Ekstremer, handlinger, meninger el.l. som avviker mest mulig fra hverandre, absolutte motsetninger.