Blasert, som viser seg likegyldig overfor nytelser og gleder som vanligvis gjør inntrykk på folk, enten fordi en har nytt for mye av dem eller fordi en vil gi inntrykk av å ha gjort det.