Andinsk betyr 'fra Andesfjellene'. Betegnelsen andinsk er særlig brukt om kulturen til urbefolkningen i de søramerikanske landene Bolivia, Peru, Chile, Ecuador og Argentina, hvor hoveddelene av Andesfjellene har sin utstrekning.