Det som eksisterer som individ, skapning, især innenfor dyreriket (et høyeste vesen, levende vesen).