Ekspress, hurtig, uten opphold, med ilbud; uttrykkelig, med forsett, i bestemt hensikt.