Krutt, gammel betegnelse for plante, urt. Nå bare i sammensetninger som rottekrutt, ukrutt.