Arrivisme, det synet at det betyr mindre hvilke midler man nytter, bare man når målet, å komme til makten; karriererytteri.