44. fase
 45. fasil
 46. fasilitet
 47. fasit
 48. fasjonabel
 49. fasong
 50. fastidiøs
 51. fatal
 52. fatalitet
 53. faut – bedrageri
 54. favorisere
 55. favoritt
 56. favør
 57. favør – Fordel
 58. favør – Gunst
 59. favør – handelsfag
 60. fazenda
 61. feinschmecker
 62. felt
 63. felt – Areal
 64. feminin
 65. feminisere
 66. fennofil
 67. fenomenal
 68. ferle
 69. ferm
 70. fervescere
 71. festivitas
 72. festivitet
 73. fetere
 74. fiasko
 75. fibel
 76. fidel
 77. fidus
 78. fiff
 79. fighter – Stridsmann
 80. figur
 81. figur – Anskuelig illustrasjon
 82. figur – Menneskekroppens form
 83. figur – uttrykk
 84. figurasjon
 85. figurere
 86. figurlig
 87. fiks
 88. fiks – Flink
 89. fiks – elegant
 90. fiks – fast
 91. fiksjon – innbilning
 92. fiktiv
 93. filantrop
 94. filantropi
 95. filantropisk
 96. filiasjon
 97. filipine
 98. filister
 99. filisteri
 100. filleproletariat
 101. filogyn
 102. filolog
 103. filur
 104. filureri
 105. finalist
 106. finesse
 107. finesse – finhet
 108. fingere
 109. finish
 110. finkultur
 111. finte
 112. finte – fingert slag
 113. finte – spydig bemerkning
 114. finurlig
 115. fiol – flaske
 116. fisjonere
 117. flagrant
 118. flakong
 119. flanere
 120. flankere
 121. flanør
 122. flattere
 123. flau
 124. flekke
 125. fleksibel
 126. fleksibilitet
 127. flikke
 128. flitter
 129. flokking
 130. florentinsk
 131. florere
 132. florisant
 133. floskel
 134. flottenheimer
 135. fluktuasjon
 136. fluktuere
 137. flørt
 138. fokal
 139. fokusere
 140. fonasjon
 141. fond – bakgrunn
 142. fonisk
 143. forblommet
 144. forborgen
 145. forloren
 146. formalia
 147. formalist
 148. formalistisk
 149. formaliter
 150. formalitet
 151. formell
 152. formell – Som er bare form
 153. formell – Som følger vedtatte regler
 154. formell – i samsvar med formen(e)
 155. formidabel
 156. formular
 157. formulere
 158. forse
 159. forsere
 160. forsere – Tvinge gjennom
 161. forsere – Tyde (en kode)
 162. forsere – anspenne
 163. forsert
 164. forsett
 165. forskrivning
 166. forst
 167. forum – Der en sak hører hjemme
 168. forvalter
 169. forvanskning
 170. fotogen
 171. fotolytisk
 172. fragment
 173. fragmentarisk
 174. fragmentere
 175. fragrans
 176. fragrant
 177. fraksjon
 178. frankofil
 179. frankofob
 180. frappant
 181. frappere
 182. frapperende
 183. frase
 184. fraseologi
 185. fratern
 186. fraternisere
 187. fraternitet
 188. fraudasjon
 189. fraudulent
 190. frekvent
 191. frekventere
 192. fremmedord
 193. frenesi
 194. frenetisk
 195. friksjon – Uoverensstemmelse mellom mennesker
 196. frisere – det å legge noe flatt
 197. frivol
 198. fro
 199. frontal
 200. frottere
 201. fruentimmer
 202. frugal
 203. frugalitet
 204. frøken
 205. fuks
 206. fulminant
 207. fulminere
 208. fundamental
 209. fundamentere
 210. fundere
 211. fungere
 212. fungiform
 213. funke
 214. funksjon – virksomhet
 215. funksjonell
 216. funksjonere
 217. furnere
 218. furore
 219. furtiv
 220. fusentast
 221. fuske
 222. fuske – Gjøre dårlig arbeid
 223. fuske – Jukse
 224. fuske – Om motor
 225. fustasje
 226. futil
