Kreativitet, skapende evne eller virksomhet, idérikdom.