Petrifikat, forsteining, forsteinet legeme, eldre betegnelse på fossil.