Eksfoliering, (av eks- og lat. 'helt blad'), avflaking eller avskalling av de ytre sjikt av en kompakt masse, f.eks. ved opphetning.