 227. futilitet
 228. futteral
 229. futurolog
 230. fyrabend
 231. fysiognosi
 232. fysisk
 233. fysisk – Sanselig ('fysisk kjærlighet')
 234. fysisk – Som føles
 235. fysisk – som angår fysikken

I

 1. Inferno
 2. ideal
 3. idealisere
 4. identifisere
 5. identifisering
 6. ideolog
 7. idiom
 8. idiotikon
 9. idol
 10. idyllisk
 11. ignoranse
 12. ignorant
 13. ignorere
 14. illegal
 15. illegitim
 16. illiberal
 17. illitterat
 18. illitterær
 19. illojal
 20. illojalitet
 21. illudere
 22. illuminere
 23. illusjonist
 24. illusorisk
 25. illustrativ
 26. illustre
 27. illustrere
 28. image
 29. imaginasjon
 30. imaginær
 31. imitere
 32. immaterialisere
 33. immateriell
 34. immigrant
 35. immigrasjon
 36. immigrere
 37. imminens – truende
 38. imminent
 39. immobil
 40. immortalisere
 41. impassabel
 42. impenetrabel
 43. imperfeksjon
 44. impertinens
 45. impertinent
 46. implementere
 47. implikasjon
 48. implisere
 49. implisert
 50. implisitt
 51. imponere
 52. imposant
 53. impost
 54. impresjon
 55. in suspenso
 56. inadekvat
 57. inappellabel
 58. inaugurasjon
 59. inaugurere
 60. incitament
 61. indefinabel
 62. indefinitt
 63. indeks – Register
 64. indifferent
 65. indignasjon
 66. indignert
 67. indikasjon
 68. indikere
 69. indirekte
 70. indiskresjon
 71. indiskret
 72. indisponert
 73. indisponibel
 74. indisputabel
 75. individualisere
 76. individuell
 77. indoktrinere
 78. indolens
 79. indologi
 80. induksjon
 81. ineffektiv
 82. inerti
 83. infallibel
 84. infallibilitet
 85. infam
 86. inferioritet
 87. infernalsk
 88. infiltrasjon
 89. infiltrere
 90. infleksibilitet
 91. influere
 92. informant
 93. informasjon
 94. informativ
 95. informere
 96. ingrediens
 97. inhalere
 98. inherens
 99. inherent
 100. inhibere
 101. inhibisjon
 102. inhibitorisk
 103. inhuman
 104. initiere
 105. inkapabel
 106. inkarnere
 107. inklinasjon
 108. inkludere
 109. inklusiv
 110. inklusiv(e)
 111. inklusjon
 112. inkognito
 113. inkoherent
 114. inkolentnavn
 115. inkompatibel
 116. inkompetanse
 117. inkompetent
 118. inkongruens
 119. inkongruent
 120. inkonsekvens
 121. inkonsekvent
 122. inkonsistens
 123. inkonsistent
 124. inkurie
 125. inkvisitorisk
 126. insider
 127. insinuant
 128. insinuasjon
 129. insinuere
 130. insistere
 131. inskripsjon
 132. insolent
 133. inspeksjon
 134. inspektorat
 135. inspektør
 136. inspirere
 137. inspisere
 138. installasjon
 139. installere
 140. installere – Anbringe
 141. installere – Legge inn
 142. installere – høytidelig
 143. instinktiv
 144. instituere
 145. instruere
 146. instruks
 147. instruksjon
 148. instruktør
 149. instrument
 150. instrumentell
 151. insubordinasjon
 152. insuffisiens
 153. insuffisient
 154. insulær
 155. insurgent
 156. insurgere
 157. insurreksjon
 158. integrasjon
 159. integrere
 160. integrerende
 161. integritet
 162. intellekt
 163. intellektuell
 164. intellektuelle
 165. intelligent
 166. intelligibel
 167. intendant
 168. intens
 169. intensiv
 170. intensivere
 171. interaktivitet
 172. intercedent
 173. intercedere
 174. intercity
 175. interdisiplinær
