Forse, styrke, makt; sterk side (i uttrykk som ha sin forse i); lengre rekke av kort, særlig av høy verdi, i samme farge, samlet på én hånd; press av seil (under, med (en) forse av seil).