Pluvial, som gjelder regnvann; som skyldes regn; regnrik. Brukes f.eks. i sammenhengen pluvial sjø, innsjø dannet i et tørt område under en periode med særlig mye nedbør (jfr. istid) og pluvialtid, langvarig, regnrik periode.