Transittere, overføre via et mellomledd, f.eks. føre noe fra et land gjennom et annet til et tredje, sende telegram via en mellomstasjon osv.