 176. interessent
 177. interim
 178. interimistisk
 179. interkontinental
 180. interlinear
 181. intermediær
 182. intermesso
 183. intern
 184. internasjonal
 185. interpret
 186. interpretere
 187. intervenere
 188. intim
 189. intimere
 190. intimidasjon
 191. intimidere
 192. intimitet
 193. intoleranse
 194. intolerant
 195. intransigent
 196. intrigant
 197. intrige – anslag
 198. intrikat
 199. introduksjon
 200. introdusere
 201. inundasjon
 202. invalid
 203. invalidisere
 204. invektiv
 205. invensjon
 206. inventar
 207. invertering
 208. invitasjon
 209. invitere
 210. invitt
 211. invokasjon
 212. involvere
 213. irada
 214. ireniker
 215. irisere
 216. ironiker
 217. irrasjonell
 218. irreal
 219. irreell
 220. irregularitet
 221. irregulær
 222. irrelevans
 223. irrelevant
 224. irreligiøs
 225. irreparabel
 226. irritabel
 227. irritabel – dagligtale
 228. irritament
 229. irritasjon
 230. irritere
 231. isenkram
 232. isolering
 233. isomorf
 234. isotropi
 235. istme
 236. it – tiltrekningskraft
 237. item – enkelthet
 238. item – likeså
 239. iterant
 240. iterasjon
 241. iterere
 242. iterere – matematikk
 243. itinerarium

K

 1. Kapp – landform
 2. kabal
 3. kabal – komplott
 4. kabinettformat
 5. kadaver
 6. kadaverdisiplin
 7. kader
 8. kadusere
 9. kalabalikk
 10. kalamitet
 11. kalas
 12. kaleidoskopisk
 13. kalokagathi
 14. kalumni
 15. kameraderi
 16. kamerat
 17. kampanje
 18. kampanologi
 19. kampere
 20. kamuflasje
 21. kanalje
 22. kanban
 23. kandelaber
 24. kanister
 25. kanne – kar
 26. kanonisk
 27. kanossagang
 28. kantine
 29. kaos
 30. kaospilot
 31. kaotisk
 32. kapabel
 33. kapabilitet
 34. kapasitet – rom
 35. kapital – stor
 36. kapittel
 37. kapittel – avdeling
 38. kapitulere
 39. kapring
 40. kaprise
 41. kaprisiøs
 42. kaptatorisk
 43. kaptiøs
 44. kaputt
 45. karakter
 46. karakter – pedagogikk
 47. karakterisere
 48. karakteristikk
 49. karakteristikk – fremstilling
 50. karakteristikon
 51. karakteristisk
 52. karens
 53. karisma
 54. karismatisk
 55. karnøffel
 56. karnøfle
 57. kartell – oppfordring
 58. kartotek
 59. kasba
 60. kassabel
 61. kassere
 62. kastellan
 63. kasuell
 64. katabasis
 65. katabatisk
 66. kataklysme
 67. katastrofe
 68. kategorisk
 69. katzenjammer
 70. kaudervelsk
 71. kaustisk
 72. kavaler
 73. kavalkade
 74. kavere
 75. kaveringsmann
 76. kick-off – igangsetting
 77. kjendis
 78. kladd
 79. klassisistisk
 80. klassisk
 81. klenodium
 82. kleresi – samling
 83. klient
 84. klikk
 85. klimaks
 86. klimakterisk
 87. klisjé
 88. knebel
 89. knebel – bart
 90. knebel – kolv
 91. knebel – tøystykke
 92. knekt
 93. knekt – holder
 94. knekt – soldat
 95. knickerbocker
 96. knowhow
 97. koaksial
 98. koalisjon
 99. kobler – person
 100. kobleri
 101. kode
 102. kode – metode
 103. kode – regelverk
 104. kode – skriftsystem
 105. kodilje
 106. kogle
 107. koherens
 108. koinsidens
 109. koinsident
 110. koinsidere
 111. kokett
 112. kokettere
 113. koketteri
 114. kokotte
 115. kollaboratør
 116. kollaborere
 117. kollasjon – sammenstilling
 118. kollega
 119. kollegial
