Andinsk, fra Andesfjellene. Betegnelsen andinsk er særlig brukt om kulturen til urbefolkningen i de søramerikanske landene, Bolivia, Peru, Chile, Ecuador og Argentina, hvor hoveddelene av Andesfjellene har sin utstrekning.