Hallik, betegnelse på personer som rekrutterer til, organiserer eller utnytter andres prostitusjon. Hallikvirksomhet er i Norge kriminelt etter straffelovens § 315.

I dag er det å fremme andres prostitusjon, å leie ut lokaler som skal brukes til prostitusjon og å annonsere for det som utvetydig er prostitusjon forbudt. Det som til enhver tid defineres som hallikvirksomhet i straffeloven tilsvarer ikke nødvendigvis det samme som mange forbinder med hallikvirksomhet.

«Halliken» er også en figur i populærkulturen, og er skurken i mange Hollywood-filmer, blant annet Taxi Driver, True Romance og Starsky & Hutch. På film er ofte halliken en mann, men loven er i dag kjønnsnøytral, og de siste årene har flere kvinner blitt dømt for hallikvirksomhet i Norge særlig ved drift av massasjeinstitutter.

Over tid har hva som regnes som hallikvirksomhet endret seg og siden 1995 har paragrafen gjennomgått viktige endringer. Det året ble det forbudt å leie ut leilighet eller rom til prostitusjonsformål. Forbudet kom i en periode da antallet massasjeinstitutter vokste mye i Norge, spesielt i Oslo.

I løpet av 1990-tallet vokste innendørsprostitusjonen, og det ble annonsert for denne i aviser og blader. Politiet og politikere opplevde at hallikdefinisjonen i straffeloven ikke var til hjelp i arbeidet mot dette fenomenet. I 2000 kom derfor et eksplisitt forbud mot utvetydig å annonsere for prostitusjon.

I 2000 ble det gjennomført flere endringer, både på grunn av endringer i prostitusjonsmarkedet og på grunn av konklusjonene i en offentlig utredning om seksuallovbrudd (NOU 1997:23).

Man fjernet for eksempel forbudet for menn mot å leve av prostitusjonsinntektene til en kvinne, i tråd med anbefalingene til NOUen.

Hallikforbudet ble i tillegg flyttet fra daværende straffelovs § 206 til § 202, og selve definisjonen av prostitusjon ble endret fra «ervervsmessig utugt» til «at en person har seksuell omgang eller handling med en annen mot vederlag». I dagens straffelov følger dette av § 315.

Etter at man introduserte et nytt forbud mot menneskehandel i daværende straffeloves § 224 tok man i 2003 også ut forbudet mot å forlede noen til å begynne med prostitusjon og å utnytte andres prostitusjon.

Årsaken var at det ikke skulle være overlapp mellom paragrafene, altså at de forbyr det samme. Forledelse og utnytting ble i stedet en del av definisjonen av menneskehandel.

Bestemmelsen om menneskehandlel er videreført i dagens straffelov § 257.

Det man dømmes for etter hallikparagrafen i dag er altså å fremme og organisere, ikke forlede og utnytte. Det betyr at man kan dømmes selv om man ikke selv har noen fordel av at andre selger sex.

I noen land og byer er hallikvirksomhet avkriminalisert. Dette gjelder land og byer der man i stedet for å regulere prostitusjon med straffeloven, behandler den som en form for arbeid som blant annet reguleres gjennom lover om arbeidsmiljø og selvstendig næringsdrift.

Slik blir partene i prostitusjonen parter i et lovlig kontraktsforhold mellom arbeidsgivere, ansatte og kunder.

I disse landene og byene er det likevel forbudt å utnytte noen i prostitusjon, såfremt utnyttingen går utover det som er lovlig i et ansettelsesforhold.

Lønnsforhandlinger, bedriftsdemokrati, HMS-arbeid og arbeidstilsyn kommer da i stedet for at politiet overvåker og griper inn i prostitusjonsmarkedet.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.