Saporosjer, uttrykk brukt om de kosakkene som holdt til nedenfor de store strykene i Dnepr.