Disengasjement, det å trekke seg ut av noe, slutte med å engasjere seg i noe.