Display, tegnrute, skjerm som viser tall og bokstaver; (i reklame:) utstilling av varer (f.eks. i egne stativer), også ved (særlig illustrert) annonse.