Legge acquit, (biljardspill), legge sin kule ut for motspilleren.