Sjenert, (adj.), som føler seg unnselig, blyg, forlegen el.l.