Abonnere, på visse betingelser bestille, sikre seg avis, tidsskrift, rett til å bruke en offentlig innretning, f.eks. vann, elektrisitet, gass, adgang til sammenkomster, forlystelser el.l., i alminnelighet for en redusert gjennomsnittspris.