Aristofanisk, bitende, vittig, i Aristofanes' ånd.