Terrorisere, utsette for terror, utøve redselsherredømme over, (søke) å sette skrekk i; praktisere terrorisme.