Tratte, veksel trukket på en annen, i motsetning til egenveksel hvor utstederen forplikter seg til å betale selv.