Additament, tilsetning, tillegg, særlig til statsforfatning eller internasjonal traktat.