Frankofil, (adj. og subst.), (om) person (utenfor Frankrike) som er begeistret for alt fransk.