Anaproselytt, (av ana- og 'proselytt'), en som vender tilbake til den kirke han tidligere har forlatt, gjenvunnen, gjenomvendt.