Markant, (klart, skarpt) fremtredende, markert; jf. markere.