Chanson er et fransk ord som betyr sang eller vise. Chanson er en lyrisk komposisjon med fransk tekst. På 1300–1600-tallet var chanson en betegnelse på en tre- eller fire-stemmig polyfon komposisjon.