Appersipere, oppfatte, bli var, fatte, forestille seg, være seg bevisst.