Bonze, betegner, særlig i eldre europeisk litteratur, en buddhistisk geistlig. Ordet stammer sannsynligvis fra japansk, og er dannet av kinesiske ordelementer. På tysk betyr bonze politisk streber, «pamp».