Barbari, mangel på kultur og sivilisasjon; råhet, umenneskelighet.