Edukand, elev; en som gjennomgår en edukasjonsprosess.