Koinsident er det samme som sammenfallende, overensstemmende.