Humorist, person som har utpreget humoristisk sans; kunstner (særlig forfatter) hvis verker er preget av humor.