Illusjonist, tryllekunstner; også fantast, drømmer.