Ekskulpere, befri fra skyld, rettferdiggjøre; fremstille som uskyldig, frikjenne.