Amalgamering, sammensmelting; ofte brukt som unionspolitisk slagord, f.eks. under den norsk-svenske union, og betegner da den streben etter helstaten som gjerne bestemmer den sterkeste stats politikk.