Autogen, oppstått av seg selv. Ordet finnes i en rekke sammensetninger, f.eks. autogensveising, sveising ved hjelp av stikkflamme med høy temperatur.