Ankus, indisk betegnelse på den staven man fører elefanten med.