 120. kollegium
 121. kolleksjon
 122. kollektiv
 123. kolli
 124. koloni – samling
 125. kolonisasjon
 126. kolonist
 127. kolossal
 128. kombinasjon
 129. kombinasjon – sammenstilling
 130. kombinat
 131. kombinatorisk
 132. kombinere
 133. komfort
 134. komfortabel
 135. komitadsji
 136. kommandere
 137. kommensurabel
 138. kommentar – forklarende
 139. kommentere
 140. kommers
 141. kommerseråd
 142. kommersialisere
 143. kommissarisk
 144. kommittent
 145. kommittere
 146. kommunikant
 147. kommunisere
 148. kommutabel
 149. kompakt
 150. kompaktere
 151. komparabel
 152. kompendium
 153. kompensasjon
 154. kompensator
 155. kompensatorisk
 156. kompensere
 157. kompetanse
 158. kompetent
 159. kompilasjon
 160. kompilere
 161. kompleks
 162. kompleksitet
 163. komplement
 164. komplementær
 165. komplett
 166. komplettere
 167. komplikasjon
 168. kompliment
 169. komplimentere
 170. komplisere
 171. komposisjon
 172. kompositorisk
 173. kompound
 174. komprimere
 175. kompromiss
 176. kompromittere
 177. kompulsiv
 178. komputabel
 179. komputasjon
 180. kondemnere
 181. kondensere
 182. kondolanse
 183. kondolere
 184. konduite
 185. konduktiv
 186. konferanse
 187. konferere
 188. konfetti
 189. konfidensiell
 190. konfigurasjon
 191. konfirmere
 192. konfluere
 193. konfluks
 194. konform
 195. konformisme
 196. konformist
 197. konformistisk
 198. konformitet
 199. konfrontere
 200. konfundere
 201. konfus
 202. konfusjon – forvirring
 203. kongenial
 204. kongenital
 205. konisk
 206. konjektur
 207. konjugal
 208. konkludere
 209. konklusiv
 210. konklusjon
 211. konklusjon – slutning
 212. konkordant
 213. konkordie
 214. konkret
 215. konkretisere
 216. konkurranse
 217. konkurrent
 218. konkurrere
 219. konneksjon
 220. konnektiv
 221. konsedere
 222. konsekutiv
 223. konsekvent
 224. konsens
 225. konsentrat
 226. konsentrere
 227. konsept
 228. konseptualisering
 229. konservativ
 230. konservere
 231. konservering
 232. konsiderasjon
 233. konsipere
 234. konsis
 235. konsistens
 236. konskribere
 237. konsolidere
 238. konsorter
 239. konspirasjon
 240. konspirere
 241. konstatere
 242. konstellasjon
 243. konsternasjon
 244. konsternere
 245. konstruere
 246. konstruksjon
 247. konstruktiv
 248. konsultativ
 249. konsultere
 250. konsumere
 251. kontaminere
 252. kontemplasjon
 253. kontemplativ
 254. kontemplere
 255. kontenanse
 256. kontinental
 257. kontingent
 258. kontinuasjon
 259. kontinuere
 260. kontinuitet
 261. kontra
 262. kontradiksjon
 263. kontrafei
 264. kontrafeier
 265. kontrahent
 266. kontrahere
 267. kontraktør
 268. kontrarevolusjon
 269. kontrarevolusjonær
 270. kontrast
 271. kontravotering
 272. kontribuere
 273. kontroll
 274. kontrollere
 275. kontrovers
 276. kontroversiell
 277. konurbasjon
 278. konveks
 279. konvenabel
 280. konvenere
 281. konveniens
 282. konvensjon
 283. konvensjonalisme
 284. konvensjonell
 285. konversasjon
 286. konversere
 287. konvertere
 288. kooperasjon
 289. kooperere
 290. koordinere
 291. kopi
 292. kopiere
 293. kopiøs
 294. kopulativ
 295. kordial
 296. kordialitet
