Ekstrahere, dra ut, gjøre utdrag, trekke ut (tenner); se ekstraksjon og ekstrakt.