Hyperboreisk, som ligger eller hører hjemme langt mot nord; usivilisert, vill.