Avokasjon, tilbakekallelse, hjemkallelse. Jfr. avokatorium.