Differensiasjon, forskjell; atskillelse; en ujevn fordeling av opprinnelig likt fordelte bestanddeler.