Liberalitet, gavmildhet, storsinn; fordomsfrihet, frisinn.