Variant, avvik, form som avviker fra en hovedform, hovedtype; utgave, modell.