Chanson, sang, vise; lyrisk komposisjon med fransk tekst. På 1300–1600-tallet betegnelse på en 3–4-stemmig polyfon komposisjon.