 297. kordong
 298. kordong – kondom
 299. korona
 300. korporativ
 301. korporlig
 302. korps
 303. korpulent
 304. korpus
 305. korreks
 306. korrekse
 307. korrekt
 308. korrektiv
 309. korrespondanse
 310. korrespondent
 311. korrigere
 312. korrumpere
 313. korrupsjon – filologi
 314. korrupt
 315. kortesje
 316. kosmetisk
 317. kosmisk
 318. kosmopolitisme
 319. kosmopolitt
 320. koteri
 321. krabat
 322. krakilsk
 323. krapyl
 324. kreativ
 325. kreativitet
 326. kreatur
 327. kredense
 328. kreere
 329. krepere
 330. krets
 331. krise
 332. kriterium
 333. kritiker
 334. kritikk
 335. kritisere
 336. kritisk
 337. kromatisk
 338. kronologisk
 339. kruditet
 340. krummelurer
 341. krutt – plante
 342. kryptisk
 343. kudos
 344. kujon
 345. kulant
 346. kuli
 347. kulminere
 348. kult – overdreven beundring
 349. kultivere
 350. kultivert
 351. kulør
 352. kumulativ
 353. kumulere
 354. kupere
 355. kupert
 356. kupol
 357. kupp
 358. kur – oppvartning
 359. kurant – lettsolgt; enkel
 360. kurer
 361. kuriositet
 362. kuriosum
 363. kuriøs
 364. kursere
 365. kursorisk
 366. kurtisane
 367. kurtise
 368. kurtoasi
 369. kurvatur
 370. kusine
 371. kustus
 372. kutyme
 373. kuvert
 374. kvalifikasjon
 375. kvalifisere
 376. kvalifisert
 377. kvantifisere
 378. kvantitativ
 379. kvantitet
 380. kvantitet – mengde
 381. kvantum
 382. kvartal
 383. kvartan
 384. kvartanfeber
 385. kvartisk
 386. kvasi
 387. kvaternær
 388. kverulere
 389. kvesthus
 390. kvint – fem-
 391. kvintessens
 392. kvote
 393. kvotere
 394. kvotering
 395. kynisk
 396. kynisme
 397. kysk
 398. kåsere
 399. kåsør

P

 1. pamfilius
 2. pamflett
 3. pamp
 4. panegyrikk
 5. panel – debattpanel
 6. panikk
 7. panoptikon
 8. paradoks
 9. parafernalier
 10. paraklet
 11. parat
 12. parentes
 13. paritetisk
 14. parlamentere
 15. parodi
 16. parole
 17. partiell
 18. partikularisme
 19. partikulær
 20. partisk – som tar parti
 21. partitiv
 22. pasifisere
 23. pasigrafi
 24. pasjon
 25. paskvill
 26. passabel
 27. passasje
 28. passasjer
 29. passere
 30. passiar
 31. passiv – uvirksom
 32. passivere
 33. passé
 34. pastisj
 35. pastoral
 36. patent – bevitnelse
 37. paternal
 38. paternalisme
 39. patetisk
 40. patina – figurlig
 41. patriot
 42. patrisiat
 43. patrisisk
 44. patronymikon
 45. paulun
 46. pauperisme
 47. pause
 48. pedant
 49. pedologi
 50. pendant
 51. penetrasjon
 52. penetrasjon – teknikk
 53. penetrere
 54. penibel
 55. pennal
 56. peremptorisk
 57. perfeksjon
 58. perfekt
 59. perforere
 60. perifer
 61. perkusjon
 62. permanent
 63. permanent – vedvarende
 64. permisjon
 65. permissiv
 66. permutabel
 67. permutere
 68. perorasjon
 69. perpendikkel
 70. perpetuere
 71. perseptibel
 72. persipere
 73. persistent
 74. personalia
 75. personasje
 76. personifikasjon
 77. pertentlig
 78. pertinent
 79. pervers
 80. pestilens
 81. petrifikasjon
 82. pidestall
 83. pietet
 84. piknik
 85. piktogram
 86. pinsett
 87. pioner – nybygger
 88. pipe – rørformet del
 89. pirat
 90. pittoresk
 91. pièce – artikkel
 92. plakk
 93. plan
 94. plan – fremgangsmåte.
