hallik

Artikkelstart

Hallik er en betegnelse på personer som rekrutterer til, organiserer eller utnytter andres prostitusjon. Hallikvirksomhet er i Norge kriminelt etter straffelovens § 315.

I dag er det å fremme andres prostitusjon, å leie ut lokaler som skal brukes til prostitusjon og å annonsere for det som utvetydig er prostitusjon forbudt. Det som til enhver tid defineres som hallikvirksomhet i straffeloven tilsvarer ikke nødvendigvis det samme som mange forbinder med hallikvirksomhet.

«Halliken» er også en figur i populærkulturen, og er skurken i mange Hollywood-filmer, blant annet Taxi Driver, True Romance og Starsky & Hutch. På film er ofte halliken en mann, men loven er i dag kjønnsnøytral, og de siste årene har flere kvinner blitt dømt for hallikvirksomhet i Norge særlig ved drift av massasjeinstitutter.

Endringene i 2000

Over tid har hva som regnes som hallikvirksomhet endret seg og siden 1995 har paragrafen gjennomgått viktige endringer. Det året ble det forbudt å leie ut leilighet eller rom til prostitusjonsformål. Forbudet kom i en periode da antallet massasjeinstitutter vokste mye i Norge, spesielt i Oslo.

I løpet av 1990-tallet vokste innendørsprostitusjonen, og det ble annonsert for denne i aviser og blader. Politiet og politikere opplevde at hallikdefinisjonen i straffeloven ikke var til hjelp i arbeidet mot dette fenomenet. I 2000 kom derfor et eksplisitt forbud mot utvetydig å annonsere for prostitusjon.

I 2000 ble det gjennomført flere endringer, både på grunn av endringer i prostitusjonsmarkedet og på grunn av konklusjonene i en offentlig utredning om seksuallovbrudd (NOU 1997:23).

Man fjernet for eksempel forbudet for menn mot å leve av prostitusjonsinntektene til en kvinne, i tråd med anbefalingene til NOUen.

Hallikforbudet ble i tillegg flyttet fra daværende straffelovs § 206 til § 202, og selve definisjonen av prostitusjon ble endret fra «ervervsmessig utugt» til «at en person har seksuell omgang eller handling med en annen mot vederlag». I dagens straffelov følger dette av § 315.

Endring i 2003

Etter at man introduserte et nytt forbud mot menneskehandel i daværende straffeloves § 224 tok man i 2003 også ut forbudet mot å forlede noen til å begynne med prostitusjon og å utnytte andres prostitusjon.

Årsaken var at det ikke skulle være overlapp mellom paragrafene, altså at de forbyr det samme. Forledelse og utnytting ble i stedet en del av definisjonen av menneskehandel.

Bestemmelsen om menneskehandlel er videreført i dagens straffelov § 257.

Det man dømmes for etter hallikparagrafen i dag er altså å fremme og organisere, ikke forlede og utnytte. Det betyr at man kan dømmes selv om man ikke selv har noen fordel av at andre selger sex.

Andre land

I noen land og byer er hallikvirksomhet avkriminalisert. Dette gjelder land og byer der man i stedet for å regulere prostitusjon med straffeloven, behandler den som en form for arbeid som blant annet reguleres gjennom lover om arbeidsmiljø og selvstendig næringsdrift.

Slik blir partene i prostitusjonen parter i et lovlig kontraktsforhold mellom arbeidsgivere, ansatte og kunder.

I disse landene og byene er det likevel forbudt å utnytte noen i prostitusjon, såfremt utnyttingen går utover det som er lovlig i et ansettelsesforhold.

Lønnsforhandlinger, bedriftsdemokrati, HMS-arbeid og arbeidstilsyn kommer da i stedet for at politiet overvåker og griper inn i prostitusjonsmarkedet.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg