Bonsens, sunn fornuft, godt vett, se også common sense, sensus communis.