 95. plansjett – landmålerbord
 96. plansjett – tegnebrett
 97. plastikk
 98. plastisk
 99. platityde
 100. plattform – Utgangsposisjon
 101. plebeiisk
 102. pledere
 103. pluralitet
 104. pluvial
 105. poeng
 106. poeng – eg. punkt
 107. poeng – fremtredende trekk
 108. pokker
 109. pol – i overført betydning
 110. polarisering
 111. polemikk
 112. polisk
 113. pollett
 114. polster
 115. poltergeist
 116. polyhistor
 117. polysyllabisk
 118. polyteknisk
 119. pomp
 120. pompøs
 121. ponderabilier
 122. pop
 123. popularisere
 124. popularitet
 125. populær
 126. porsjon
 127. portabel
 128. portefølje
 129. portfolio
 130. portør
 131. porøs
 132. pose
 133. posere
 134. posisjon
 135. positur
 136. post – Stilling
 137. postament
 138. postdatere
 139. posthum
 140. postoperativ
 141. postulant
 142. postulat
 143. postulere
 144. posør
 145. potens
 146. potensial
 147. potensiell
 148. potent
 149. potentat
 150. prado
 151. pragmatiker
 152. pragmatikk
 153. pragmatisk
 154. praktika
 155. praktikant
 156. praktiker
 157. praktikk
 158. praktikus
 159. praktisere
 160. prange
 161. predestinasjon
 162. predikere
 163. predisponere
 164. predominans
 165. prefekt
 166. preferanse
 167. pregnant – om ord el. uttrykk
 168. prehistorisk
 169. prekavere
 170. prekær
 171. preliminær
 172. premie
 173. prenumerere
 174. preparant
 175. presenning
 176. present
 177. presentere
 178. preservativ
 179. preservere
 180. presidere
 181. presis
 182. presisjon
 183. prestasjon
 184. prestisje
 185. presumere
 186. presumptiv
 187. pretendent
 188. pretensiøs
 189. pretensjon
 190. primær
 191. prinsipal
 192. prinsipiell
 193. pris – snus
 194. privat
 195. privatisere
 196. privet
 197. pro
 198. probat
 199. probere
 200. problem
 201. produktiv
 202. produsent
 203. produsere
 204. profan
 205. profesjon
 206. profesjonell
 207. profil
 208. profil – dagligtale
 209. profitt
 210. program – forestillings
 211. programmering
 212. progresjon
 213. progresjon – fremskritt
 214. progressiv
 215. prohibitiv
 216. proklamasjon
 217. prokurator
 218. prolongere
 219. promemoria
 220. promissorisk
 221. promosjon
 222. promotor
 223. propagere
 224. proponere
 225. proporsjonal
 226. proporsjonere
 227. proprietær
 228. prosesjon
 229. prosess
 230. prospekt
 231. prospekt – gate
 232. prospekt – trykt plan
 233. prospekt – trykt redegjørelse
 234. prospekt – utsyn
 235. prospektiv
 236. prosternasjon
 237. proteksjon
 238. protokoll
 239. protokoll – dokument
 240. protokoll – etiketteprotokoll
 241. protokoll – referat
 242. protokoll – referatbok
 243. proviant
 244. provins
 245. provisorisk
 246. provisorium
 247. provokasjon
 248. provos
 249. provosere
 250. publikasjon
 251. publikum
 252. publisere
 253. publisitet
 254. pulje
 255. pulsere
 256. puner
 257. pur
 258. pyramidal
 259. pyramidal – Ualminnelig stor
 260. pyramidal – pyramideformet
 261. pøbel

S

 1. São
 2. safari
 3. safari – jaktekspedisjon
 4. safari – karavanereise
 5. sammensurium
 6. sanere
 7. saporosjer
 8. sardonisk
 9. sarg
 10. sarkasme
 11. sats.
