Interlinear, interlineær, som står mellom linjene, særlig i uttrykk som interlinear oversettelse til en fremmedspråklig tekst; som substantiv: bok der det står noe, f.eks. en oversettelse, mellom tekstlinjene.