Avalist, en som har gitt kausjonserklæring på en veksel (aval).