 12. seanse
 13. sedat
 14. segment
 15. sekretariat
 16. seksa
 17. seksjon
 18. sekulær
 19. sekundant
 20. sekundere
 21. sekundere – jakt
 22. sekundær
 23. sekvens
 24. sekvens – rekke
 25. selektere
 26. selektiv
 27. selskap
 28. semester
 29. senium
 30. sensasjon
 31. sensibel
 32. sensitiv
 33. sensor
 34. sensor – føler
 35. sensualitet
 36. sensurere
 37. sentens
 38. sentiment
 39. sentimental
 40. sentral
 41. sentrum
 42. separat
 43. separatisme
 44. separere
 45. seremoni
 46. serpentin – buktet strekning
 47. servil
 48. sesong
 49. signere
 50. signifikans
 51. sikksakk
 52. simplifisere
 53. simulant
 54. simulator
 55. simulere
 56. simultan
 57. sinekyre
 58. singularitet
 59. singulær
 60. sinus
 61. sirkulasjon
 62. sirkulere
 63. sirkulære
 64. sitat
 65. sitere
 66. sivil
 67. sivil kurasje
 68. sivilist
 69. sjalte
 70. sjargong
 71. sjarlatan
 72. sjekke
 73. sjenanse
 74. sjenere
 75. sjikane
 76. sjikt
 77. sjokk
 78. sjokkere
 79. sjåvinisme
 80. skabelon – skikkelse
 81. skaberakk
 82. skaberakk – (spøkefullt)
 83. skaberakk – teppe
 84. skabilken
 85. skala – gradinndeling
 86. skalerbar
 87. skalere
 88. skalte og valte
 89. skandale
 90. skeptiker
 91. skeptisk
 92. skjerm
 93. skjerm – beskyttelse
 94. skjerv
 95. skjærmyssel
 96. skjønnånd – litteratur
 97. skjørlevnet
 98. skolier
 99. skranke
 100. skrin
 101. skruppel
 102. slabberas
 103. slendrian
 104. slibrig
 105. sløyfe
 106. smedeskrift
 107. snitt – glass
 108. snobb
 109. soaré
 110. sofisme
 111. soignere
 112. solid
 113. solidarisk
 114. solitær
 115. solitær – diamant
 116. solitær – spill
 117. solitær – tre
 118. somatisk
 119. sonal
 120. sonde
 121. sone
 122. sonor
 123. sortere
 124. sosiabel
 125. sosietet
 126. spandere
 127. spektakulær
 128. spesial
 129. spesialisere
 130. spesifikasjon
 131. spesifisere
 132. spesimen
 133. spillfekteri
 134. spiral
 135. spirituell
 136. spissborger
 137. spital
 138. spolere
 139. sponsor
 140. spontan
 141. spor
 142. sporadisk
 143. spuns
 144. spuns – i planke
 145. spuns – i tøy
 146. spuns – tretapp
 147. spuns – tønnehull
 148. stabil
 149. stabilisere
 150. stagnasjon
 151. standard
 152. stasjon
 153. stasjonær
 154. statare
 155. statarisk
 156. stativ
 157. statuere
 158. statur
 159. statutt
 160. stenograf
 161. stereotypi
 162. steril – gold
 163. stigmatisere
 164. stikkprøve
 165. stil
 166. stil – skriftlig
 167. stimulere
 168. stipulere
 169. stodder
 170. stoff
 171. strabas
 172. stratenrøver
 173. stratus
 174. stringens
 175. struktur
 176. stråle
 177. stråmann
 178. stuasje
 179. studentikos
 180. studio
 181. studio – Arbeidsrom for musikere
 182. studio – Filmatelier
 183. studio – for radio- og fjernsynssending
 184. stymper
 185. subakvatisk
 186. subjektiv
 187. subordinasjon
 188. subsidiær
 189. subskribere
 190. substans
 191. substansiell
 192. substituere
 193. substitutt
 194. substrat
 195. subtil
 196. subvensjon
 197. subversiv
 198. suggerere
 199. sukkulens
 200. suksedere
 201. suksesjon
 202. suksesjon – følgerekke
 203. suksessiv
 204. summarisk
 205. suppleant
 206. supplement
 207. supplere
 208. supplikant
 209. supponere
 210. supprimere
 211. surrogat
 212. susceptibel
 213. suspekt
 214. sutenere
 215. suvenir
 216. svada
 217. svesisme
 218. syklisk
 219. symmetrisk
 220. sympati
 221. sympatisere med
 222. sympatisk
 223. symptomatisk
 224. synekdoke
 225. synergi
 226. synkron
 227. synopsis
 228. syntese
 229. system.

Æ

 1. æra