Anstendighet betyr 'sømmelighet, ærbarhet, (god) moral'.